Izolační skla

Moderní typy okenních skel začínají popírat poučku o tom, že okna jsou hlavní příčinou tepelných ztrát. Vícekomorová okna či tepelné fólie dokážou vlastnosti oken výrazně zlepšit.

Průřez kvalitním dřevohliníkovým oknem

Tepelné ztráty a rosení skel jsou nejčastějším důvodem pro výměnu oken nebo pro přesklení stávajících oken. Náklady, spojené s výměnou oken nebo okenních skel, by se měly vrátit v podobě snížení pravidelných plateb za teplo. Jak rychle a jak efektivně, to záleží především na rozsahu prací a výši investic, spojených s výměnou oken. A také na optimální volbě způsobu vylepšení tepelně izolačních vlastností oken.

Lehké fólie

Problém kondenzace vodních par na vnitřní straně skla můžete vyřešit použitím kvalitních izolačních skel s dvoukomorovým uspořádáním a s rámečkem s přerušeným tepelným mostem po obvodu výplně. Toto řešení však ještě nemusí být cestou k výraznému snížení tepelných ztrát.

Ale například výměna běžného typu dvojskla za dvojsklo s meziskelnou fólií sníží tepelnou ztrátu až o padesát procent a dokáže vytvořit komfort, srovnatelný s trojsklem. Přesklení je jednoduché, obejde se bez bourání a slibuje nejrychlejší návratnost vložených prostředků. Výměnu skel za skla s fólií je možné provést na všech typech oken včetně kastlových a zdvojených.

Pasivní skla

Schéma fungování izolačních skel

Velmi zajímavou alternativou jsou takzvaná pasivní skla. Nízkých tepelných ztrát je u nich dosaženo použitím tříkomorového systému se dvěma tepelnými fóliemi. Toto sklo lze přirovnat ke čtyřsklu, ovšem při zachování hmotnosti původního dvojskla.

Izolační skla

Samotná izolační skla se skládají ze dvou nebo více tabulí, jejichž vzdálenost je vymezena různě širokými distančními profily. Ty jsou plněny vysoušecím prostředkem, který zabraňuje vzniku vlhkosti a kondenzaci vodních par. Skla se zpravidla spojují plastickým tmelem, který zamezí pronikání vlhkosti do dutin. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem.

Nepříjemné rosení u klasických oken vyřeší použití izolačních skel

Účinnost takto vybavených oken je závislá na volbě skel s příslušnými parametry. Výběr oken je tedy určitě dobré konzultovat s odborníky z dodavatelské firmy.
Optimální volba záleží na mnoha faktorech, například na klimatických podmínkách, umístění domu či způsobu jeho vytápění.

 

Plastový rám s dvojsklem a vysoušecí výpní

PARAMETRY IZOLAČNÍCH SKEL

 • Hodnota U
  udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním metrem čtverečním stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku. Čím je tato hodnota nižší, tím je lepší tepelná izolace stavebního materiálu. Nízká ztráta tepla, daná lepší tepelnou izolací, vede k vyšší povrchové teplotě interiérové tabule, a tím k větší tepelné pohodě v místnosti.
 • Hodnota J
  je součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v procentech. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř.
 • Hodnota J
  je poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením k tepelné sluneční energii, jaká by prošla za stejných podmínek čirým, nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly.
 • Hodnota S
  součinitel určující celkový prostup světla sklem v procentech.

 

www.izolacniskla.cz, www.izoszatec.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Izolační skla