Jak opravit trámový strop

Ať už jde o strop na chalupě s přiznanými trámy, nebo se záklopem shora i zespodu, bude jeho oprava náročným zásahem do konstrukce. Dává však šanci zlepšit jeho únosnost i akustické parametry.

Strop se nepříjemně houpe, špatně izoluje zvuk kroků v patře či v podkroví, nebo se dokonce prohýbá či propadá, což je někdy problém v dlouho neobývané staré chalupě či v domě, do nějž zatékalo střechou. Opravu tohoto typu přitom nejde nijak „flikovat“, možností provizorní sanace není v případě poškozených stropů mnoho a při velkém poškození lze snad jen instalovat dočasné podpěry, aby se konstrukce definitivně nepropadla.

Co se děje?

Na začátku by měla vždy být odhalena příčina závad, k čemuž někdy musí být odborně provedené sondy a statický posudek. Často ale není složité odhalit problém pouhým okem či zkušeností s pobytem v domě: strop se houpe či vibruje, trámy se nadměrně prohýbají, přibývá prasklin. Strop může být v důsledku různých přestaveb a dostaveb domu nadměrně zatížený, mnohdy uhnívají tzv. zhlaví trámů usazená v kapsách v obvodovém zdivu, dřevo může být napadeno škůdci, stabilita konstrukce je narušená v důsledku pohybu základů a podloží, někdy i kvůli nadměrným vibracím z blízké stavby či silnice.

odhalená konstrukce stropu

Aby bylo možné naplánovat rozsah potřebných prací při opravě stropu i zhodnotit rozsah poškození, je nutné konstrukci odhalit. Foto: Shutterstock

Téměř vždy je nutné trámovou konstrukci odhalit a zpřístupnit, poškození pak může být ihned patrné. Zvláště na chalupě je většinou poměrně snadné a také nejčastěji doporučované vyhnout se dílčím opravám a raději poškozené, prohnuté, shnilé či jakkoli jinak narušené trámy odstranit a vyměnit za nové. I manipulace s rozměrným stavebním dřevem je totiž na chalupě vždy snazší než například při opravách dřevěných stropů v historických budovách v centrech měst. Je-li strop ve špatném stavu, udělejte nový, nebudete litovat.

Nově a lépe

Dojde-li opravdu ke kompletní výměně trámů a případně i záklopových desek, můžete vše udělat důkladně a důsledně, tedy například i včetně zateplení „kapes“ pro uložení zhlaví a také doporučované podložení zhlaví trámů dřevěnými podložkami. Kolem trámu by měla být v každé kapse mezera 5 cm, není tedy správné tyto štěrbiny vyplnit omítkou nebo zapěnovat, i když se v takových místech tvoří tepelné mosty. Profesionálové vědí, jak to udělat, při svépomocných pracích na dilatační mezeru a podložení nezapomeňte, i když tam předtím nebylo ani jedno ze zmíněných stavebních opatření.

Začíná se odstraněním starých trámů: je nutné zhlaví uvolnit rozšířením (vysekáním) kapsy a pak vysekat drážku nad trámem tak, aby se dal z kapsy zvednout vzhůru a uvolnit. Z obvodových zdí se staré trámy někdy vytahují i tak, že se opatrně vyseká otvor skrze stěnu a trámy se těmito otvory vyndají ven. Pozor na případné narušení nosnosti obvodového zdiva, v případě pochybností raději tento postup konzultujte se statikem.

Uvolněné kapsy se pak upraví, aby poskytovaly zmíněnou mezeru 5 cm po stranách zhlaví, připraví se rovněž podložky, které budou po uložení oddělovat spodní část trámu od zdiva. Mohou být z tvrdého dřeva opatřeného nátěrem proti působení škůdců a impregnací proti vlhkosti, ale i z hydroizolačního asfaltového pásu. Ochranným nátěrem rovněž opatřete alespoň zhlaví nových či opravených trámů.

trámový strop

Lze-li takto krásný pohledový trámový strop zachovat, stojí oprava i za náročnou rekonstrukci a úpravu povrchu původního dřeva. Foto: Shutterstock

Když nejdou vyměnit

Jsou-li trámy alespoň do značné míry dobře zachovalé nebo jsou-li kvůli své délce a tloušťce natolik vzácné, že by se jen obtížně nahrazovaly, lze je opravit či prodloužit jejich životnost některou z tradičních tesařských metod, případně i s využitím moderních konstrukčních pomůcek (ocelové závěsy místo kapes, závitové tyče či ocelové obruče z pásoviny pro stažení ve spojích).

využitíocelovýchnosných patek

Snímek montáže stropu v nové dřevostavbě ukazuje možnost využití ocelových nosných patek, do nichž se trámy (fošny, hranoly) vloží a přišroubují. Foto: Shutterstock

Jedním z doporučených opravných postupů je protézování trámů, tedy nahrazení poškozené části zdravým dřevem. Spočívá v odstranění (odříznutí) shnilé či jinak narušené části, vytvoření „protézy“ z nového zdravého dřeva a jejího vložení pomocí tesařských spojů do stávajícího trámu. Spoje lze posílit uvedenými svorníky ze závitových tyčí, které se prostrčí vyvrtanými otvory skrze spoj a z obou stran stáhnou maticemi. Uhnilé zhlaví lze rovněž řešit tak, že se dřevo odřízne, do kapsy se zabetonuje ocelová patka, na ni se uloží zkrácený trám a k patce se přišroubuje.

Když se strop houpe

V těchto případech je nutné posílit únosnost trámů. Rovněž se nevyhnete odhalení konstrukce a odstranění záklopů, ale pokud zjistíte, že jsou trámy zdravé, dobře uložené v kapsách a neohýbají se do oblouku, lze jejich únosnost zvýšit poměrně jednoduchým opatřením, které spočívá v namontování příložek z obou stran trámu.

příložky u trámů

Odhalíte-li v konstrukci takto částečně provedené příložky, je lepší je odstranit a posílit trámy příložkami v celé délce včetně kapes. Foto: Shutterstock

Budete potřebovat fošny o tloušťce 40 mm a ideálně uříznuté tak, aby se shodovaly s výškou trámu. Ty se přišroubují z obou stran nosných stropních trámů, ovšem tak, aby byly přiloženy v celé délce trámu včetně zhlaví, počítejte tedy s nutností rozšíření stávajících kapes tak, aby byl prostor nejen pro šířku příložky, ale i pro zachování potřebné vzduchové štěrbiny.

Dobré rady

  • Opětovné sestavení stropní konstrukce s použitím starých záklopových fošen vyžaduje systém: vše změřte, zdokumentujte, zakreslete a fotografujte. Jednotlivé fošny očíslujte, pro případnou výrobu nových pečlivě změřte ty staré.
  • Nepůjde-li o záklop pohledový, můžete využít dostupnější a snadno zpracovatelné materiály, které nahradí fošny či prkna z masivního dřeva, tedy například OSB desky.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Jak opravit trámový strop