Speciál Podkroví: Podkrovní vestavba

Přestavba půdy na bydlení zahrnuje několik typů stavebních prací. Řadu z nich lze zvládnout i svépomocí, u žádné však nepodceňujte doporučené postupy. Do podkroví nesmí zatékat ani táhnout.

Vytvořit z půdy obytný prostor je lákavé. Získáte další místnosti, aniž byste museli rozšiřovat zastavěnou plochu. Zobytněním podkroví se zvýší hodnota domu a zlepší jeho tepelně izolační parametry. V mnoha starších domech a chalupách je navíc konstrukce krovů často složena z ručně tesaných trámů a dalších dřevěných prvků, které lze do obytného prostoru zakomponovat a vtisknout jim tak jedinečnou atmosféru.
Možnosti využití podkroví pro bydlení navíc usnadňuje a rozšiřuje stále bohatší nabídka materiálů pro suchou stavbu a dobrých izolací, které zajistí minimalizaci tepelných ztrát či riziko v podobě narušení vlhkostí a vodou.
Podkroví však stále zůstává prostorem, který je umístěn pod střechou. A přesně z tohoto důvodu je nutné budovat nové pokojíčky pod kvalitní a dobře těsnící střešní krytinou a důkladně je zateplit. Tepelná izolace může omezit na minimum úniky tepla, ale zamezí rovněž přílišnému prohřívání místností pod střechou za letních dnů.

Projekt je základ

Pokud se rozhodnete vybudovat na půdě obytné místnosti, začněte tím, že si najmete projektanta. Odborný projekt zohlední veškeré náležitosti, které nelze pominout, ať už je to statický posudek, doporučená skladba a tloušťka tepelné izolace, či bezpečné provedení podlah. I když je konstrukce krovů dostatečně dimenzovaná na další zatížení a budete používat lehké materiály pro suchou stavbu, představují izolace, obklady či podlahy další zátěž. Vše je nutné předem spočítat a nepodcenit.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Podkroví:

Jak na půdní vestavby

Tajemství krovu

Jak zateplit podkroví

Čím zateplit podkroví

Střešní okna

________________________________________________________________________
Nejjednodušší, ale zároveň nejnákladnější variantou je spojení podkrovní vestavby s výměnou konstrukce krovů a střešní krytiny. V takovém případě můžete od začátku postupovat s ohledem na budoucí stavbu pod střechou, přizpůsobit konstrukci krovu rozvržení příček a už při pokládce krytiny posílit hydroizolační či tepelně izolační parametry samotné střechy. Použít lze například střešní izolační panely (Isotec, Kingspan), střešní fólie a další prvky, které zajistí správné provětrávání a utěsnění všech izolačních vrstev i samotné konstrukce proti pronikání vody zvenčí i odpařování vlhkosti zevnitř.
Vestavba do stávajících půdních prostor však nevyžaduje výměnu krovů či střešní krytiny za každou cenu, a pokud to nebudete muset udělat, můžete docílit výrazného snížení nákladů. Zvažte jen, zda by nebylo dobré vyměnit alespoň střešní krytinu, protože pozdější manipulace s taškami či jinými typy krytin bude přece jen obtížnější. Z řady důvodů bude o něco snadnější pořízení krytiny upevněné na prkenném záklopu (eternit, asfaltové šindele) než na laťování.

Předpokládané zateplení vnitřní strany štítů bude rovněž vyžadovat jejich přestavbu či posílení jejich konstrukce, to je ale spíše ta jednodušší část stavby. Posoudit je třeba i únosnost stropu. Nově vytvořené podlahy v podkroví stávající stropy místností pod půdou v každém případě zatíží a přičíst je nutné i nároky na pochozí plochu, hmotnost příček, nábytku a dalších zařizovacích předmětů.
Jednou z nejdůležitějších zásad při přestavování podstřešních prostor je nijak neodborně nezasahovat do složení konstrukce krovu. Technicky lze řešit i poměrně složité případy a existují ověřené postupy, jak nahradit a „přeorganizovat“ různé kleštiny a doplňkové vzpěry tak, aby zůstala stabilita krovu zcela zachovaná. V každém případě však musí takové zásahy dělat odborník, konstrukci je při jakékoli výměně či přemísťování některého prvku nutné předem zajistit a opravdu tu neexistuje prostor k jakékoli laické improvizaci.
Důležité je rovněž nezapomenout ještě před zakrytím izolací a obklady ošetřit veškeré dřevo konstrukce příslušnými ochrannými nátěry, ať už jde o impregnaci, fungicidní přípravky, nebo prostředky proti dřevokaznému hmyzu. Pokud bude konstrukce krovů v interiéru částečně přiznaná, připadají pak v úvahu další obvyklé povrchové nátěry na dřevo včetně lazur, laků, olejů či krycích barev.

