Výměna okna

Výměna starého okna za nové není až tak složitá práce, jak by se mohlo na první pohled zdát. Chce to jen dodržet určitá pravidla, pečlivě měřit a neztrácet trpělivost.

K nezbytným pracem u výměny okna patří i omítnutí upravovaného stavebního otvoru a následné natření fásádní barvou

Měníte-li všechna okna v domě, vyplatí se nechat si udělat kalkulaci od odborné firmy, která zpravidla nabízí s dodávkou oken i jejich instalaci. Když se však rozhodnete měnit nebo nově nainstalovat jedno či dvě okna na chalupě nebo na chatě, dá se to zvládnout za den nebo dva a s nářadím, které bývá v každé domácí dílně. A v každém případě je dobré mít k ruce pomocníka.

Nejdříve si pořiďte nová okna, pokud možno shodná s rozměry oken původních. V případě, že je nové okno menší, budete muset stavební otvor dozdít. Je-li větší, bude třeba bourat amožná i vyměnit překlad, což z výměny oken rázem učiní práci poněkud náročnější a zřejmě bude třeba i konzultace se statikem.
Na chalupě i na chatě se pravděpodobně rozhodnete použít dřevěná okna. Ta je třeba ještě před zabudování pečlivě ošetřit nátěrem. Ten výrazně omezí zhoubné působení vlhkosti i ultrafialového slunečního záření a prodlouží životnost okna.

Nejdříve připravit nové

K vybourávání starého okna příkročíme až ve chvíli, kdy je nové okno natřeno a připraveno k osazení. Jednoduše proto, aby nezůstal dům bez okna déle, než je nezbytně nutné. Jednotlivá křídla starých oken nejdříve vysadíme a pak opatrně vybouráme rám. Můžeme k tomu použít ruční sekáč a kladivo nebo elektrické i akumulátorové bourací kladivo. Rám postupně vysekáme ze zdi tak, aniž bychom ho poškodili. Je-li totiž staré okno dostatečně zachovalé, lze je ještě využít nebo případně prodat.

Okenní rám drží ve zdi kotvicí prvky, které opatrně uvolníme pomocí šroubováku a kleští. Při vysekávání a páčení rámu je třeba postupovat trpělivě. Čím méně totiž v tomto stádiu výměny oken poškodíme stavební otvor, tím méně budeme mít práce s jeho následnou úpravou.

Vodorovně i svisle

Po uvolnění rámu připravíme stavební otvor k osazení rámu nového okna. Jestliže je příliš velký, dozdíme ho po pečlivém odstranění zbytků staré malty a prachu buď cihlami, nebo pásky z pórobetonu. Není-li rozdíl ve velikosti větší než několik centimetrů, můžeme nový okenní rám pórobetonovými pásky pouze podložit.

Do dřevěné stěny na chatě instalujeme nové okno do předem připraveného či uzpůsobeného dřevěného rámu

Poté nainstalujeme rám, zajistíme ho klínky a pomocí ruční nebo laserové vodováhy ho vyrovnáme do přesných horizontálních i svislých rovin. Vyrovnaný rám opět pečlivě zafixujeme pomocí klínků, aby se při další práci nepohnul ani o milimetr. Rám se snažíme usadit na střed otvoru, aby případné mezery po stranách a nahoře i dole měly stejný rozměr. K zafixování do stavebního otvoru totiž použijeme montážní pěnu, která má sice vynikající vlastnosti, ale neumí dělat zázraky. Je-li velikost mezery mezi rámem a zdí větší než pět centimetrů, měli bychom otvor dozdít.

Upevnění a začištění

Před aplikací montážní pěny ještě okenní rám rozepřeme latěmi. Pěnou pak pomocí nasazeného aplikátoru pečlivě vyplníme všechny mezery kolem rámu. Pěna během vytvrzování nabývá na objemu a přetéká, ale přebytečnou vrstvu odstraníme až po jejím dokonalém zaschnutí. Jeho doba bývá uvedena na kartuši, ale obvykle to trvá zhruba dvě hodiny.

K odstranění zbytků použijeme ostrý nůž. Je třeba dávat pozor, abychom okenní rám nepoškodili. Po odřezání přebytečné pěny zapravíme vypěnovanou mezeru a okolí rámu maltou a nakonec ji vyštukujeme. Vyplatí se chránit rám proti znečištění malířskou páskou. Při čištění dřeva od malty a štuku bychom totiž mohli poškodit nátěr.
Nakonec zavěsíme na panty samotná okna. Bezprostřední okolí stavebního otvoru bude po vytvrdnutí omítky a štuku pravděpodobně nutné natřít fasádní barvou.

Měníme-li pouze jedno okno, je vhodné zvolit pro parapet materiál shodný s ostatními okny. Nejčastěji je to plech, prefabrikovaný díl nebo parapet z obkládaček či dlažby. Je třeba vždy zachovat mírný spád parapetu od okna, aby mohla odtékat dešťová voda.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ A WIKIPEDIA
KRESBY: PETR ŽIVNÝ

Výměna okna