Obklady stropu

Stropy obkládáme nejčastěji proto, abychom vylepšili vzhled světnice nebo snížili příliš vysoké místnosti. V chalupách je nejvhodnějším materiálem pro obklad stropu dřevo.

Palubkový obklad v podkroví chalupě sluší

Stropní obložení se obvykle skládá z nosné konstrukce a obkladu. Konstrukci upevňujeme většinou přímo pod hrubý strop. Vytvoříme ji celkem jednoduše z dřevěných latí, na které se pak obklad připevní. Latě upevňujeme ke stropu pomocí hmoždinek a vrutů. Vzdálenost jednotlivých latí od sebe je závislá na zvoleném druhu obkladu (prkna, desky, kazety). U obkladu z prken by měla být okolo 50 cm.

Nosnou konstrukci však můžeme jako zavěšený podhled připevnit i níže pod stropem a vytvořit tak mezistrop. To je účelné zejména v hodně vysokých světnicích nebo tehdy, když chceme zakrýt klimatizaci či rozvody různých instalací zavěšených pod původním stropem. Nosnou konstrukci je třeba důkladně připevnit, protože na ní spočívá celá váha stropního obložení a může být i zatěžována otřesy podlah nad ním, po nichž se často chodí. Z tohoto důvodu se nosné konstrukce nesmějí nastřelovat.

Obklad se připevňuje k nosné konstrukci tak, aby spoje nebyly vidět. Stropní obklady je dobré si důkladně připravit již v dílně, aby následná montáž byla co nejjednodušší. Trh nabízí rozmanitou řadu dílů z vrstveného dřeva, které lze bez dalšího opracování připevnit k nosné konstrukci. Mohou být ve formě prken, desek nebo kazet. Kromě dřeva je pro obklad stropu chalupy vhodný, zvláště v půdních vestavbách, i sádrokarton nebo ekopanel.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Obklady stěn:

Obklady stěn

Klasické i nápadité obklady

Dřevěné obklady stěn

Obklady stěn v interiéru

Obklady s vůní dřeva

Obkládání na obklady

Velkoplošné obklady a dlažby

Obklady nad linkou

________________________________________________________________________

Obklad z prken

K realizaci stropních obložení je třeba použít dokonale suché dřevo, které se již nebude smršťovat, protože vzduch pod stropem je nejteplejší a nejsušší. V podkroví se nejčastěji používají palubky tloušťky 15 až 22 mm spojené na pero a drážku. Do nosné konstrukce z latí se připevňují pomocí hřebíků nebo sponek neviditelně připevněných do drážky palubky. Práce s palubkami je snadná a obložená plocha stropu rychle přibývá. K zakončení obkladu kolem stěn používáme lišty ze stejného materiálu.

Obklad sníženého stropu včetně nových trámů. Spáry mezi prkny jsou zakryty ručně opracovanými lištami

V přízemních světnicích můžeme palubky použít jako provozirní řešení, když je poval nad trámy natolik špatný, že jej nemůžeme mít nezakrytý (třeba skrz něj propadává mazanina a nemáme sílu strop komplexně opravit) a současně chceme nechat pohledově uplatněné stropní trámy. V takovém případě se jedná i o šetrné řešení. Jinak místo palubek jsou vhodnější širší prkna okolo 20 cm, jejichž spoje překryjeme lištami.

Dřevěný obklad stropu můžeme i barevně sladit s interiérem. K povrchové úpravě přírodního dřeva se zpravidla používá tekuté mořidlo. Mořidlo dá vyniknout přirozené kresbě dřeva. Jednotlivé odstíny se mohou vzájemně prolínat. Konečnou povrchovou úpravou může být lakování nebo voskování. Speciální úpravou dřevěných povrchů obkladů a trámů je kartáčování. Tato technika spočívá v mechanickém odstranění měkčí části letokruhu tzv. jarního dřeva. Díky této operaci vystoupne na upravené ploše textura dřeva a při následné úpravě voskem či olejem vzniká zcela jedinečný nezaměnitelný povrch s nádechem letitosti. Kartáčuje se zpravidla dřevo smrku, dubu a modřínu.

Deskový obklad

Deskové stropy se většinou vyrábějí z dřevěných materiálů dýhovaných nebo povrchově upravovaných, například laminováním. Stropní obložení je členěno pomocí přiznaných spár mezi hranami desek. Jednotlivé desky lze opět spojovat na pero a drážku. Připevňují se na nosnou konstrukci pomocí sponek, ocelových příchytek či hřebíků do drážek tak, aby spoje nebyli vidět.

Kazetový obklad

Neobvyklé, ale působivé využití dřevěných kazet v hrázděném domě

Kazetovými stropy označujeme stropní obložení se čtvercovými nebo pravoúhlými, plasticky uspořádanými poli (kazetami). Hranice mezi kazetami tvoří lišty, rámy, vlysy, popř. falešné trámy. Montáž plochých kazet spočívá v přichycení základního dřevěného rámu na stropní konstrukci pomocí šroubů do hmoždinek. U mimořádně velkých a těžkých kazet se vyplatí zhotovit každou kazetu zvlášť a po jedné ji upevňovat ke stropu.

V chalupě bychom se měli rozhodně vyhnout kazetám z jiného materiálu než ze dřeva. Ing. arch. Jan Pešta uvádí, že nevhodné jsou například plastové, polysterenové, polyuretanové nebo sádrové stropní „dekorační“ kazety. Rastr spár i mezi zcela hladkými kazetami také patří do moderního, nikoliv historického interiéru.

Sádrokartonový obklad

V podkroví chat a chalup mezi trámy, ale i ve světnicích bez trámů, můžeme strop obložit rovněž sádrokartonovými deskami. Použít je možné například sádrokartonové desky GKB – Knauf nebo sádrokartonové podhledy Rigips. Práce se sádrokartonem je snadná a rychlá. Desky Rigips připevňujeme na UD a CD profily z ocelového pozinkovaného plechu. Profily můžeme montovat buď přímo na strop, nebo, chceme-li strop snížit zavěšeným podhledem, vytvoříme z nich dvouúrovňový křížový rošt. Pro obklady sádrokartonem jsou vyrobeny potřebné systémové prvky a příslušenství a v Centru technické podpory Rigips vám odborníci na tel.: 296 411 800 poradí, co vše k práci potřebujete a zodpoví případné dotazy.

Na sádrokarton je možné zvolit všechny běžně dostupné povrchové úpravy jako malování nebo tapetování apod. Před konečnou povrchovou úpravou sádrokartonového obkladu použijte penetraci základním nátěrem Rigips. Při rozhodování o konkrétním materiálu pro nátěr vybírejte takový, který je výrobcem doporučen pro nanášení na sádrokarton. Malovat můžete pomocí válečku nebo stříkáním, malování štětkou výrobce nedoporučuje.

Obklad z ekopanelu

Nízké náklady, snadnou práci a ekologický materiál představuje další možnost obkladu stropu, a to ekopanelem. Ekopanel je kompaktní výrobek na bázi přírodních vláken a stébelnin. Deska o šířce 1,2 m a tloušťce 6 cm je dlouhá od 1,2 do 3,2 metrů podle požadavků projektu nebo stavebníka.

Ekopanely se připevňují pomocí šroubů a univerzálních sponek

Práce z ekopanelem se podobá práci se dřevem, desku lze jednoduše formátovat a opracovávat pomocí dostupného ručního nářadí, jako je ruční okružní pila, přímočará pila, vrtačka či drážkovací frézka. Ekopanely se spojují pomocí šroubů a univerzálních sponek přímo do původního stropu. Odpadá tím nákup různých montážních prvků, konstrukcí a jiného povinného příslušenství. Vlastní instalace desky s plochou 3 m2 zabere řádově pouze minuty. Před povrchovou úpravou ekopanelu použijte penetrační nátěr (např. Sokrat S 2802 A). Takto připravený povrch desky můžete snadno štukovat vápenným štukem.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: PAVEL VESELÝ, PETR ZHOŘ, RIGIPS, EKOPANELY CZ

Obklady stropu

Obklady stropu