Výměna okenní tabulky

Vyměnit rozbité sklo v okně není složitá práce. Je ale trochu náročnější na čas a musíte být opatrní při odstraňování starého skla, abyste se nepořezali.

Vyměnit rozbité sklo v okně není složitá práce

Jestliže nemáte hned čas rozbitou tabulku skla v okně vyměnit, je vhodné udělat jednoduché bezpečnostní opatření, aby se nikdo padajícími střepy nezranil. Když je sklo prasklé, ale tabulka drží pohromadě, můžete ji přelepit křížem lepicí páskou. Úplně rozbitou tabulku raději zcela zakryjte silnou polyetylenovou fólií uchycenou dřevěnými laťkami, které po obvodu rámu připevníte hřebíčky.

Odstranění starého skla

Výměnu okenní tabulky začněte tím, že poškozené okno vysadíte a položíte na pracovní desku. Z rozbité tabule vyjmete uvolněné střepiny, pevné části vyrážejte opatrným poklepem kladívka. Střepy, které zůstaly zaklíněny v tmelu, vytáhněte kleštěmi nebo použijte zářezy na boku řezáku skla. V další fázi je třeba odstranit z drážky starý tmel. Ten bývá dost tvrdý, proto se musí vysekat dlátem. Vhodnější je odsekávat tmel od hrany směrem do drážky. Předejdete tak možnému poškození rámu okenního křídla. Po odstranění hrubých částí vyčistěte rám drátěným kartáčem nebo brusným papírem.

U dřevěného rámu opatřete holé dřevo zasklívací drážky základovým nátěrem před vložením nové tabulky skla. Je to důležité, protože dřevo jinak pohltí olej obsažený v tmelu, způsobí jeho rychlé vysychání a tmel brzy popraská.

Rozměření skla

Novou tabulku si můžete nechat uříznout u sklenáře, nebo si ji připravíte sami. V každém případě však musí mít přesné rozměry. Mezera mezi rámem a tabulí by měla měřit zhruba tři milimetry. Chcete-li zjistit správné míry požadované tabulky, změřte výšku a šířku zasklívací polodrážky rámů v několika bodech. Rámy totiž nemusí být vždy dokonale pravoúhlé. Rozměry tabulky pak stanovte podle nejmenších vnitřních rozměrů polodrážky. Odečtěte ještě od nejmenší světlé výšky a šířky zmíněné tři milimetry, které jsou nutnou instalační a expanzní vůlí.

Řezání tabulového skla

Řezné čáry si na skle vyznačte fixem. Když budete k pravítku přikládat řezný nástroj, nezapomeňte počítat se šířkou tohoto nástroje, abyste řez dostali do vyměřených rozměrů. Povrch tabule prořízněte rovnoměrným pohybem. Pomůckou vám může být zvuk, který přitom nástroj vydává. Pokud sviští, používate správného přítlaku. Naopak přerušovaný škrábavý zvuk prozrazuje, že na diamant příliš tlačíte. Při nepřiměřeně silném tlaku se také vytvářejí v řezu bílé šupinky skla.

Nyní sklo podél vyryté rýhy odlomte. Tabuli zvedněte, poklepejte na ni ze spoda v místě rýhy řezným nástrojem, položte ji neproříznutou stranou na dvě tužky umístěné u protilehlých okrajů skla (ve směru řezu) a lehkým tlakem ji zlomte. Jestliže vám k odlámání zbydou jen úzké pásy skla, použijte k tomu raději sklenářské kleště. Vždy však sklo odlamujte podél řezu směrem dolů, nesnažte se odlamovat směrem vzhůru.

Ukládání nové tabule

Pro uložení tabule si důkladně připravte lůžko ze sklenářského tmelu. Vymodelujte si z uhnětené hrudky tmelu tenký váleček, vložte jej kolem zasklívací polodrážky v okenním rámu a zatlačte navlhčenou stěrkou. Docílíte tím, že zadní strana tabulky po vložení neprodyšně přilne k rámu. Vhodným nožem srovnejte tmel s povrchem vnitřní hrany rámu. Skleněnou tabuli rovnoměrně vtlačte do tmelového lůžka.

Následně zatloukejte z boku do okenního rámu sklenářské hřebíčky ve vzdálenosti asi deseti centimetrů od sebe. Do osazení naneste na sklo další vrstvu tmelu, uhlaďte ji do šikmé roviny mezi vnitřní hranu osazení a sklem. Šikmé plochy by měly na sebe plynule navazovat ve všech rozích. Nožem nakonec odstraňte přebytečný tmel ze skla.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ A ARCHIV

Výměna okenní tabulky