Utěsnění a zateplení oken

Co můžete udělat pro to, aby okna dobře těsnila a nepropouštěla teplo? Především dobře vybrat okna nová, pokud je měníte. Utěsnit a zateplit či jinak vylepšit se však dají i okna původní.

Dodatečné zateplení oken lze udělat pomocí nejrůznějších jednoduchých opatření včetně těsnění, ale i výměnou skel či jejich doplněním o další skla. Pojďme si však nejdříve shrnout, čím vším lze posílit dobré tepelně izolační vlastnosti oken v případě, že je budete kupovat nebo nechávat vyrábět. Těsnicí schopnosti oken a komfort jejich užívání totiž ovlivňuje řada detailů, které je nutné brát při výběru jednotlivých typů či sestavování oken na míru na zřetel.

Počet okenních skel

Parametry tepelné a zvukové izolace ovlivňuje zejména počet okenních skel. Izolační dvojsklo sestává ze dvou tabulí skla. Mezi ně se vkládá distanční rámeček různé šířky s vloženým vysoušecím prostředkem, který absorbuje vodní páry z meziskelního prostoru. Trvale pružný tmel po obvodu izolačního dvojskla a rámečku utěsňuje meziskelní prostor a brání pronikání vlhkosti. Kombinace různé síly skla a šířky distančního rámečku ovlivňuje tepelně i hlukově izolační vlastnosti dvojskla. Tímto typem prosklení mohou být vybavena nová okna, ale lze je použít i pro přesklení stávajících dřevěných oken, případně eurooken či oken plastových.

Další možností je izolační trojsklo, jehož konstrukce je podobná jako v případě dvojskla. Při přesklívání starších oken je obvykle nutné pro trojskla upravit rámy. V některých případech je však možné vložit izolační trojsklo i do původních oken místo dvojskla. Okna mohou být vybavena dokonce čtyřskly. U těch už vyžaduje vyšší hmotnost prosklení odpovídající konstrukci rámů a odolnější kování (panty). Čtyřskla samozřejmě mohou tepelně izolační vlastnosti okna ještě zlepšit, ale je třeba počítat s hmotností skel 50 až 60 kg/m2. Čtyřsklem tak lze prosklít pouze menší okenní křídla. Izolační vlastnosti čtyřskla navíc mohou způsobovat zamlžování vnější okenní tabule, která se kvůli minimálnímu prostupu tepla zevnitř neprohřeje. Řešit to lze speciální úpravou skel (např. AGC Antifog), což však čtyřskla dál prodražuje až na dvojnásobek ceny oproti trojsklům.

Oproti dvojsklu má tedy okno s větším počtem skel vždy lepší hodnoty tepelné a zvukové izolace. Okna s dvojskly však propouštějí do interiéru více slunečního záření, což znamená vyšší tepelné zisky. Nejčastější volba mezi dvojskly a trojskly by tedy měla vzít v potaz, zda raději upřednostníte možnost lepšího pronikání slunečního tepla a světla zvenčí, nebo menší tepelné úniky zevnitř ven a zároveň o něco nižší světelnou prostupnost.

Distanční rámečky

Pro kvalitu oken s vícečetným zasklením jsou důležité i distanční rámečky. Už ne příliš používané rámečky hliníkové jsou sice levné, ale nemají dobré parametry tepelné vodivosti a mohou vytvářet nežádoucí tepelné mosty. Lepší izolační vlastnosti a vyšší tepelnou vodivost mají rámečky nerezové. Kvalitní jsou rámečky označované jako swisspacer.

Tělo rámečku z hmoty se skelnými vlákny pokrývá tenká fólie, která zabraňuje pronikání vlhkosti a úniku plynu z meziokenní výplně a dobře k ní přilnou těsnicí tmely. Vybavení oken dobrými distančními rámečky lze zahrnout i do přesklívaných starých oken, takže je vždy dobré spočítat si celkové náklady a rozhodnout se podle toho mezi rekonstrukcí, či výměnou.

Izolace stavebního otvoru

Pokud už okna měníte, nepodceňujte jejich předpisové ukotvení a co nejlepší utěsnění stavebního otvoru. Za cenu jen minimálního navýšení nákladů můžete tepelně izolační i akustické parametry oken výrazně posílit a vyhnout se možným problémům s tepelnými mosty, plísněmi či zbytečnými úniky tepla zevnitř ven.

Zásadou správného kotvení okenního rámu do stavebního otvoru je umožnění dilatace, aby se okno nezdeformovalo. Použijte tedy kotevní prvky, které tuto dilataci umožňují (okenní šrouby, rámové hmoždinky). V žádném případě nestačí kotvit okenní rám pouze na PU pěnu.

Po ukotvení rámu je nutné utěsnit stavební spáru kvůli vodotěsnosti a zajištění tepelné i akustické izolace. Nejčastěji se používá kombinace PU pěny a různých samolepicích pásek a fólií. Z interiérové strany lze použít i silikon či polyuretanové tmely. Častým způsobem utěsnění je zapěnování spáry PU pěnou v kombinaci s těsnicími páskami či fóliemi. Velmi dobrých parametrů utěsnění dosahují i komprimační pásky, které se vtlačí do spáry, kde se pak rozpínají. Existují i další prvky včetně těsnicích lišt, v některých případech se okna propojují s okolní izolací i pomocí skelné nebo kamenné vlny. Všechny tyto stavebně zapravitelné těsnicí prvky utěsní rám ve stavebním otvoru a také překryjí spáru mezi výplní stavebního otvoru (rám okna nebo dveří) a okrajem zdiva (špaletou).

Komprimační pásky nebo těsnicí fólie určené pro montáž oken a dveří do stavebních otvorů jsou určitě účinnější než samolepicí těsnění, která se dodatečně instalují například mezi rámy a křídla oken. I tato těsnění mohou tepelně izolační a akustické parametry oken a dveří zlepšit, ale pokud máte možnost důkladně utěsnit okna už při jejich osazování do stavebního otvoru, nespoléhejte na dodatečná opatření.

Pro utěsnění parapetní spáry a především k utěsnění připojovacích dilatačních spár otvorových výplní slouží impregnovaná komprimační páska. Spoj je vodotěsný, vzduchotěsný, spára je také tepelně izolována. Komprimační páska na celou spáru se nalepí na rám ještě před osazením, jiné typy pásek se do spáry vtlačí až po osazení rámu. Především kvalitní značkové pásky se pak ve spáře rozpínají a vyplní ji podobně jako PU pěna.

Jiný typ těsnicí okenní pásky (fólie) je určen pro vytvoření vzduchotěsné a parobrzdicí izolace připojovacích spár otvorových výplní a sendvičových konstrukcí. Fólie poslouží k vyrovnání velkých rozdílů v šíři připojovací spáry, kde selhávají tmely nebo komprimační pásky. Těsnicí prvky tohoto typu se nevtlačují do spár ani nelepí na rám ještě před usazením, ale překrývá se jimi už utěsněná (pěnou nebo komprimační páskou) stavební spára kolem rámu.

text: Richard Guryča
foto a kresba: archiv firem

Utěsnění a zateplení oken

Utěsnění a zateplení oken