Zateplovací systémy

Výrobci stavebních materiálů nabízejí zateplovací systémy v podobě vzájemně kompatibilních izolačních materiálů, montážních či kotvicích prvků a dalších doplňkových produktů včetně vhodných lepicích hmot.

Kompletní systémy pro zateplení různých typů staveb najdete v nabídce renomovaných výrobců, kteří dodávají na trh i jednotlivé izolace s různých materiálů. Pro snazší orientaci v nabídce uvádíme několik příkladů systémových řešení, ale pro jejich konečný výběr je vždy důležité ověřit, zda dobře splňují požadavky pro konkrétní typ stavby, materiálu obvodových stěn, poptávaných parametrů tepelné i akustické izolace a dalších faktorů.

Baumit XS 022

Základ v tomto případě tvoří fasádní tepelně izolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kašírované skelným rounem s výjimečnými až dvakrát vyššími tepelně izolačními vlastnostmi oproti běžným zateplovacím systémům s EPS nebo minerálními deskami. Díky použití speciálních izolačních desek z modifikované fenolické pěny (PIR) tento zateplovací systém vykazuje o 40 % vyšší izolační schopnost než běžné systémy s izolací z EPS nebo minerální vlny. Součinitel tepelné vodivosti uvádí výrobce 0,022 W/mK, celková orientační cena je 500,-/ m2.

Baumit open

Izolant tvoří bílé, difuzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi, (μ ≤ 10) speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. K montáži se používají kotvy StarTrack, nahrazující hmoždinky a neoslabující izolant. Zateplovací systém je tak zcela bez tepelných mostů od hmoždinek a nehrozí ani jejich prokreslení na fasádě. Používá se lepicí hmota Baumit openContact, součinitel tepelné vodivosti je 0,040 W/mK, celková orientační cena je 474,-/ m2.

Cemixtherm BASIC MW

Izolantem jsou v tomto případě desky z minerální vlny s vysokou variabilitou kotvících prvků Systém je vysoce paropropustný a podle výrobce má lepší tepelně izolační vlastnosti díky použité lepící a stěrkové hmotě BASIC. Desky z minerální vlny se vyznačují dvouvrstvou charakteristikou izolantu a spojením organickou pryskyřicí. Kotví se pomocí šroubovacích nebo zatloukacích hmoždinek, velikost hmoždinek dle tloušťky tepelné izolace. Součinitel tepelné vodivosti je 0,036 W/mK, celková orientační cena je 855,-/ m2.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vnější a vnitřní izolace:

Kompletní zateplení se vyplatí

Foukaná izolace

Postup zateplení minerální vlnou

Izolace půdy, podkroví a střechy

Dřevité izolace

S polystyrenem pozor na chyby

Jak izolovat dřevostavbu

 Proti hluku kroků

Zateplení pěnou

Zateplovat lze i zevnitř

________________________________________________________________________

Zateplovací systémy