Povrchové úpravy omítek

Moderní tenkovrstvé omítky včetně fasádních nabízejí řadu možností povrchových úprav a lze s nimi docílit zajímavých variant konečného vzhledu. Úpěšné provedení těchto úprav však vyžaduje přesné dodržení technologických postupů, protože případné chyby se odstraňují mnohem složiteji, než u tradičních omítek.

Povrchové úpravy tenkovrstvých omítek mohou tvořit rýhované, škrábané (roztírané) a vyhlazené struktury s velikostí zrn 1 až 4 mm. Existují i dekorativní mozaikové omítky.

Rýhovanou strukturu vytvoříme krouživým nebo přímočarým tahem polystyrenového či umělohmotného hladítka po krátkém zaschnutí nanesené omítky. Zrnité částečky, které omítka obsahuje, zanechávají v omítce viditelné rýhy.

Škrábaná struktura je tvořena pravidelně rozvrstveným vystupujícím zrnem, které ihned po natažení omítky zatřeme pravidelnými, nejčastěji krouživými pohyby plastového hladítka.

Vyhlazené struktury se docílí dvěma kroky. První krok je shodný s postupem při škrábané struktuře s použitím zrna 1 mm. Ve druhém kroku (min. po 48 hod.) se nanáší vrstva vyhlazovací omítky se zrnem do 0,5 mm a povrch se zatírá krouživými pohyby plastového hladítka.

Nejčastější chyby:

  1. Nedodržení stejné tloušťky vrstvy v rámci jedné plochy zpravidla nastává, pokud nestrhnete přebytečnou vrstvu omítky a rovnou děláte úpravu povrchové struktury. Může vzniknout rovněž kvůli nestejnoměrném přítlaku hladítka. Problémy mohou nastat i kvůli nedostatečně rozmíchanému materiálu. Nutné je rovnoměrné počáteční rozmíchání omítkové směsi s vodou či omítky samotné. Sedimentace křemenných kamínků již v nádobě či v zásobníku znemožňuje docílit rovnoměrné struktury omítky. Pak musíte zrno dodávat do hladkých míst, což ale není příliš vhodný postup.
  2. Strukturování příliš zavadlého materiálu zpravidla vznikne přetažením nové vrstvy omítky při navazování na původní, částečně zavadlou vrstvu omítky.  Hladítko pak „tahá“ zrno a ve struktuře omítky vznikají nepříjmené stopy, často ještě znásobené snahou pro-blematická místa odstranit. Vyhněte se tomuto nebezpečí tak, že dělejte technologické přestávky v méně viditelných místech, kde případné navázání nezpůsobí problém.
  3. Vytváření škrábané struktury v dosud nedostatečně zavadlém materiálu může vzniknout kvůli příliš zředěné omítce. Tomu je třeba se vyhnout, jinak není povrchová úprava struktury stejnoměrná a vznikají nežádoucí vyhlazená místa, která se obtížně odstraňují. Dodržte předepsanou konzistenci omítky a v plochách pokud možno nenavazujte dvě různé dávky namíchané směsi.
  4. Celkový vzhled fasády mohou nepříjemně poznamenat chyby v úpravě finální vrstvy, například střídání krouživého točení hladítka s vertikálními či horizontálními tahy. Toto nerovnoměrné strukturování finální vrstvy obvykle nelze překrýt ani povrchovým nátěrem.

Povrchové úpravy omítek

Povrchové úpravy omítek