Barevné roubenky

Míjíte-li při cestách českou krajinou roubené chalupy, většinu z nich poznáte z dálky podle hnědých dřevěných trámů a obílených spár. Mezi nimi pak obzvlášť pohádkově působí ty, jejichž roubení kryje barevný nátěr.

Dřevěné roubení se nejdříve nijak neupravovalo a jeho tmavou barvu měly většinou zpravidla na svědomí povětrnostní vlivy. Dřevo tak získávalo tmavě hnědý až šedavý nádech. Pokud se přece jen trámy dočkaly nějakého nátěru, pak jím byla směs z hovězí krve a vápenného mléka, jehož použití však není tak rozšířené, jak se dnes traduje.

roubenka v Českém ráji

Pro Český ráj je typický nátěr ostění oken světlým odstínem. Foto: Shutterstock

Střídání hnědých a bílých pruhů není v některých lokalitách nejtypičtějším obrázkem lidové architektury. Foto: Shutterstock

Bílé roubenky

Od konce 18. století se téměř na celém území Čech roubení i spáry natíraly světlým vápenným nátěrem. Zřejmě se tak dělo jak z hygienických, tak i estetických důvodů, neboť světlé stěny evokovaly honosnější zděnou stavbu. Vápenný nátěr mohl být buď čistě bílý, nebo tónovaný některým z dostupných pigmentů, například šmolkovým, okrovým, růžovým či šedým. Dnes už je tato povrchová úprava poměrně vzácná a setkáme se s ní spíš u památek lidové architektury či hospodářských budov, u nichž bylo bílení vápnem součástí pravidelné údržby.

Bílá roubenka

Vápnem se bílily celé stěny – trámy i vymazávky. Foto: Shutterstock

Kde vládnou barvy

V horách při severním okraji republiky se oproti jiným lokalitám častěji vyskytují roubenky s výrazným barevným nátěrem stěn. Jde hlavně o oblast Krkonoš, Jizerských, Lužických a Orlických hor. Barevné chaloupky jsou ale rozeseté i v podhůří a řídčeji je nalezneme třeba i v Českém ráji. Trámy roubenek se tímto způsobem začaly upravovat od druhé poloviny 19. století. Přesněji datovat jednotlivé vrstvy není snadné. V oblastech, kde se stavěly hrázděné domy, se dřevěné části domu barevně natíraly také. Úchvatné stavby s překrásnými vícebarevnými štíty najdeme třeba na Chebsku.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Barvy na chalupu:

Barvy mají svou logiku

Omítky a barvy na fasádu

Fasádní barvy

Fasádní barvy pro starý dům

Dekor na fasádě

________________________________________________________________________

barevná hrázděná stavba

Dřevo se upravovalo i u hrázděných staveb. Foto: Shutterstock

Mistrovská tesařská práce je zdůrazněna kontrastní barevností. Foto: Shutterstock

Pojivem těchto barev byla lněná fermež, což jim dávalo mimořádnou odolnost vůči zdejším drsným klimatickým podmínkám. Nejčastěji se používaly odstíny červené a červenohnědé, okrové, hnědé, zelené, šedé a vzácněji i modré a černé. Spáry mezi roubením zůstaly většinou kontrastně bílé, není to však striktním pravidlem, a tak najdeme i chalupy dvou- či vícebarevné.

Roubenka

Okrová barva evokuje světlé dřevo. Foto: Shutterstock

zelená roubenka

Kromě roubení se natíraly i další části staveb, typicky třeba štít a okenní šambrány. Foto: Shutterstock

Nejen roubení

Pestrými barvami se ale nenatíralo jen roubení, a tak kromě něj tyto chalupy zdobil i barevně natřený štít, dveře, okna, šambrány či jiné doplňky stavby. Stejné povrchové úpravy se zpravidla dostávalo i bedněnému dřevěnému obkladu stěn, ať už svislému, či horizontálnímu, a zpravidla se ještě kontrastně natíraly úzké krycí lišty.

Pro oblast Krkonoš a Jizerských hor jsou pak typické i některé barevné kombinace, kdy červenohnědé roubení doplňovaly tmavé kleštiny a zelené či bílé obložky. Vzácněji se i na chalupách na Jičínsku či v Podkrkonoší objevují jednoduché ornamenty na čelech stěnových trámů.

roubenka

Typické jsou odstíny červené, zelené, okrové a šedé. Foto: Shutterstock

Zachránit dědictví

I když je v současnosti nejžádanější povrchovou úpravou trámů průsvitná hnědá lazura, která odhaluje strukturu přírodního dřeva, barevné roubenky patří ke kulturnímu dědictví daných regionů, které bychom měli opatrovat a zachovávat i pro další generace.

Po rekonstrukci se mnoho roubenek obnovení původního nátěru nedočká. Foto: Shutterstock

Jakou barvu roubení?

Při rekonstrukcích chalupy byste se měli snažit zachovat stávající úpravu dřeva. Pokud si nejste jistí, informujte se na odborném pracovišti místního památkového ústavu nebo v místním muzeu. Na webových stránkách Národního památkového ústavu jsou rozděleni pracovníci podle krajů.

Text: Veronika Cerhová
Foto: Shutterstock

Barevné roubenky