Dřevěné obklady stěn

Pomocí dřevěných obkladů stěn lze vtisknout útulnou atmosféru jakémukoli interiéru. Obložení navíc zlepšuje akustické i tepelněizolační parametry. A nemusí zůstat jen u tradičních palubek.

U nás prozatím nepříliš rozšířeným, ale rozhodně zajímavým materiálem pro obložení stěn jsou dřevěné lepené obklady nebo mozaikové obkladové dlaždice či kazety. Ty z běžných dřevin (dub, buk, smrk) jsou k dostání i v hobbymarketech, a pokud chcete něco speciálního, můžete si pořídit třeba obklady vyrobené z exotických dřevin či ze dřeva z vysloužilých lodí. Jde skutečně o mozaiky vytvořené nalepením různě velkých, tvarovaných i zbarvených kousků dřeva na podkladovou desku, kterou se pak lepí dlaždice na stěnu pomocí montážního lepidla. K zakrytí přechodů mezi stropy a podlahami, ukončení mozaiky nebo navázání na zárubně dveří lze z podobných dřevin koupit i delší prkna.

Na pero a drážku

Opakem netradičních vzorů a struktur dřeva ze starých lodí jsou klasické palubkové obklady. Jsou to relativně tence řezané desky s vyfrézovanými spoji na pero a drážku. Na stěny se nejčastěji používají profily Klasik a Tatran (liší se v šířce viditelného přiznaného spoje) ze smrkového či borovicového dřeva. Palubkami docílíte sjednocení interiéru do „dřevěného“ vzhledu a poměrně snadno pomocí obložení vytvoříte rovné stěny v dřevostavbě, ale i v chalupě, kde se původně na dokonalé sladění úhlů příliš nehledělo.
Obkládat lze celé stěny a stropy nebo udělat pouze částečný obklad stěny od země do přibližně 120 cm výšky. Na výsledný vzhled místnosti má vliv šíře obkladových desek (širší palubky vytvoří rustikálnější atmosféru) i to, zda jsou upevněny na stěnu vertikálně, nebo horizontálně. Vertikální obklad v místnosti opticky „zvedne“ stropy, horizontální může navodit pocit větší rozlehlosti interiéru.
Palubky lze ponechat v barvě přírodního dřeva a jejich povrch pouze ochránit lakem nebo mírně natónovat lazurou. Skvělých výsledků však docílíte i v případě, že palubkové obklady natřete barvou. Vynikne tak plastická struktura obložení a zároveň můžete pomocí světlých tónů docílit lepšího přirozeného světla v místnosti. Odstíny barvy se mohou i střídat.
Myslete na to, že dřevo pracuje a že k docílení co největší stability obkladu je nutné kvalitně ho ukotvit. Desky se mohou působením teplotních změn či vlhka mírně rozestoupit ve spojích a narušit tak kompaktnost nátěru.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Obklady stěn:

Obklady stěn

Klasické i nápadité obklady

Obklady stěn v interiéru

Obklady s vůní dřeva

Obkládání na obklady

Velkoplošné obklady a dlažby

Obklady stropu

Na bezpečnost se při práci často zapomíná

________________________________________________________________________

Horizontálně kladené širší palubky vytvoří optický dojem rozlehlejší místnosti

Montáž na stěnu

Palubky se přibíjejí nebo šroubují na dřevěný podkladový rošt. Stěna pod roštem nemusí být dokonale rovná, ale vždy je lepší opravit ji a vyrovnat stejně, jako v případě, že by na ni žádné obložení nemělo přijít. Už jen proto, že pokud byste se někdy rozhodli obloženísundat, vyhnete se omítání či štukování v zařízeném interiéru.
Rošt se montuje na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek a v případě plánovaného vertikálního pokládání stačí upevnit na zeď dvě nebo tři latě horizontálně a u horizontálního zase naopak, a to maximálně v metrových rozestupech. Použít lze různé tloušťky latí, ale neuděláte chybu, pokud zvolíte tu tenčí z dvou obvyklých tlouštěk střešních latí. Doporučené minimum je 2 × 4 cm.
Chcete-li s pomocí palubek vyrovnat křivé stěny, docílíte toho pouze za předpokladu dokonale vyrovnaného roštu. Je tedy nutné použít olovnici nebo laserovou vodováhu a případné rozdíly v rovině vyřešit podložením mezer mezi latěmi a stěnou klínky.
Variantou je upevnění podkladových latí pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. Na ukotvené a dostatečně dlouhé závitové tyče se nejprve našroubují matice a pak se na tyče nasadí latě, které mají k tomu účelu předvrtané otvory. Pomocí „zadních“ matic a příslušných měřicích pomůcek se latě vertikálně i horizontálně vyrovnají tak, aby vytvořily rovný podklad pro palubkovou stěnu bez ohledu na to, jak moc je křivá obkládaná zeď. Zepředu se pak dotáhnou dalšími maticemi, které je nutné do předvrtaného otvoru v latích zapustit. Zbytky vyčnívajících závitových tyčí se pak uříznou úhlovou bruskou nebo pilkou na železo v rovině lícové hrany roštové latě.
Palubky pak můžete na rošt přibíjet hřebíčky viditelně přes desku, nebo skrytě přes pero, případně použít speciální sponky, které drží desku v drážce a přitloukají se rovnou na roštovou lať.
S ohledem na nestabilitu dřeva se doporučuje zachovat dilatační spáru u stropu i podlahy a nepoužívat pro montáž roštu latě z příliš čerstvého dřeva.

Kombinace prken a palubek s různou povrchovou úpravou

Další možnosti

Stejný postup jako u obkládání palubkami lze uplatnit i při použití dalších materiálů. Obkládat můžete i hoblovanými prkny, ale je to zbytečně drahé a při absenci spojů na pero a drážku je potřeba počítat s tím, že se desky ve spárách časem rozestoupí. Řešit to lze přelaťováním spojů.
Zajímavých výsledků lze však lze docílit použitím recyklovaných starých prken, která mají atraktivní patinu a zároveň jsou už obvykle natolik proschlá, že nemají problém s nestabilitou.
Stále častěji se stěny obkládají i OSB desky, jejich příznivá cena, dobré vlastnosti i snadnost montáže je předurčují nejen do samotných konstrukcí, ale i jako materiál pro obložení stěn. Pro obklady však vezměte o něco dražší broušené desky, které mají vyfrézované pero a drážku a dají se spojovat podobně jako palubky. Běžné stavební OSB desky by se časem mohly ve spárách rozestupovat, což však lze v případě potřeby řešit přelaťováním spojů.
Plošný obklad lze vytvořit i z překližky, která se také montuje na podkladové latě. Zvláště při vyšší kvalitě překližky jde o poměrně nákladnou variantu, ale získáte velmi stabilní (vrstvená překližka už není náchylná k rozpínání) a odolné obložení, které může mít podle druhu použitého dřeva i velmi atraktivní povrchovou kresbu.
Obklady stěn se tradičně dělaly i z kazetového obložení (táflování), které si můžete nechat vyrobit na zakázku. Kazety jsou luxusní a trvanlivý obklad s výrazně dekorativním vzhledem, který je nutné nechat dostatečně vyniknout. Existují i levnější varianty tohoto typu obložení, které se vyrábí z lamina, dýhovaných dřevotřískových desek nebo z plastových profilů.

Použijete-li k obložení klasická prkna, je možné mezery mezi nimi zakrýt latěmi

Dobré rady

  • Obecně se nedoporučuje obkládat dřevem vlhké stěny. Obložení sice vlhkost skryje, ale nevyřeší, hrozí proto plísně a dřevokazné houby.
  • Pokud se do obkladu stěn s určitou mírou vlhkosti přece jen pustíte, zajistěte odvětrávání přes obklady vložením větracích lišt nebo mřížek k podlaze i pod strop.

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek, archiv firem a Shutterstock

Dřevěné obklady stěn