Impregnace a dodatečné ošetření dřevěných konstrukcí

Dřevo jako stavební materiál by mělo být vždy ošetřeno proti napadení hnilobou a dřevokazným hmyzem výrazně ohrožujícími jeho životnost. Dodatečné řešení může být náročnější i nákladnější.

Dřevo je ušlechtilý a pevný materiál, ale současně náchylný na působení přírodních vlivů, jako je déšť, sníh, mráz a sluneční záření. Jejich kombinací vznikají praskliny, jimiž do dřeva prostupuje vlhkost, zalézá do nich dřevokazný hmyz, který zde klade vajíčka, anebo se v nich usadí spóry hub, čímž dochází k postupné destrukci dřevní hmoty nejen na povrchu, ale i uvnitř. Proti všem škůdcům lze účinně bojovat, nicméně prevence je lepší než odstraňování následků. Proto je tak důležitý správný postup vysoušení dřeva a impregnace před jeho použitím na stavbu. Impregnování až po montáži ztěžuje či dokonce znemožňuje nedostupnost některých ploch, zejména v místě spojů. Suché naimpregnované dřevo se následně opatřuje ochrannou vrstvou ve formě lazury, laku, oleje nebo vosku.

Beztlaková a tlaková impregnace

Impregnací rozumíme napuštění materiálu chemickými látkami zvyšujícími jeho trvanlivost. Podle způsobu aplikace rozlišujeme impregnaci beztlakovou a tlakovou, účinnost se odvíjí od hloubky průniku ochranné látky do materiálu. Ten je menší u metody beztlakové, mezi něž patří máčení, nátěr a postřik akrylátovými nebo syntetickými fungicidními penetračními roztoky, které současně fungují jako základní nátěrová vrstva sjednocující nasákavost podkladu. Dlouhodobou ochranu poskytují za předpokladu, že dřevěné konstrukce nejsou nepřetržitě vystaveny povětrnostním vlivům, vysoké vzdušné vlhkosti či kontaktu s vodou.
Při tlakové impregnaci je ochranný prostředek natlačen do dřevěného prvku, a to pomocí rozdílu tlaku a podtlaku v okolí dřeva a ve dřevě. Konzervuje ho i ve venkovním prostředí. Proces může být završen fixací horkou párou, která zamezí výluhu impregnační látky do prostředí.

Injektáž

První možností dodatečného ošetření dřeva je injektáž fungicidním, případně i insekticidním roztokem. Pro pohledové konstrukce volíme rovnotlakou injektáž, při níž přípravek pronikne zhruba do hloubky 5 mm. Při tlakové injektáži používané na silně napadené dřevo.se do vyvrtaných otvorů natrvalo vpraví injektážní pakry.

Mikrovlny

Principem této metody je zahřívání a pohyb molekul vody obsažených ve dřevě i v živých organismech působením silného pole vysokofrekvenční mikrovlnné energie. Z tohoto důvodu nesmí zůstat v ošetřovaném prostoru lidé, zvířata a rostliny.

Ozón

Ozón se vyznačuje výjimečnými oxidačními a dezinfekčními schopnostmi, je účinnější než jakýkoliv chemický dezinfekční prostředek, navíc proniká do pórů materiálu. Při ošetření produkuje ozónový generátor do prostoru ozón v elektrickém výboji z kyslíku přítomného ve vzduchu. Ozón se rozkládá zpět na kyslík, nezůstává po něm tudíž nebezpečný odpad. Ošetření probíhá rovněž bez přítomnosti osob, zvířat a rostlin. Jako prevence před recidivou se po ošetření mikrovlnami či ozónem aplikuje ještě ochranný fungicidní prostředek.

 

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Impregnace a dodatečné ošetření dřevěných konstrukcí