Nejobvyklejší rohové spoje

Řešit spojení roubených staveb v rozích museli tesaři už před staletími a vývoj těchto postupů souvisel především s nářadím, které bylo v té či oné době k dispozici.


Nejstarším způsobem řešení nároží jsou trámové přesahy s jednoduchými do sebe zapadající záseky, případně se zajištěním srubové konstrukce rohovými kůly. Tato jednoduchá vazba byla v historii postupně nahrazována náročnějšími tesařskými vazbami a spoji. V některých regionech se trámové přesahy nadále používaly pro vazbu spodních a horních trámových věnců.

Při stavění roubenek se však začala používat především rybinová vazba. Je obvyklá téměř u všech staveb, budovaných z trámů, hraněných po celé délce. Vazbě „na rybinu“ dal název tvar konců trámů, připomínajících při pohledu z boku rybí ocas. Případnému vysunutí trámu z vazby brání při tomto svázání dřevostavby šikmé protilehlé seříznutí ploch, které na sebe dosedají. Tato vazba umožňuje vytvořit na roubené stavbě nároží bez přesahujících trámů.

Firmy specializované na dřevostavby tohoto typu navíc často dotěsňují spáry mezi trámy montážní pěnou, nebo do nich vkládají pás některé z přírodních izolací. Ve stěnách se pak zamezuje průhybu delších trámů použitím zadlabaných hranolů, tak zvaných buldoků. Ty rovněž vymezí spáry mezi trámy.

Jednodušší provedení rohových tesařských spojů naopak s přesahem zhlaví počítalo. V místě vazby se v takovém případě vyřezal či vytesal žlab, do kterého pak dosedl taktéž „vyžlabený“ horní trám. V Česku byl takový způsob vázání rohů rozšířen především na Šumavě a pro zafixování se do rohů zarážely svislé kůly. Jejich účelem bylo zamezit případnému vysunutí jednotlivých prvků z konstrukce. Dnes se obdobná technologie používá například při stavbě srubů kanadského typu. Trámy se spojují v rozích stavby křížením s přesahem pomocí dlabů, sedel a zářezů.

V 19. století se objevuje častěji i spojení stěnových trámů do rohového sloupku na pero a drážku. Ještě později se pak rozšířilo používání vazby zámkové. Ta nahrazuje šikmo seříznuté či otesané plochy rybinové vazby soustavou kolmo zalamovaných vodorovných a svislých plošek.

 

Text: Richard Guryča, Foto: Martin Mašín, Alexandr Janovský, Jaroslav Hejzlar, František Vaňásek, Roman Abušinov, Marie Rubešová

ROHOVÉ SPOJE

Nejobvyklejší rohové spoje