S polystyrenem pozor na chyby

Polystyrenové desky jsou dnes pro tepelnou izolaci (zateplení) vnějších obvodových stěn domů snad vůbec nejčastěji využívanou variantou. Nejsou bez problémů, ale mají svoje výhody, spočívající zejména v ceně a relativně jednoduché montáži.

Pro zateplení fasády se obvykle doporučuje polystyren typu EPS 70 F nebo EPS 100 F (desky) formátu 1000 x 500 mm a tloušťce v souladu s projektem. Desky se kotví talířovými hmoždinkami v takovém časovém odstupu po lepení, kdy je lepící tmel dostatečně tvrdý. Otvory pro osazení hmoždinek se vrtají většinou příklepovou (nebo bez příklepu) vrtačkou, talířky se zapouští cca. 2 až 3 mm do izolantu. Nejčastěji se kotví 6 ks talířových hmoždinek na 1 m2 a na místa, kam jsme před nalepením desky na stěnu nanesli lepicí tmel. Stěrkovou hmotu na rovný přebroušený izolant (EPS desku) nanášíme nerezovým hladítkem v tloušťce asi 3 mm. Abychom dosáhli stejnoměrně silné vrstvy, můžeme vrstvu stěrkové hmoty přehladit zubovou stěrkou se zubem 6 nebo 8 mm.
Výztužnou síťovinu (perlinku) zapravujeme do stěrkové hmoty odshora dolů s přesahem minimálně 100 mm. Pruh výztužné sítě nejdříve zapravíme do stěrkové hmoty uprostřed, odshora dolů a potom vlevo a vpravo šikmými tahy „do stromečku“. Konečnou úpravu povrchu tmelové vrstvy provedeme nerezovým hladítkem nebo širokou fasádní špachtlí.

Tuhost, malá hmotnost, snadná montáž a nízká cena, to vše na polystyrenu láká

 

Vyhněte se problémům

Výrobce polystyrenových izolačních materiálů Isover doporučuje nelepit lepit tepelnou izolaci na neočištěnou, poškozenou nebo nesoudržnou fasádu. Pokud byste nalepili izolace na takto nevhodný podklad, hrozí, že nebude držet a po čase odpadne. Kromě toho by se vám pod povrch zateplení snáze dostávala vlhkost a mohla by se začít tvořit plíseň.
Povrch musí být kompaktní, očištěný a nesmí se drolit. V opačném případě hrozí, že izolace nebude držet a časem odpadne. Použití penetrace vám kromě snížení savosti podkladu zvýší i přídržnost materiálu.

Podklad pro vnější zateplovací systém musí být vyzrálý, soudržný a pevný bez prachu, mastnoty, trhlin nebo jinak narušených míst. Před započetím celého procesu se proto doporučuje povrch umýt tlakovou vodou.

Způsob zapouštění kotev, použitelný i pro desky z minerální vlny

Pozor na napojení jednotlivých desek nad sebe, tedy bez vazby. Pokud byste skládali desky polystyrenu na sebe, hrozilo by popraskání vlivem pnutí, povětrnostního působení a dalších vlivů, které by materiál namáhaly. Při lepení pokládejte desky na převazbu (podobně jako cihly), aby na sebe spáry mezi deskami nenavazovaly. Vždy používejte desky stejných rozměrů a tloušťky.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vnější a vnitřní izolace:

Kompletní zateplení se vyplatí

Foukaná izolace

Postup zateplení minerální vlnou

Izolace půdy, podkroví a střechy

Dřevité izolace

Zateplovací systémy

Jak izolovat dřevostavbu

 Proti hluku kroků

Zateplení pěnou

Zateplovat lze i zevnitř

________________________________________________________________________

Mezery mezi povrchem stěny a lepenou izolací jsou nejčastěji způsobeny nesprávným nanesením lepidla na plochu izolace. V takovém případě hrozí, že vzduch bude proudit mezi zdí a izolací, což snižuje její celkovou efektivitu, v nejhorším případě by izolace úplně odpadla.

