Obklad keramického bazénu

Bazény patří mezi nejnáročnější oblasti použití keramických obkladů. Proto je třeba dbát na odborné řešení, které se přizpůsobí všem možným zatížením.

Keramické obklady jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí luxusnější provedení obkladu bazénu. Jejich velkou výhodou je možnost vytvoření jakéhokoliv tvaru a hloubky bazénu, což je ovšem vykoupeno náročnější stavební připraveností. Stavbu lze zjednodušit použitím prefabrikovaných betonových prvků, s jejichž pomocí lze postavit nejčastější tvary např. ovál, obdélník apod. Důležitou součástí je tepelná izolace, nezbytná zejména u vnitřních bazénů. Povrchovou úpravu bazénu může tvořit keramický obklad nebo skleněná mozaika.

Zakončení obkladu bazénu je možné: a) pískovcovým lemem s vlnolamem o rozměru 33 x 50 cm b) speciálními dlaždicemi s oblou hranou c) keramickými tvarovkami (25 x 12,5 cm)

Komplexní systém

Při nákupu keramických dlaždic a ostatního materiálu potřebného pro obklad je nejlepší zvolit některý z komplexních systémů jednoho výrobce. Pro pracovní postup, který popisujeme, jsme vybrali LBCS (Lasselsberger Ceramic System), který se skládá z betonové vany, keramického obkladu LB OBJECT a návazné stavební chemie LBCS. Základem je armovaná betonová vana, zajišťující dostatečnou pevnost a pružnost konstrukce při působení velkého tlaku vody. Povrch betonové vany je opatřen hydroizolační vrstvou, na kterou se lepí speciální keramický obklad pro bazény. Běžně vyráběné a prodávané obklady mají nasákavost vhodnou pro použití v koupelně. Pro bazény jsou nabízeny dlaždice POOL s nízkou nasákavostí, vhodné pro dlouhodobé působení pod vodou.

Na pochozí plochy se používá protiskluzná úprava povrchu, a to zejména na vstupech, cestách, schodištích do bazénu a schodnicích se zaoblenou hranou, nejbližším okolí bazénu a na dně bazénu s hloubkou menší než 80 cm.

Začínáme penetrací

Čistou vanu z vodostavebního betonu napenetrujeme přípravkem PE 202. Před nanesením penetrace musí mít beton zbytkovou vlhkost méně než 4 procenta.

Izolace

Izolujeme hydroizolační stěrkou SE 6. Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Každá vrstva zasychá cca 24 hodin. Před první vrstvou izolace je vhodné plochu bazénové vany navlhčit. Pozor! Před zahájením izolování se domluvte s dodavateli bazénové technologie na místech a způsobech zabudování detailů, jako jsou světla, trysky aj. Nanášením jednotlivých vrstev přípravků a keramického obkladu mohou například světla příliš ustoupit hlouběji do podkladu. Mezi první a druhou vrstvu hydroizolační stěrky vkládáme do rohů a koutů izolační pásku SE 5.

Montáž obkladu

Po vytvrzení poslední vrstvy hydroizolace, cca po 24 hodinách, je vana připravená pro položení keramického obkladu. Obklady lepíme flexibilním lepidlem AD 530, pro menší mozaiku je vhodnější použít AD 550.

Dilatace

Nikdy nezapomínejme na dodržení dilatačních spár! Vzdálenost dilatačních spár je třeba řešit individuálně podle projektu, obecně platí, že nezbytná je dilatace podlahy od stěn. Další záleží na velikosti a tvaru bazénové vany. Na vyčištěnou dilatační spáru ošetřenou adhezním přednátěrem Primer NP (pro lepší přídržnost silikonu k dlažbě) vkládáme do spáry provazec PES, který se následně překryje neutrálním silikonem NSI. Vana nemusí být dilatována pokud s tím architekt počítá, keramický obklad však dilatujte vždy.

Spárování

Používejte zásadně epoxidovou spárovací hmotu, která je chemicky odolná proti dezinfekčním látkám užívaným při provozu v bazénu, v tomto případě spárovací hmotu GE od LBCS.

Čištění

V případě znečištění epoxidovou spárovací hmotou použijte na vyčištění speciální prostředek CL 805 Epoxy. Pro každodenní čištění ploch v okolí bazénu nebo vypuštěného bazénu používejte CL 803 Pool. Další vhodné pomůcky jsou houbičky s bílým nebo červeným padem a mikrovlákna. Po skončení se doporučuje omýt ošetřovanou plochu čistou vodou.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: LASSELSBERGER

Obklad keramického bazénu