Kročejová izolace podlahy

Udělat podlahy v domě tak, aby vás nerušil každý krok nad hlavou či pohyb ve vedlejší místnosti je pro komfort bydlení velmi důležité. Tuto izolaci nepodceňte ani na chalupě.

Kročejová izolace je termín používaný k označení izolačních materiálů tlumících hluk kroků a pronikajících do konstrukce vlivem mechanického kontaktu nohou s podlahou. Z definice tak vyplývá, že jde o opatření různého typu, které mohou zahrnovat pokládání různých vrstev, složení i materiálů podle toho, v jaké stavbě je nutné krokový hluk tlumit.

Ticho nad hlavami

Pro majitele chalup a chat je dobré vědět, že provedení těchto opatření je důležité především u podlah nad obytnými prostorami. U podlah přízemních nepodsklepených staveb se na ni sice zdánlivě neklade takový důraz, ale nezapomeňte, že hluk se nepřenáší jenom do pater pod vámi, ale taky do okolních místností. Proto je obecně jednou ze součástí správně zhotovených podlahových vrstev, a pokud ji nepodceníte, určitě nebudete litovat.
Kročejová izolace by měla zamezit zejména šíření takzvaného strukturálního hluku, který se na rozdíl od prostorového hluku nešíří vzduchem, ale konstrukcemi včetně podlahy. Funkční kročejovou izolaci proto vytvoří pouze produkt, který zamezí přenášení vibrací mezi dvěma materiály nebo konstrukcemi.

Vibrace, které působí kročejový hluk, vznikají při zcela běžném provozu domu a vyvolává je zejména chůze či dupání, ale i pády předmětů na podlahu či nejrůznější údery. Své o tom vědí například lidé, kteří bydlí pod špatně izolovanou podlahou místnosti, v níž pobíhají děti.
Všechny otřesy a nárazy způsobují vibrace, i když jde o pohyb zdánlivě tichý a nijak intenzivní. Konstrukce podlah či stropů hlavně z betonu, ale i ze dřeva či z obvyklých kombinací stavebních materiálů totiž zpravidla bývají poměrně dobrými vodiči vibrací a je tedy nutné udělat stavební opatření, které vibrace utlumí a „nepustí“ je dál do konstrukce.
Tak jako v případě montáže materiálů pro zateplení je i u kročejové izolace dodržení předepsaných parametrů a skladby, která se může u různých výrobků lišit. Výrobce izolačních materiálů Mirelon například upozorňuje, že při špatně udělané izolační bariéře proti krokovému hluku mohou vzniknout i takzvané akustické mosty. Skrze tato místa bude hluk unikat a dále se přenášet.

Nepřehánějte tloušťku

Výrobce izolačních materiálů Isover ve svých instruktážních videích uvádí, že tloušťka kročejové izolace by neměla být větší než 60 mm, u větší tloušťky hrozí, že si vata „sedne“ a vytvoří praskliny.
Na zvýšení podlahy nebo dorovnání tloušťky je nutné použít podlahový polystyren. Polystyrenové desky se dávají na vatu nebo pod vatu.
Od zdi se podlaha odděluje akustickými izolačními páskami, instalační kabely se zatlačí do vrstvy vaty nebo se vedou nad ní, každopádně nesmí zůstat ležet v neizolované spáře.

Dobré rady

  • Kročejovou izolaci pokládejte na dokonale vyrovnaný podklad. V případě potřeby použijte nivelační stěrku (existují i stěrky na vyrovnání dřevěných podlah, např. starých prken).
  • Nejčastěji používaným materiálem pro kročejovou izolaci je kombinace podlahového polystyrenu a kamenné vlny, případně izolační pásy (Mirelon) nebo lisované akustické desky.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Kročejová izolace podlahy