Foukaná izolace

Zateplit dům foukanou izolací zabere jen několik hodin a nijak nenaruší provoz domu. Tato izolace se nazývá i dutinovou. K zateplení se totiž využívá dutina mezi trámy dřevěného stropu, kam se materiál nafouká pomocí několika montážních otvorů.

Foukané izolace se vyrábějí na bázi celulózy, minerální vlny, skelných vláken, polystyrenu, polyuretanu, dřevovlákna nebo například čediče. Liší se především svou hmotností, většina typů izolací je nenasákavá, nemění svůj objem (nesesedá), je nehořlavá, odolná proti plísním, odpuzuje hlodavce a hmyz. Izolace na přírodní bázi (např. celulózy) vážou (na rozdíl od minerálních izolací) vlhkost. To může být výhodou u starých zděných vlhkých staveb. Izolace tu pak funguje jako savý papír, který ze zavlhlého zdiva vysaje vlhkost, která se tak neshlukuje, ale je rovnoměrně rozložena v izolaci, z níž se postupně uvolňuje. Foukaná izolace slouží nejen jako tepelná (v zimě zabraňuje únikům tepla z domu, v létě ho chrání před přehříváním), ale i jako zvuková izolace.

Izolování novostavby foukanou izolací je snazší, než u starého domu, ale i do původních konstrukcí lze skrze připravené otvory materiál celkem snadno vpravit

Technologie zateplení

Jak název napovídá, foukaná izolace se aplikuje foukáním pomocí speciálního zařízení. Izolační materiál je dopravován k zateplované konstrukci pneumaticky, pomocí hadice. Ostatní technologie zůstává na nákladním autě, které stojí před objektem. Tento systém umožňuje zateplení až do výšky několik desítek metrů a až na stometrovou vzdálenost od auta s technikou.

Izolování můžeme dělat za plného provozu budovy. Odpadá přesun izolačního materiálu, objekt se nestává staveništěm. Zateplit se dají i složitá a těžce přístupná místa v konstrukci. Vznikne souvislá izolační vrstva, tepelné mosty se eliminují. Tento způsob zateplení je v porovnání s klasickým izolováním několikanásobně rychlejší. Zateplení půdy domu lze provést i za 3 hodiny. Ve většině případů není nutná složitá demontáž konstrukce. Nevzniká žádný odpad.

Ukázka využití celulózové foukané izolace při zateplení dutin stropní konstrukce mezi přízemím a půdou

Kde ji použít

Foukané izolace lze použít u novostaveb i rekonstrukcí. Lze ji aplikovat jak do vodorovných, tak i do šikmých či svislých konstrukcí. Foukanou izolací lze zateplit všechny části stavby – podlahu, strop, půdu, podkroví, stěnu nebo střechu (trámové stropy, pultové střechy, vazníkové konstrukce). Můžeme ji využít i k opravě špatně položené původní izolace nebo k jejímu navýšení.

Díky foukané izolaci lze za vytápění domu ušetřit až 50 % nákladů, v létě zas ušetříme za případnou klimatizaci. Návratnost nákladů za izolaci je již od 3 let. Foukaná izolace se neprovádí svépomocí, ale realizuje ji odborná firma.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vnější a vnitřní izolace:

Kompletní zateplení se vyplatí

Postup zateplení minerální vlnou

Izolace půdy, podkroví a střechy

Dřevité izolace

S polystyrenem pozor na chyby

Zateplovací systémy

Jak izolovat dřevostavbu

 Proti hluku kroků

Zateplení pěnou

Zateplovat lze i zevnitř

________________________________________________________________________

Foukaná izolace