Šambrány zdobí dům

Šambrány patří mezi dekorativní fasádní prvky, které umí vtisknout nepřehlédnutelný půvab i obyčejnému venkovskému domu. Dnes je už však umí opravit jen málokdo.

Šambrána je ozdobný plastický architektonický prvek, který rámuje okna a dveře na domovní fasádě. Tím je zdůrazňuje, k čemuž často přispívá i barevné provedení šambrán, odlišné od barvy fasády. Připomeňme, že pro šambránu se zejména ve starší technické literatuře užívá i název obálka, a pokud je rámování provedeno z kamene a není pouze dekorací, ale i funkční součástí konstrukce stavby, nazývá se ostění. V regionech s tradiční převahou dřevostaveb pak najdeme ostění i šambrány dřevěné.
Kamenné ostění, které může být rovné, zkosené či různě tvarované a zdobené, je oproti klasické štukové šambráně samozřejmě trvanlivější a lze ho i snadněji opravit, případně nahradit některou jeho část, pokud je to nezbytné.
Totéž platí i pro dřevěná ostění u dřevostaveb. Jejich případné opravy či nahrazení dřevěnými replikami původních prvků je v principu snadné a pokud máte to štěstí, že jsou na vašem domě zdobené řezbami či doplněné vyřezávanými obložkami, šikovného řezbáře jistě najdete.

Symbol výjimečnosti

Šambrány vždy patřily zejména k aristokratickým sídlům či měšťanským domům: symbolizovaly bohatství i společenské postavení jejich majitelů. A součástí tradičního venkovského stavitelství se staly z podobných důvodů. Zedničtí mistři vyučení na „panských“ stavbách zdobili i domy bohatých statkářů, církevní stavby či další stavby, jejichž majitelé chtěli demonstrovat určitou výjimečnost. A svým způsobem je to tak i dnes. Zlatý věk zažívaly především v období baroka a renesance, ale objevují se již v gotice.
Dům se šambránami nepřehlédnete. Čím jsou propracovanější, tím viditelněji vtisknou stavbě punc výjimečnost. Plyne z toho mimo jiné i apel na všechny majitele chalup či domů s takto dekorovanou fasádou: opravovat šambrány je pracné, ale pokud k domu už jednou patřily, snažte se je zachovat. Když to jinak nepůjde, pak i za cenu výroby replik, které je mohou alespoň do jisté míry nahradit. Dnes totiž dům s krásně opravenými či obnovenými šambránami symbolizuje především respekt jeho majitele k řemeslným tradicím a stavitelskému umu předků.

Příklad jednoduché šambrány modelované pravděpodobně ručně, bez použití šablon

Existují šambrány plošné i různě profilované. Kromě estetické funkce (okna a dveře šambrána zvýrazní a opticky zvětší, bez ní zůstávají více „utopené“ ve fasádě) má tento architektonický prvek i praktický význam, protože chrání okna před poškozením a částečně i před působením povětrnostních podmínek. Často navazuje na mohutnou okenní římsu, ale není to pravidlem, může rámovat pouze horní a boční hrany okenních otvorů.
Je nutné říct, že ochrannou funkci splňovala především kamenná či dřevěná ostění, zatímco šambrány z omítek (štuků) se dělaly na běžné cihlové zdivo především na stavbách, kde by bylo použití přírodního kamene příliš drahé. Úplně nejlevnější a nejjednodušší variantou tradiční šambrány je pak rámování oken a dveří, které je pouze naznačeno či namalováno.

Dřevěné šablony, které posloužily k modelování okenní římsy

Opravit, či nahradit?

Jednoduchý plastický lem okna lze vymodelovat i ručně pomocí malty a latí, bohatě tvarované a dekorované šambrány už vyžadovaly spíše jemnou štukovou omítku, postupné vrstvení a nejrůznější šablony.
Jeden z čtenářů našeho časopisu se s námi podělil o postup, který na svém statku vyzkoušel při vytváření okenní římsy. Chcete-li se jím řídit, musíte si nejprve ze dřeva vyrobil příslušné šablony (viz foto č. 3). Místo, kde bude probíhat římsa, se nahodí nastavovanou (vápenocementovou) maltou. Ovšem jen trochu, ne na plnou výšku římsy. Přejede se šablonou a nechá zaschnout. Výřez šablony tak určí v měkké maltě tvar dekorativního prvku. Další den se zase nahodí a přejede šablonou. Římsa se takto vytváří postupně, třeba až sedmkrát, aby jednotlivé vrstvy vždy dostatečně zaschly a držely na stěně.

Fasádní profily z polystyrenu mohou původní šambrány nahradit (Styrotrade)

Štukové šambrány však lze nahradit i prvky z polystyrenu či polyuretanové pěny, které jsou už z výroby opatřeny omítkou a pouze se natírají fasádní barvou nebo se mohou povrchově upravit podobně jako běžný fasádní polystyren.
Pro ctitele tradičních postupů to samozřejmě není ideální řešení, ale přinejmenším pohledově funguje stejně jako originální dekory. Programovatelné řezací stroje navíc umožňují vyrobit i složité tvary a jejich rozměrově shodné kopie, což představuje zajímavé řešení v případě, že potřebujete doplnit už existující šambrány nebo nahradit pouze některé poškozené prvky, zatímco jiné lze zachovat. Tyto prvky lze snadno montovat i na zateplenou fasádu.
Fasádní dekorativní prvky a profily se lepí na rovný, suchý a dostatečně savý podklad běžným flexibilním stavebním lepidlem na polystyren, které se rozetře na zadní stranu profilů pomocí hřebenového hladítka.

Dobré rady

  • Máte-li šambrány na domě alespoň částečně zachovalé a chcete je obnovit i po opravě fasády, pečlivě je zdokumentujte.
  • Chcete-li fasádními prvky ozdobit dům či chalupu, která je dříve neměla, buďte obezřetní, ne vždy to funguje. Nechte si udělat vizualizaci, někdy ji nabízí i výrobci či prodejci.

Text: Richard Guryča a Iva Tvrzová
Foto: Richard Guryča, Vladimír Hájek a Shutterstock

Šambrány zdobí dům