Tepelná izolace

Jedním z nejdůležitějších předpokladů komfortního prostředí pod střechou je správně namontovaná a dostatečně dimenzovaná tepelná izolace. V úvahu připadají různé materiály včetně izolace foukané či stříkaných izolačních PU pěn, ale vzhledem k ceně a relativně snadné montáží zůstává nejčastější volbou některá z minerálních izolací. Aby tato izolace správně fungovala a zamezila i ztrátám tepla skrze tepelné mosty, musí být namontovaná bez přerušených míst, v dostatečně silné vrstvě a včetně nutného příslušenství, což jsou především parozábrany a paropropustné fólie, dokonale těsně upevněné přesně tam, kde mají být.
Zvláště pod střechou je nutné zajistit, aby do izolačních vrstev nepronikala vlhkost a voda. Pokud proniká, izolace přestane plnit svoji funkci, zvyšují se úniky tepla a kondenzující vlhkost či protékající voda postupně ničí dřevěné konstrukce krovů.
S důrazem na dodržení předepsaných bodů postupu a s použitím správných materiálů však není montáž izolace tak složitá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pro inspiraci může sloužit například postup, který při zateplování šikmé střechy doporučuje výrobce izolačních materiálů Rockwool. Ten radí provádět zateplení střešní konstrukce kladením izolace ve dvou i více vrstvách. Výhodou takto udělané izolace je výrazné omezení vlivu tepelných mostů v místě krokví.

Podle rozměru vnitřní rozteče krokví se nejprve nařežou izolační desky zhruba o centimetr širší, než je světlost mezi krokvemi z důvodu řádného dotěsnění podél krokví. Izolace bude mezi krokvemi dobře držet. První vrstvu tepelné izolace lehce vtlačte mezi krokve tak, aby nevznikla žádná mezera nebo spára. Díky své pružnosti se desky po vtlačení vrátí do původního stavu a dokonale přilnou ke krokvím.
Po vložení první vrstvy izolace připevněte na krokve ze strany interiéru parozábranu, kterou je třeba neprodyšně slepit. Pod parozábranu v místě krokví v případě potřeby upevněte závěsy pro plechové profily budoucího sádrokartonového obkladu.
Mezi profily (nebo na parozábranu bez profilů) vložte druhou vrstvu tepelné izolace. Na ni pak lze montovat sádrokartonový či jiný obklad.

Výhody zateplení zvenčí

V případě, že je na střeše položena krytina na bednění, lze zvolit i variantu nadkrokevního zateplení. Ta připadá v úvahu i tehdy, pokud chcete posílit tepelně izolační parametry už hotového podkroví a zvýšit jeho komfort. Taková rekonstrukce či přestavba dříve zbudovaného podkroví rovněž nebývá výjimkou.
Firma Knauf Insulation popisuje pro inspiraci postup zvolený při nadkrokevním zateplování domu jednoho ze svých klientů systémem Knauf Insulation Roof TOP s přerušeným tepelným mostem.
V tomto případě byl prostor mezi stávajícími krokvemi z exteriérové strany nad úrovní bednění vyplněn minerální izolací Unifit 035 tloušťky 6 centimetrů a vzduchotěsně uzavřen parobrzdou Homeseal LDS 2 Silk. Pás v dolní části střechy nad úrovní pozednice byl opatřen parobrzdou s proměnou hodnotou difúzní tloušťky Homeseal LDS Flex Plus kvůli přechodu krokví z chráněného prostoru do konstrukce přesahu střechy. V ideálním případě se stoprocentním přerušením tepelných mostů by muselo dojít k seříznutí stávajících krokví v úrovni pozednic a vytvoření nezávislé konstrukce přesahu střechy. Protože vzduchotěsnost střechy je důležitá stejně jako tloušťka izolace, byly fólie napojeny k přiléhajícím konstrukcím těsnicím tmelem Homeseal LDS Solimur, dále se uplatnila těsnicí páska Homeseal LDS Solifit a Homeseal LDS kabelová manžeta pro prostupující kabely.
Konstrukce nadkrokevního zateplení u této stavby sestává z distančních a dřevěných hranolů, které se pomocí vrutů kotvily do stávajících krokví. Při tom byl vytyčen prostor pro vložení nové vrstvy minerální izolace bez vytvoření zbytečných tepelných mostů. Pružná minerální izolace Unifit 035 v tloušťce 16 centimetrů vyplnila místo beze zbytku a shora na ní byla položena kontaktní pojistná hydroizolační fólie Homeseal LDS 0,04. Následovala běžná montáž kontralatí, latí, pokládka tašek a oplechování.

Voda a topení

Obytné podkroví zahrnuje i napojení na stávající rozvody elektřiny a často je také potřeba počítat s přivedením vody, odpadů a připojením dalších radiátorů k okruhu ústředního topení. Budete tedy pravděpodobně potřebovat služby elektrikáře, instalatéra či topenáře a plynaře a je nutné počítat i s příslušnými revizemi.
Podkrovní prostory budou vyžadovat i kvalitní střešní okna nebo stavbu vikýře, což může být u některých chalup vhodnější řešení, které rozšíří i velikost obytných prostor. V řadě případů však lze zvolit i méně náročnou variantu osazení oken do štítů.
Chcete-li podkroví vytápět kamny, bude nutné vyřešit otázku komína. Buď lze využít stávající komín, nebo postavit nový. V tom případě zasáhne stavba i do místností v přízemí, ale zvažovat lze i varianty lehkých nerezových komínových konstrukcí používaných v dřevostavbách.

Pokud nevyužijete k vybudování podlahy záklop na stávající trámové konstrukci stropu, je možné zvolit řadu jiných postupů včetně pokládky vrstev cementovláknitých či OSB desek na konstrukci z trámků upevněnou na obvodové a nosné zdivo.

Text: Richard Guryča
Foto: Knauf Insulation a Shutterstock

Podkrovní vestavba

Uložit

Uložit

Speciál Podkroví: Podkrovní vestavba