Proti hluku kroků

Kročejová izolace je termín používaný k označení izolačních materiálů tlumících hluk kroků a pronikajících do konstrukce vlivem mechanického kontaktu nohou s podlahou.

Izolace proti hluku kroků může zahrnovat pokládání různých vrstev, složení i materiálů podle toho, v jaké stavbě je nutné krokový hluk tlumit. Je to důležité především u podlah nad obytnými prostorami. Hluk se ale nepřenáší jenom do pater pod vámi, ale taky do okolních místností. Kročejová izolace by měla zamezit zejména šíření takzvaného strukturálního hluku, který se na rozdíl od prostorového hluku nešíří vzduchem, ale konstrukcemi včetně podlahy. Funkční kročejovou izolaci proto vytvoří pouze produkt, který zamezí přenášení vibrací mezi dvěma materiály nebo konstrukcemi.

Desky z minerální vlny jsou nejčastější a osvědčenou variantou pro vytvoření akustické bariéry proti šíření hluku do konstrukce (Isover)

Otřesy a vibrace

Vibrace, které působí kročejový hluk, vznikají při zcela běžném provozu domu a vyvolává je zejména chůze či dupání, ale i pády předmětů na podlahu či nejrůznější údery. Všechny otřesy a nárazy způsobují vibrace, i když jde o pohyb zdánlivě tichý a nijak intenzivní. Konstrukce podlah či stropů z obvyklých kombinací stavebních materiálů totiž zpravidla bývají poměrně dobrými vodiči vibrací a je tedy nutné udělat stavební opatření, které vibrace utlumí a „nepustí“ je dál do konstrukce. Tak jako v případě montáže materiálů pro zateplení je i u kročejové izolace dodržení předepsaných parametrů a skladby, která se může u různých výrobků lišit. Při špatně udělané izolační bariéře proti krokovému hluku mohou vzniknout i takzvané akustické mosty. Skrze tato místa bude hluk unikat a dále se přenášet.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vnější a vnitřní izolace:

Kompletní zateplení se vyplatí

Foukaná izolace

Postup zateplení minerální vlnou

Izolace půdy, podkroví a střechy

Dřevité izolace

S polystyrenem pozor na chyby

Zateplovací systémy

Jak izolovat dřevostavbu

Zateplení pěnou

Zateplovat lze i zevnitř

________________________________________________________________________


Radíme:

-Tloušťka kročejové izolace by neměla být větší než 60 mm, u větší tloušťky hrozí, že si vata „sedne“ a vytvoří praskliny. Na zvýšení podlahy nebo dorovnání tloušťky je nutné použít podlahový polystyren.

-Polystyrenové desky se dávají na vatu nebo pod vatu.

-Od zdi se podlaha odděluje akustickými izolačními páskami, instalační kabely se zatlačí do vrstvy vaty nebo se vedou nad ní, každopádně nesmí zůstat ležet v neizolované spáře.

-Izolaci pokládejte na dokonale vyrovnaný podklad. V případě potřeby použijte nivelační stěrku (existují i stěrky na vyrovnání dřevěných podlah, např. starých prken).

-Nejčastěji používaným materiálem pro kročejovou izolaci je kombinace podlahového polystyrenu a kamenné vlny, případně izolační pásy (Mirelon) nebo lisované akustické desky.


 

Proti hluku kroků