Jak se vyznat ve stavebních lepidlech

Pojem stavební lepidlo může být matoucí, prodejci stavebnin totiž do této obvykle zahrnují vzájemně nesouvisející produkty. Ale stačí vědět, co přesně potřebujete lepit.

Seznam materiálů a dalších položek, které se na stavbě či při rekonstrukcích lepí, je poměrně různorodý. Lepí se tvárnice a jiné zdicí prvky, dlažba a obklady, tepelná izolace, armovací sítě, prahy, lišty, některé typy plovoucích podlah i koberců, ale také různá těsnění či plastové trubky nebo mřížky. Každý materiál a každý typ spojení vyžaduje odpovídající druh lepidla. Je třeba vědět i to, zda potřebujeme vytvořit pevný, či pružný (flexibilní) spoj. Druhý typ spoje je důležitý při předpokládané dilataci materiálů zejména pod vlivem změn teplot či vlhkosti.

Mezi nejčastěji používaná stavební lepidla
patří cementové směsi pro uchycení fasádních izolačních desek

Jak se vyznat ve značení

Jednou z dobrých orientačních pomůcek, které vám umožní vyznat se ve stavebních lepidlech a správně z nich vybrat, je normované značení a názvosloví. Státní norma upravuje například popis lepidel pro obkladové prvky, která stavebníci používají nejčastěji. V souladu s normou by měli označovat jednotlivé produkty i výrobci.
Weber například používá základní dělení podle druhu použitého plniva. Proto se písmenem C značí cementové lepidlo. To je směs hydraulických pojiv, kameniva a organických přísad, která se bezprostředně před použitím mísí s vodou nebo kapalnou složkou.
Písmeno D označuje disperzní lepidlo, což je směs organických pojiv ve formě polymerní disperze, organických přísad a minerálních plniv. Prodává se už připravená k použití. Dále můžete narazit na lepidla s označením R. Tímto písmenem se značí lepidlo na bázi reakčních pryskyřic, tedy jedno nebo vícesložková směs syntetické pryskyřice, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí.
Všechny uvedené druhy lepidel mají společné značení tříd, pro něž se používají příslušná čísla a písmena (1 – standardní lepidlo, 2 – zlepšené lepidlo, F – rychle tvrdnoucí lepidlo, T – lepidlo se sníženým skluzem, E – lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí).
Nejčastěji se tedy setkáte například s označením C1, což je standardní cementové lepidlo. Vhodné je zejména pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb pro běžné použití v interiéru. Pro lepení slinuté nenasákavé dlažby na stabilní podklady v interiéru pak vyhledejte v nabídce lepidlo s označením C1T, což je standardní cementové lepidlo se sníženým skluzem. A pokud chcete lepit slinutou dlažbu i v exteriéru nebo na podlahy s podlahovým vytápěním, kupte lepidlo s kódem C2TE, který značí zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Právě to by mělo vydržet zvýšenou zátěž, které jsou spoje vystavené například na venkovních terasách.

Silná lepidla s okamžitou fixací poslouží
k lepení mnoha materiálů při dokončování
stavby (Soudal T-REX)

Flexibilní lepidla

Zmíněné označení může doplňovat ještě písmeno S číslem 1 nebo 2, které informuje o hodnotě příčné deformace. S1 značí deformovatelné lepidlo, S2 pak vysoce deformovatelné lepidlo. Toto značení najdete u cementových lepidel i spárovacích malt a informuje o kapilární nasákavosti povrchu lepidla nebo spárovací malty ve styku s vodou. Zpravidla jde o tzv. flexibilní lepidla určená pro použití v exteriérech a všude tam, kde je nutné vytvoření spoje odolného proti tepelné roztažnosti.
Tento systém značení najdete i u lepidel značky RAKO. Podle doporučení prodejce dlažby a obkladů či v souladu s vašimi potřebami si tak můžete vybrat například lepidlo AD 501 (C1) pro lepení keramických obkladů a dlažeb s vyšší nasákavostí ve vnitřním prostředí. Lepidlo není vhodné pro montáž na podklady, kde dochází k rozměrovým změnám, ale můžete ho použít i k lepení pórobetonových tvárnic. A například lepidlo AD 321 (R2T) je podle výše uvedeného normovaného značení dvousložkové epoxidové lepidlo s mrazuvzdornými vlastnostmi vhodné pro lepení keramických obkladových prvků, kamene či mozaiky.
U těchto i dalších typů používá RAKO i výborný systém piktogramů, které usnadní výběr i úplnému laikovi. Jednoduché symboly označují vodovzdornost, nutnost nanášení zubovou stěrkou, použitelnost na stěnách i podlaze, podlahovém vytápění či pro místa s vysokou zátěží. Pro práci s běžnými stavebními materiály a běžné použití uvnitř nebo venku si s tímto značením vystačíte a nemusíte složitě pátrat po dalších údajích.

V nabídce stavebních lepidel najdete i speciální disperzní či vícesložková lepidla vhodná třeba pro lepení lišt (Bison)

Silná univerzální lepidla

Kromě lepení tvárnic pro tenkovrstvé zdění, podlahovin, obkladů či izolačních desek se na stavbě používají i univerzální a snadno aplikovatelná lepidla pro vytvoření velmi pevných spojů mezi nejčastěji používanými materiály. Na rozdíl od cementových lepidel je není nutné před použitím smíchat s vodou, prodávají se připravená k okamžité aplikaci.
Příkladem takového lepidla je třeba řada T-REX značky Soudal. Extrémní přilnavost zajistí podle výrobce zejména T-REX Gold Power, který vytváří velmi pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké podklady, použít se dá na savé i nesavé podklady a je přetíratelný běžnými nátěry. Kromě běžného lepení lze T-REX Gold Power použít i na konstrukční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky namáhaných konstrukcí, lepení podlahových lišt či dekorativních panelů. Moderní univerzální lepidla tohoto typu v řadě případů nahradí různá speciální lepidla či tmely nebo dokonce kotvicí a spojovací prvky, takže se určitě vyplatí mít některé z nich po ruce zejména při podlahářských, instalatérských, obkladačských či jiných dokončovacích pracích.
Pro pevné spojení menších ploch vybírejte i z jiných lepidel s okamžitou fixací. Univerzální lepidla tohoto typu zpravidla spolehlivě slepí dřevo, některé druhy plastů, cihly, kámen, dlaždice či kovy a umí tyto materiály lepit na porézní povrchy jako beton, omítku, MDF a OSB desky, překližku, dřevotřísku či sádrokarton.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Jak se vyznat ve stavebních lepidlech

Jak se vyznat ve stavebních lepidlech