Jak izolovat dřevostavbu

Mezi novostavbami pro bydlení v Česku převažují dřevostavby. Lidé však stále využívají i chaty různých velikostí a snaží se zlepšit jejich ne vždy dobrou odolnost vůči tepelným ztrátám.

Dřevostavby včetně chat se zateplují vložením tepelné izolace do trámových (dřevěných) konstrukcí obvodové stěny, která se poté z obou stran zaklopí, což se u nových dřevostaveb zpravidla dělá pomocí OSB desek.

Pro zateplení dřevostaveb se nejčastěji používají měkké desky z minerální vlny

K popularitě dřevostaveb existuje řada dobrých důvodů, například rychlost výstavby se u těchto typů domů pojí s lepšími cenami oproti zděným domům (nemusí to platit vždy) a s variabilitou konstrukce, kterou lze poměrně snadno opatřit tepelnou izolací, která minimalizuje tepelné ztráty až do stádia zcela pasivního domu. Je třeba říct, že nová dřevostavba se izoluje snadněji, než když chcete zateplit například starší chatu. V obou případech však platí shodné zásady a lze i použít podobné materiály.

Účinná izolace musí mít předepsanou tloušťku. U novostavby je tento údaj součástí výpočtů v projektové dokumentaci, ale pokud zateplujete starší stavbu, je potřeba odborně zhodnotit zejména tepelně izolační vlastnosti stěn dřevostavby a kvalitu případné stávající izolace. U letitých chat je obvykle spolehlivou cestou k dobrým výsledkům udělat kompletní zateplení nově.

Izolace se vkládá do nosné konstrukce dřevostavby, takže pokud zateplujete dodatečně, musí jít nejdříve pryč vnitřní obklad stěn. Na konstrukci s vloženou izolací se může nainstalovat parozábrana a ideální je pak udělat i nový záklop (OSB desky) se spoji přelepenými parotěsnou páskou.

Minerální vlna vyrobená technologií Ecose je příjemnější na dotek a obsahuje pouze neškodná organická pojiva (Knauf)

Jestliže to stavba umožňuje, může se dodatečně zateplovat i zvenčí a použít vnější záklop z OSB desek k instalování zateplovacího systému z polystyrenu nebo izolačních minerálních desek nebo jiných materiálů.

Stěny ze dřeva a dřevitých materiálů lze zateplit různými materiály, ale doporučuje se zejména minerální (kamenná) vlna či skelná vata, případně ekologické materiály typu konopí, ovčí vlny či dřevité vlny. Všechny tyto materiály dokážou regulovat vlhkost v konstrukci, což je pro dřevostavby důležité.

Kvůli snadné montáži a výhodné ceně se stále těší velké oblibě i polystyren, a to i pro izolování dřevostaveb polystyrenovými deskami. Je však nutné celou skladbu stěny upravit tak, aby se vyloučila rizika kondenzace vodní páry v konstrukci, což znamená především montáž parozábrany pod vnitřní obložení stěn. Tím zamezíte pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a do izolací, jejich následnému kondenzování do vodního skupenství a poškozování dřeva i izolace vodou.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vnější a vnitřní izolace:

Kompletní zateplení se vyplatí

Foukaná izolace

Postup zateplení minerální vlnou

Izolace půdy, podkroví a střechy

Dřevité izolace

S polystyrenem pozor na chyby

Zateplovací systémy

 Proti hluku kroků

Zateplení pěnou

Zateplovat lze i zevnitř

________________________________________________________________________

Stříkaná pěna s otevřenou či uzavřenou strukturou patří mezi stále častěji volené moderní metody zateplení

 

Skladba stěn

Na kvalitu izolace a další požadované parametry může mít skladba stěn významný vliv, ale stejně kvalitních hodnot lze docílit různými způsoby a s použitím různých materiálů. Není tedy možné dát univerzální doporučení, spíše je třeba vycházet s různých ucelených systémů pro dřevostavby dostupných na trhu.

Pro dodatečné svépomocné zateplování starší chaty mohou být skladby moderních dřevostaveb inspirací, i když jejich důsledné dodržení by někdy znamenalo spíše kompletní přestavbu chaty.

Prověřenou skladbu obvodové stěny u novostaveb tedy obvykle tvoří (v pořadí zevnitř ven) obklad ze sádrokartonů či palubek na záklopu z OSB desek (mezi OSB a sádrokartonem může být parozábrana a první vrstva izolace), který je upevněný na nosném rámu vyplněném (obvykle minerální) izolací. Následovat může přídavná vodorovná a svislá konstrukce z tenčích hranolů vyplněná další vrstvou izolace. Na tu se montuje vnější ochranná difúzně otevřená fólie (parobrzda), která umožňuje konstrukci „dýchat“ ale zároveň brání proti zatékání dešťové vody a větru. Pak následují svislé hranoly, na něž se upevňuje fasádní obklad.

S polystyrenem se snadno pracuje, vyžaduje však zvýšenou ochranu konstrukce před kondenzující vlhkostí

Izolační materiály

Nejrozšířenější je minerální (kamenná) vlna, která se vyrábí tavením čediče. Vzniklé vlákno je trvanlivé, odolné proti vodě a ohni. Alternativou je izolace vyrobená technologií Ecose, což je křemenná izolace z přírodních nebo recyklovaných materiálů s použitím pojiva na organickém základě, které neobsahuje formaldehyd ani umělá barviva či bělidla. Izolace s přirozeně hnědou barvou je oproti běžné minerální vlně příjemnější na dotyk.
Z dalších materiálů se pro zateplení dřevostaveb používá například skelná vata vyrobená podobnou technologií jako minerální vlna a rovněž desky z konopí, lnu i dalších přírodních materiálů, které mají podobné parametry jako minerální vlna a lze je vyrobit i jako foukanou izolaci.

Kromě už zmíněného polystyrenu a méně obvyklých alternativ typu ovčí vlny, dřevitých desek či dalších typů pevných minerálních desek získávají na popularitě i stříkané polyuretanové pěny, jejichž výhodou je možnost vytvoření tenké, ale zcela kompaktní a velmi účinné izolační vrstvy.

 


Jaký je mezi nimi rozdíl?

Difuzně otevřená konstrukce dovoluje vodní páře vnikat do konstrukce a zase z ní odcházet. Je proto navržena tak, aby byla schopna trvale a samovolně propouštět vodní páru obálkou budovy bez její kondenzace v konstrukci.

Difuzně uzavřená konstrukce naopak průchodu vodní páry do stěny zcela zabraňuje pomocí parotěsné vrstvy, což je obvykle tenká PVC fólie, nazývaná parozábrana. Nelze říct, co je lepší, obojí má své klady i zápory, ale více rozšířená je difuzně uzavřená konstrukce.


 

Jak izolovat dřevostavbu