Přístřešky nad studánky a prameny

Umožní-li kopaná nebo i vydatná přírodní studna dostatečně hluboké vyzdění, může z ní být díky přístřešku krásná dominanta zahrady. Foto: Shutterstock

Mohou zdobit i lákat k zastavení, ale především mají chránit přírodní zdroj vody před znečištěním. Stříšky či poklopy zabrání padání nečistot do vody a usnadní i čištění pramene či studny.

Přírodní zdroj vody na vašem pozemku k ochraně i úpravě přímo vybízí. U veřejně přístupné studánky ale raději před případnými úpravami zjistěte na obecním či vodoprávním úřadě, zda tomu něco nebrání. Obecně sice kultivaci studánky ocení každý turista či houbař, ale na některé zdroje vody se mohou vztahovat ochranná omezení.

Pro čistou vodu

Pramen většinou vyvěrá ze země do přírodní tůňky a čistotu vody určuje hloubka i složení dna studánky a materiál, jímž je přírodní nádržka zpevněna. Mnohé studánky jsou vyzděné kameny či betonem, někdy betonovou skruží. Na přepadu může být umístěna trubka nebo korýtko a pak slouží nádržka i k usazování kalů, takže z ní vytéká čistá voda. Tůňka s přepadem bývá často i u pramenů, které vyvěrají ze země či ze skály skrze trubku. Nádržek může být ve svahu pod sebou i více, lze je vybudovat do kaskády, což je podle ochránců přírody vždy přínosná varianta.

Aby nebyla voda v tůňkách znečišťována tlejícím listím, jehličím, větvičkami, utopeným hmyzem či živočichy, je ideální ochránit ji přístřeškem. Ani tak není automaticky pitná, na to pozor. Přístřešek může mít formu jednoduchého zastřešení, ale i malé stavby, která může prameniště uzavřít i uzamknout. Každá stavbička by měla umožnit snadný přístup ke zdroji vody a jeho vyčištění. U mnoha chalup to byl ostatně od pradávna účinný způsob, jak se o pramen starat a můžeme se tím inspirovat i dnes. Zvenčí přístupný odtok sloužil k čerpání vody do nádoby, zatímco po otevření ochranné „boudičky“ se do nádrže stavěly hliněné nádoby sloužící k chlazení potravin.

Zajištění odtoku z krytého pramene v přírodních či vyrobených kaskádách je dobrý způsob, jak vodu dál čistit a přilákat do zahrady ptactvo. Foto: Shutterstock

Volba materiálu

Přístřešky lze stavět z prken a využít možností ochrany dřeva proti vlhku. K sanaci prameniště se dají použít kameny, beton, jíl i jezírková fólie. Materiál pro zastřešení by měl být zdravotně nezávadný, tedy dřevěné nebo plastové šindele, plech, tašky nebo jen prkna. Jednodušší přístřešky lze řešit i tak, že se v případě čištění odklopí celá střecha.

Dobrá rada

  • Není-li prameniště zcela uzavřené přístřeškem, nedoporučuje se vysekávat kolem něj trávu až k zemi, porost ho částečně chrání.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Přístřešky nad studánky a prameny