Lepidlo by mělo pokrývat desku formou rámečku kolem lepených okrajů desky (a terčů lepicí hmoty ve středu a v rozích) minimálně na 40 % povrchu desky. V oblasti soklu s keramickým obkladem, nebo při kotvení hmoždinek pouze do plochy desky, se základní lepicí plocha navyšuje na 60 %. Vždy využívejte lepidla a pěny doporučené výrobcem zateplovacích systému. Vyhněte se lepení dvou desek na sebe.

Koláče a rámeček z lepidla je základ, kotvy jsou však nutné rovněž

V důsledku nesprávného založení zateplení může docházet ke vzniku spár mezi deskami. Mezery s maximální šířkou 4 mm můžete jednoduše vyplnit tepelně-izolační pěnou. Pro vyplnění spár větších jak 4 mm se používají přířezy. Je potřeba zajistit dostatečnou rovinnost povrchu. Díry v povolených mezích vyplňujte jedině nízkoexpanzní montážní pěnou, a to pouze, pokud se jedná o skladbu s polystyrenem. U minerální vlny je použití pěn zakázáno.

Hmoždinky se zapouštějí 1 mm do izolace. Dejte si pozor, abyste nepoužili příliš malé množství hmoždinek, nerozmístili je na špatná místa, nebo je nezapustili příliš hluboko do izolantu. V krajním případě se může stát, že vrstvy kontaktního zateplovacího systému popadají, nevydrží nápor sání větru nebo jejich vlastní tíhu. Všeobecně se doporučuje minimálně 6-8 hmoždinek na 1m2, celkový počet by měl respektovat kvalitu a nosnost zateplované stěny a umístění objektu v terénu. Hmoždinky zapouštějte 1 mm do izolace, při hlubším zapuštění musíte použít více lepidla a hrozí tak vznik nevzhledných fleků na povrchu fasády. U pěnových polystyrenů se zpravidla hmoždinky umísťují do rohů a T-spojů desek.

Výhodou polystyrenu je i snadné dělení a jednoduchá tvorba rohových ukončení


Bez dodatečné izolace

V řadě Porotherm T Profi od firmy Wienerberger si můžete vybírat z cihel plněných minerální vlnou. Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje výhody pálené cihly, mezi které patří zejména pevnost, únosnost či ochrana proti hluku a požáru a přednosti osvědčené minerální izolace. Výsledkem je tedy přírodní, ekologicky nezávadné, snadno recyklovatelné zdivo s velmi dobrými tepelně izolačními parametry. Izolant je skrytý uvnitř cihel, takže není náchylný na poškození. Zdivo umožňuje difuzi vodních par stejně jako při výstavbě z klasických cihelných bloků. Vnější stěna tak může „dýchat“, napomáhá regulovat vnitřní vlhkost v místnosti na optimální hodnotu pro příjemné a zdravé bydlení.
Tvarovky se prodávají v několika velikostech a hmotnostech 12, 14,2 a 16,6 kg. Zdí se na tenkovrstvou celoplošně nanášenou maltu Porotherm Profi (lepidlo), která se aplikuje speciálním maltovacím vozíkem pouze v 1 mm silné vrstvě. Ložné spáry jsou pak minimální a nehrozí vznik tepelných mostů.

Dodatečnému vnějšímu zateplování fasády novostavby se můžete vyhnout i použitím pálených cihelných tvárnic s izolací. Existují například broušené cihelné bloky Heluz Family a Family 2in1. Dutiny těchto cihel jsou plněny polystyrenem, což umožňuje až 40 % navýšení jejich tepelně izolačních vlastností. Bloky s izolací Heluz Family 2in1 šířky 380, 440 a 500 mm splňují i bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy.

K přednostem cihly Heluz Family 2in1 patří i paropropustnost, zamezující nežádoucí hromadění zkondenzované vodní páry. Polystyren je v dutinách upevněn, takže i při vyřezávání otvorů pro elektroinstalace či při úpravách velikosti bloku zůstává uvnitř cihel. Jako pojivo se pro zdění těmito cihlami používá celoplošná tenkovrstvá malta nebo pěna. K cihelným blokům výrobce nabízí i doplňkové cihly krajové a krajové půlky.

S polystyrenem pozor na chyby