Dřevité izolace

Dřevovláknité izolační desky se vyznačují schopností dokonalé akustické a tepelné izolace a vysokou odolností v tlaku. Dřevovláknité materiály příznivě ovlivňují vnitřní klima a mají vysokou schopnost zpomalovat prostup tepla do objektu v létě.

Dostatečná tuhost některých výrobků je předurčuje i jako výbornou variantu pro zateplení podlah a stropů (Steico)

Dřevovláknité izolace (např. Pavatex, Novatop, Steico, Ciur) kromě jiného vycházejí vstříc trendu požadavků mnoha stavebníků na ekologické, zdravotně nezávadné a v případě potřeby recyklovatelné stavební materiály. Jako základní materiál pro výrobu této tepelné a zvukové izolace jsou jehličnaté stromy. Ty se zpracují na dřevní štěpku, pomocí vodní páry se nechají změknout a mezi ocelovými kotouči se postupně rozvlákní. Tzv. mokrý proces výroby využívá přirozených pojících vlastností dřeva a jeho vláken. Tímto způsobem vznikají desky o menší tloušťce (do 32 mm, výjimečně se dá speciálními úpravami docílit tloušťky 200 mm), ovšem větší hustoty (až 300 kg/m3). Izolace se nejčastěji používá i ve formě desek vyráběných odlišnou „suchou“ technologií v tloušťkách od 80 do 200 mm, které se spojují na pero a drážku a upevňují pomocí speciálních nastavitelných hmoždinek.

Hlavní předností techno zajímavých, a ne zcela všeobecně známých materiálů je schopnost tepelné akumulace, která zabraňuje v interiéru letnímu přehřívání a rychlému vychládání v podzimních a zimních měsících. Díky difúzní propustnosti těchto izolací umožňuje konstruovat difúzně otevřené skladby obvodových plášťů dřevostaveb a střešních plášťů. Tlumí hluk šířený vzduchem i kročejový hluk a díky své pórovité struktuře dokáže absorbovat ze vzduchu vlhkost až do objemu 1/5 své hmotnosti.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vnější a vnitřní izolace:

Kompletní zateplení se vyplatí

Foukaná izolace

Postup zateplení minerální vlnou

Izolace půdy, podkroví a střechy

S polystyrenem pozor na chyby

Zateplovací systémy

Jak izolovat dřevostavbu

 Proti hluku kroků

Zateplení pěnou

Zateplovat lze i zevnitř

________________________________________________________________________

Desky se vyrábějí v různých tloušťkách a v některých případech usnadní jejich montáž i možnost spojení na pero a drážku (Steico)

Ekologické přednosti

Dřevité izolace lze použít podobným způsobem, jako například izolace z minerální vlny, tedy ve sloupkových konstrukcích i jako fasádní izolace, tužší varianty desek jsou výborné rovněž jako izolace podlah. Lze je použít i pro akustickou izolaci. Doporučují se pro lehké konstrukce dřevostaveb či izolování podkroví.

Přírodní pryskyřice vyskytující se v dřevité hmotě se navázáním na přidávaný kamenec při výrobě uvolní a propůjčují deskám po vysušení požadovanou pevnost bez přidání pojiv. Odolnost vůči vodě a vlhku se podporuje přidáním hydrofobizačních látek, jako je například bitumen, vosk nebo náhražky bitumenu na bázi přírodních pryskyřic. Vícevrstevné desky jsou slepovány klihem na dřevo.

 

Dřevité izolace