Čím obkládat sokly

Sokly nejsou jen důležitým estetickým a architektonickým prvkem exteriéru domu. Plní i významnou ochrannou a izolační funkci. K obkládání soklu si můžete vybrat z mnoha materiálů.

Sokl z přírodního kamene sluší především klasickým chalupám

Otázku domovního soklu obvykle řešíme v souvislosti s rekonstrukcí fasády. A existují dvě možnosti. Buď opravit stávající sokl, nebo zbudovat zcela nový. Motivací pro kompletní výměnu soklu bývá především nedostatečná izolace toho stávajícího. Pokud se rozhodneme pro nový, můžeme volit mezi nejrůznějšími materiály. Ten, který si vybereme, by měl souznít s architekturou i fasádou domu, případně respektovat krajové zvyklosti nebo materiál, z nějž je dům postaven. Někdy je důvodem k výměně soklu také snaha zbavit stavbu dobových módních výstřelků v podobě plechových nebo plastových profilů.

Levný beton

Sokl, vytvořený pomocí speciální fasádní nátěrové hmoty

Nejlevnějším materiálem pro obklad soklu je beton. Nejrůznější betonové tvárnice či obkládačky mohou rovněž imitovat přírodní materiály, některé jsou od nich doslova k nerozeznání. Betonové obklady soklů se vyznačují i vysokou trvanlivostí, jsou poměrně lehké a snadno se s nimi pracuje.

Betonové tvarovky mohou mít nejrůznější povrchy a reliéfy, výběr bývá i v barevnách variantách a využít lze i nabídky firem, které dělají sokly technikou nanášení betonové směsi a následným ražením různých typů reliéfů přímo do betonové vrstvy. Je však na uváženou, zda betonové tvarovky starému venkovskému domu neublíží, především co se týká prodyšnosti zdí.

Kámen chalupě sluší

Zvláště starým domům, ale i dřevěným chatám sluší klasický kamenný sokl. U stavby s vnější fasádou z prken nebo palubek je kontrast těchto dvou přírodních materiálů obvykle velmi zajímavý, v případě chalupy pak bytelný kamenný sokl podpoří často požadovaný historizující vzhled domu.

Předsazením soklu u roubených chalup se dřevěné zdi chránily před vlhkostí

Na obklady soklů je možné použít celou škálu dostupných kamenů a ideální je v tomto případě respektovat materiál, který je rozšířen v regionu, kde váše chalupa stojí. Ale nemusí to být pravidlem, jde spíše o úvahu, zda vtisknout prostřednictvím obkladového materiálu stavbě tradiční venkovský, nebo naopak městský nebo originální charakter.

Pro své všestranně vhodné vlastnosti je k obkládání soklů často doporučovaný andezit. Pro obklady jsou určeny ručně štípané plotny nepravidelných tvarů, které se třídí podle tloušťky. Je pevný, odolný vůči mrazu, vlhkosti imechanickému poškození amá jen minimální nasákavost.

Tradiční pískovec

Dalším oblíbeným obkladovým kamenem je pískovec. Tradiční a v Česku hojně rozšířený kámen se snadno opracovává, nevyžaduje povrchovou úpravu a většinou velmi dobře souzní téměř s jakýmkoli typem fasády. Jeho nevýhodou je menší odolnost proti mechanickému poškození a vyšší nasákavost například oproti andezitu, břidlici nebo žule.

Dům s podezdívkou z pískovcových desek

Právě žula je vůbec nejtvrdším a nejodolnějším kamenem mezi materiály, vhodnými pro obklady soklů. Existuje ve variantách s přírodním drsným povrchem, nebo v podobě leštěných obkladových tabulí. Je ze všech kamenů nejodolnější vůči mrazu, otěru, vlhkosti či tlaku.

VZORNÍK OBKLADŮ

K obkladům soklů se používá rovněž travertin, který se vyznačuje zajímavou porézní strukturou a žlutou či béžovou barvou. Méně rozšířené, ale možné je i použití břidlice nebo čediče. Oba druhy hornin jsou velmi odolné vůči vlhku a vyznačují se zajímavou barvou i povrchovou strukturou.

Lícové zdivo a pásky

Praktickou a velmi dekorativní variantou materiálu na sokly je „režné“ lícové zdivo. Při rekonstrukcích je použitelné pouze v případě, kdy máte k dispozici dostatečně široký betonový základ, protože cihly samozřejmě není možné použít jako obklad, ukotvený ke zdivu obvodovému. Není-li možné stavět na základ, můžete ho nahradit cihlovými páskami. Pásky, které se lepí nebo zavěšují pomocí kotev, vytvářejí dojem vyzdívaného lícového zdiva tam, kde není možné udělat klasickou přizdívku z lícových cihel.

Plastové panely mohou imitovat obklad z cihelných pásků

Kromě zmíněných materiálů se k obkladu soklů používají keramické obkládačky nejrůznějších tvarů a dekorů, ale také plastové profily. Obklady z plastu však při rekonstrukci fasády na chalupě raději pečlivě zvažte. Zajímavým materiálem však mohou být dosud ne příliš rozšířená plastová prkna, která svojí povrchovou strukturou i probarvením imitují dřevo. Na rozdíl od něj jsou však výrazně odolná proti vlhku a otěru a nevyžadují prakticky žádnou údržbu.

Domácí i exotické dřevo

Ne zcela obvyklým, ale přesto z mnoha důvodů vhodným materiálem pro obklad soklů je i dřevo. Jedním z důvodů pro jeho volbu jsou i jeho dobré tepelně izolační vlastnosti. Není tak trvanlivé jako kámen či beton, ale lze ho snadno vyměnit a udržovat a při dostatečné ochraně nátěrem se výrazně zvýší i jeho odolnost vůči vlhku.

Sokl z andezitu velmi dobře odolává mrazu i vlhkosti

Pro obklad fasád a tedy i soklů domu se nejčastěji používá smrk, borovice a modřín. Vybírat můžeme i mezi exotickými dřevinami, za jejichž zajímavý vzled, tvrdost i výrazně vyšší odolnost proti vlhku je však nutné zaplatit více peněz než v případě domácích dřevin.

Materiál pro dřevěný obklad soklu tvoří nejčastěji vodorovně či svisle kladené palubky. Ty se přibíjí nebo šroubují na dřevěný rošt a je třeba počítat s nutností důkladné ochrany horní hrany takového soklu proti zatékaní vody. Dřevěné obklady je rovněž možné na zeď lepit, ale stavaři považují za odolnější a trvanlivější právě umístění na podkladový rošt.

Dekorativní omítky

Sokl z nasucho vyskládaného kamenného obkladu

Další z možných cest při rekonstrukci soklu je použití některé z dekorativních fasádních omítek. Speciální hmoty pro úpravu povrchu soklů by měly být kromě jiného výrazně odolnější vůči působení dešťové vody, odražené od terénu. Ta ostatně představuje pro sokly největší zátěž a ochranu soklu proti ní není dobré podceňovat.

Zvláště v případě, kdy je sokl součástí fasády domu a není chráněn obkladem, je důležitá jeho hydroizolace a drenáž. Dešťová voda nesmí zatékat pod sokl, protože jinak by vlhkost začala od spodu narušovat fasádu. V soklové části domu je při rekonstrukci vhodné udělat i důkladnou tepelnou izolaci, která zabrání vytvoření tepelného mostu u domovních základů.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM, MARTINA LŽIČAŘOVÁ, PAVEL VESELÝ A AUTOR

Čím obkládat sokly

Čím obkládat sokly