Zateplení nad krokvemi

Položení tepelné izolace nad krokve omezí vznik tepelných mostů. Umožní také zachovat viditelnou konstrukci krovů, což dodá obytnému podkroví jedinečnou atmosféru.

nadkrokevní izolaci tvoří záklop, hydroizolační vrstva, izolace, parozábrana, latě, kontralatě a krytina

Zateplení střechy nad krokvemi předpokládá sundání krytiny, což není nutné v případě, kdy vkládáte tepelnou izolaci mezi krokve. To lze považovat za nevýhodu, ale jinak má tento způsob tepelné izolace střechy mnoho předností.

Podklad pro nadkrokevní izolaci mohou tvořit desky střešního bednění, palubky či OSB desky. Na nosný podklad se instaluje parozábrana, izolační pásy se vkládají do kovových držáků nebo lze použít speciální panely pro nadkrokevní izolaci. Pod tepelnou izolaci se pokládá hydroizolace, pod krytinu pak ještě pojistná hydroizolace, difuzně otevřená pro kontakt s tepelnou izolací nebo bedněním.

pro lehčí stavby může být zajímavou variantou i střešní krytina s integrovanou izolací

Jednou z důležitých předností nadkrokevní izolace je zachování viditelných krokví a palubkového obkladu, případně sádrokartonových desek mezi krokvemi. A k výhodám patří i výrazné snížení tepelných ztrát díky minimalizaci tzv. tepelných mostů. Tepelná izolace není v tomto případě kombinovaná s jinými stavebními prvky s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi (dřevo či kov ve spojích), nenarušují ji ani krokve, které při vkládané izolaci zaberou zhruba dvacet procent zateplované plochy. Montáž systémů nadkrokevního zateplení je navíc jednodušší a rychlejší než pokládání běžných izolačních pásů, ať už je kladete nad krokvemi, nebo mezi či pod krokve.

panely isotec mají integrované laťování z ocelového plechu, spojují se zámky

Při montáži záklopu doporučují odborníci dbát na to, aby bylo možné při následném položení parozábrany nebo parobrzdy zajistit jejich vzduchotěsné napojení na štítové a lícové zdivo. Pásy parozábrany je nutné klást s přesahem a spojují se pomocí speciální těsnicí pásky. Vzduchotěsné napojení je třeba udělat i k přiléhajícím nebo prostupujícím stavebním konstrukcím.

Systémy pro zateplení

Základem nadkrokevních zateplovacích systémů bývá minerální vlna nebo polystyren, Isover nabízí i systém s nosnými konstrukčními trámky z tvrdé minerální vaty. Ty se instalují na vrchní straně střešní konstrukce, mezi ně se vkládá klasická minerální izolace a následně latě, difuzní fólie a střešní krytina.

u nadkrokevní izolace je důležitá i difuzně otevřená vrstva pod střešní krytinou

V tomto případě je třeba sundat starou krytinu a latě, položit záklop na krokve, spodní opěrnou desku, parozábranu a pak nosné trámky Isover a mezi ně standardní minerální izolaci. Následuje ochranná difuzní fólie, kontralatě a pak podstřešní latě, na které klademe střešní krytinu.

Jinou variantou je například použití panelů Isotec, které se vyrábějí z polyuretanové samozhášivé pěny s uzavřenou strukturou pórů, což zamezí pronikání vlhkosti. Součástí panelů je i plechové laťování pro montáž střešní krytiny a reflexní hliníková fólie. Pokládka systému je jednoduchá, izolaci tvoří jediný stavební prvek, panely se spojují zámky a po sestavení vytvoří samonosný střešní plášť.

www.studioconti.cz, www.isover.cz, www.knaufinsulation.cz

text: Richard Guryča
foto: Archiv firem

Zateplení nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi