Obkládání na obklady

Při obkládání a dláždění není vždy nutné odstranit staré obkládačky, dlažbu nebo jiné povrchy stěn a podlah. Je však důležité obkládat a dláždit na vyrovnaný a zpevněný podklad.

Dodržení stejného rozměru spár dosáhnete pomocí plastových křížků

Použít původní obklad nebo dlažbu jako podklad pro lepení nových obkládaček a dlaždic je možné za dodržení určitých podmínek. Můžete tak ušetřit poměrně velké množství namáhavé práce s osekáváním původního obkladu a také náklady na likvidaci suti. Zvolte však toto řešení jen za předpokladu, že původní obklad nebo dlažba opravdu dobře drží na suché stěně či podlaze, kterou není třeba dodatečně izolovat ani nijak jinak opravovat. Jinak byste si mohli práci s novým obkládáním a dlážděním spíše zkomplikovat.

Pokud obkládačky nedrží, raději je osekejte všechny, ale kvalitně přilepené můžete obložit znovu

Konzultujte obklad na původní podlahu s výrobcem nově vybrané dlažby i v případě, že volíte ne zcela tradiční materiál, například velkoformátové dlaždice. U nich výrobci doporučují i u svépomocné pokládky dodržení některých zásad (např. důsledně provedené dilatační spáry), bez jejichž dodržení by mohly dlaždice velkého formátu popraskat.

Obkládáme obkládačky

Aby obkládačky (ale i dlažba) dobře držely, musí být podklad rovný, pevný a přiměřeně hladký. Případné nerovnosti je třeba vyrovnat tmely nebo samonivelační stěrkou, protože flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu bez problémů vyrovná rozdíly maximálně do dvou milimetrů.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Obklady stěn:

Obklady stěn

Klasické i nápadité obklady

Dřevěné obklady stěn

Obklady stěn v interiéru

Obklady s vůní dřeva

Velkoplošné obklady a dlažby

Obklady stropu

Na bezpečnost se při práci často zapomíná

________________________________________________________________________

Penetrace adhezním můstkem sjednotí a posílí přilnavost podkladu. zvláště u předláždění původních podlah vyberte dostatečně pružné lepidlo, které odolá chvění a průhybům

Obklad na původní obkládačky zvolte v případě, že nevznikne problém s přílišným vystoupením další vrstvy obkladu do prostoru. Zkontrolujte poklepem, zda původní obklad dobře drží. Obkládačky, které nedrží nebo jsou příliš poškozené a popraskané, opatrně vyloupněte a dorovnejte plochu cementovou maltou.

K odstranění uvolněné obkládačky je nejlepší široký sekáč nebo plochý sekáč na vrtacím kladivu. Povrch starého obkladu je v každém případě nutné dobře odmastit a penetrovat adhezním (přechodovým) můstkem.

Jak na podlahu

Poškozené části podkladu před dlážděním odstraňte například za pomoci víceúčelové brusky a vyrovnejte je stěrkou nebo tmelem

Vzhledem ke stále širšímu výběru dostupných flexibilních lepidel můžeme zvážit i pokládku nových keramických dlaždic buď na původní dlažbu, nebo dokonce na původní dřevěnou nebo dřevotřískovou podlahu. Ušetřit si výrazné množství práce s úpravou podkladu pro novou podlahu však má smysl pouze v případě, kdy se nemusíme obávat problémů způsobených například nedostatečnou hydroizolací původní podlahy. Jinými slovy – zvažte předláždění dřevěného či dřevotřískového podkladu pouze v případě, že jste si dostatečně jistí, co je pod ním. Jinak byste mohli po čase pracně odstraňovat i zánovní dlaždice například kvůli plísni nebo praskání dlažby či drolení spárovací hmoty v místech, kde se podlaha houpe.

Stěrky snadno vyrovnají podklad

Aby dlažba z takového podkladu neodpadávala například v důsledku chvění a průhybů původní podlahy, zvolte dostatečně pružné flexibilní lepidlo. U lepení na starou dlažbu zkontrolujte poklepem všechny dlaždice. Uvolněné a popraskané odstraňte a vzniklé nerovnosti dorovnejte cementovou maltou nebo stěrkou (nepoužívejte lepidlo). Případné praskliny vyplňte tmelem, nerovnosti dorovnejte samonivelační stěrkou nebo (dřevo, dřevotříska) rovněž tmelem.

Sjednocení přilnavosti povrchu můžete opět docílit použitím penetračního nátěru vhodným adhezním můstkem. Pokud nemáte penetrační nátěr, lze k penetraci použít i nátěr připravený z naředěného lepicího tmelu. Před lepením dlaždic vyrovnaný povrch s dostatečně vytvrzeným tmelem či stěrkou na opravených místech očistěte od prachu a případných mastných skvrn, což umožní dostatečně přilnout nanášené vrstvě lepidla.

text: RICHARD GURYČA

foto: SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIREM

Obkládání na obklady

Obkládání na obklady