Druhy stavebního řeziva

Základní orientace v dřevařských termínech se hodí, pokud budete nakupovat dřevo na stavbu. Odborné termíny je potřeba znát i pro správné porozumění projektové dokumentaci.

Podle druhu dřevin se řezivo dělí na jehličnaté a listnaté, další kategorií je pak dělení na tvrdé a měkké dřevo. Ve stavebnictví se nejčastěji pracuje se smrkovým řezivem převážně z tuzemských zdrojů. Vyloučeno však není ani použití dřeva borovicového či modřínového.
Při nákupu řeziva je však třeba rovněž znát dělení podle obvyklých tvarů a rozměrů jeho průřezů. Není to nijak složité a pomůže vám to, pokud budete například sami sestavovat objednávku pro nejbližší pilu nebo specializovaného prodejce.

Kategorie řeziva

Základem pro výrobu všech typů řeziva je dřevěná kulatina. K jejímu podélnému rozřezání se používají rámové, pásové nebo kotoučové pily. Po rozřezání řezivo zpravidla prochází procesem přirozeného či umělého sušení, které je velmi důležité pro jeho následnou rozměrovou stabilitu a další vlastnosti, které ovlivňují kvalitu dřevěných stavebních konstrukcí.
Základní zpracování řeziva je na deskové, hraněné a polohraněné. Pro deskové řezivo například platí pravidlo, podle nějž je šířka minimálně dvojnásobkem tloušťky desky. Do kategorie deskového řeziva se řadí prkna (tloušťka max. 40 mm), fošny (tloušťka nad 40 mm), krajinová prkna (tloušťka max. 25 mm a po celé délce musí mít levou plochu alespoň dotčenou pilou) a krajiny (o tloušťce max. 25 mm).
Další kategorií je hraněné řezivo, které zahrnuje hranoly (příčný průřez větší než 100 cm2), hranolky (příčný průřez 25 až 100 cm2), latě (příčný průřez 10 až 25 cm2) a lišty (příčný průřez menší jak 10 cm2).
Polohraněné řezivo poznáte podle toho, že má dvě plochy rovnoběžné a oblé boky. Dělí se na trámy (tloušťka nad 100 mm) a polštáře, někdy označované i jako povaly (tloušťka max. 100 mm).
Podle způsobu zpracování pak může být řezivo omítané (jeho boky tvoří s plochou úhel 90o), neomítané, kapované (jeho čelo tvoří s plochou úhel 90o) či nekapované.

Obvyklé tloušťky neomítaného jehličnatého řeziva:

24; 30; 40; 50; 60; 65; 70; 75 a 80 mm

Obvyklé tloušťky neomítaného listnatého řeziva:

24; 32; 38; 40; 5; 50; 60; 70; 75; 80; 85 a 90 mm

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Stavební dřevo:

Dřevěné konstrukční prvky

Dřevěné stropy

Dřevěné rámové konstrukce

Kvalita dřeva podle letokruhů

Jak skladovat řezivo

________________________________________________________________________

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Druhy stavebního řeziva