Tepelná izolace může prospět i škodit

Posílení tepelněizolačních vlastností obvodových stěn domu by mělo vést k nižším nákladům na otop a snazšímu vytápění místností v domě. Zateplení má však i své nevýhody.

V Česku se už léta zatepluje o sto šest a odpůrci dodatečné montáže tepelných izolací na domy tvrdí, že lidé často podléhají marketingovému tlaku a zateplují i tam, kde to není nutné, nebo je to dokonce spíše na škodu.

Zateplení fasády

Ukázka vložení izolačního panelu do ocelové perforované ukončovací lišty, která posílí pevnost ukotvení izolace na zdi. Foto: Shutterstock

Chalupy i chaty

Pro majitele chalup a chat je zateplování aktuálním a atraktivním tématem ze dvou důvodů: u řady chat i některých domů může dodatečná tepelná izolace vlastnosti stavby značně vylepšit a lze ji jen doporučit, zatímco některé staré domy a chalupy s léta udržovanou přirozenou rovnováhou vlhkosti a tepelných poměrů mohou po radikálním opatření dostat „na frak“. Jde vždy o to, neztratit ze zřetele úvahu o tom, že když zásadně změníte tepelněizolační poměry v domě, který je obývaný a vytápěný často jen nárazově a sporadicky, můžete sice zamezit únikům tepla a docílit rychlejšího zahřátí vnitřních prostor po zatopení, ale zároveň se může stát, že se dům začne „dusit“ a projeví se to zvýšenou vlhkostí, růstem plísní či dřevokazných hub.

Řešením může být odborný projekt, v jehož rámci vám školený stavař navrhne a spočítá ideální parametry tepelné izolace, případně i některé materiály a postupy rovnou nedoporučí a zateplení tak můžete dotáhnout do zdárného konce s tím, že se zároveň řeší například přirozené či nucené větrání, optimální kombinace zateplení a vhodně zvolených oken a dveří či některá přídavná zařízení (ventilátory, rekuperační jednotky), která sice mohou práce prodražit, ale eliminují problémy. Tento postup v případě jakýchkoli pochybností rozhodně doporučujeme, i když jde jinak montáž tepelných izolací zvládnout svépomocí.

Šedý fasádní polystyren

Šedý fasádní polystyren má díky příměsi grafitu lepší vlastnosti než bílý. Foto: Shutterstock

Princip zateplení

Spočívá v posílení obvodových stěn přidáním izolačních panelů z různých materiálů. Tepelněizolační vlastnosti těchto materiálů umožní použít poměrně tenkou vrstvu izolace (ve srovnání s tloušťkou obvodového zdiva, které by muselo být zhruba dvojnásobně silné pro dosažení stejných parametrů). Oblíbené jsou například 10–15 cm silné desky izolačního polystyrenu. Stavebníci ho volí nejen kvůli relativně nízké ceně a snadné montáži. Lepí se na zdivo cementovým lepidlem a poté se kotví speciálními kotvami v podobě plastových kruhových terčů, jejichž středem vede vrut, jenž se skrze zatloukací hmoždinku upevní do zdiva.

kruhové kotvy

Ukázka použití kruhových kotev na panelech z minerální vlny, které se u novostavby montují rovnou na neomítnuté obvodové zdivo. Foto: Shutterstock

Podobně se pracuje i s tuhými izolačními panely z kamenné vlny, které mohou být oproti polystyrenu tenčí, ale jinak je jejich montáž podobná.

Na panely se ve finále natahuje lepidlo, do něj se vkládá armovací mřížka (perlinka) a na takto připravený podklad lze snadno nanášet fasádní omítky a barvy.

schéma zateplení polystyrenem

Schéma ukazuje jeden z možných způsobů zateplení polystyrenem. Izolační deska se kotvami uchycuje vždy, nutná je i perlinka do lepidla. Na obvodové zdivo není vždy nutné nanášet souvislou vrstvu lepidla, obvykle se lepidlo nanese po obvodu a na střed izolační desky. Foto: Shutterstock

Dodržujte postup

Popsaný způsob venkovní tepelné izolace zděné stavby není nijak složitý, je však nutné dodržet nejen spočítanou tloušťku fasádních panelů, ale i výrobcem předepsané montážní postupy včetně množství lepidla, počtu i rozmístění kotev i samotné pokládky panelů, které se upevňují zdola nahoru jako cihlové zdivo tak, aby se spáry rovnoměrně střídaly. To je důležité kvůli eliminaci tepelných mostů. Stejně nutné je dodržovat doporučení, podle nějž se například spáry musí vyplňovat izolačním materiálem, a ne PU pěnou, ani menší panely nelze uchytit na zdivo pouhým přilepením atd.

zateplení fasády zevnitř

U zdánlivě snadného vkládání panelů z kamenné vlny do dřevěných konstrukcí zevnitř nezapomeňte na prevenci vzniku tepelných mostů montáží vrstvy izolace i na samotné trámy. Foto: Shutterstock

Vnitřní zateplení

Zevnitř můžete zateplovat podobně jako při izolaci zvenčí, ale obvykle to příliš nedává smysl. U památkově chráněných domů či chalup s cennými fasádami to však v úvahu připadá. Chatu zateplit zevnitř lze jednoduše, obvykle po odmontování obkladového pláště (to i zvenčí) a vložení izolace do dutin v konstrukci. Tady stojí za pozornost kromě minerální vlny i foukaná izolace nebo nástřik izolační pěnou, jehož výhoda spočívá ve vysoké účinnosti poměrně tenké vrstvy.

Snadno se zatepluje i podkroví, kde je však nutné vkládat izolaci nejen do dutin, ale v další vrstvě i přes trámy, aby nedocházelo k vytváření tepelných mostů. Je třeba izolovat i kovové prvky a správně vkládat parozábranné i paropropustné fólie. Ty buď zamezí vstupu vlhkosti do izolace, kde by kondenzovala, nebo naopak umožní propouštění a odvětrávání vlhkosti. Vždy je nutné předem vědět, jakou fólii v rámci daného postupu použít a nezaměnit je navzájem.

foukaná izolace

Foukaná izolace je drť z izolačních materiálů, kterou lze dostat i do nepřístupných dutin a pod záklopy. Foto: Shutterstock

Tepelněizolační materiály

  • Polystyren je lehký, snadno se zpracovává i omítá.
  • Desky z minerální vlny mají lepší vlastnosti než polystyren.
  • Foukaná izolace se dostane i do nepřístupných dutin.
  • Stříkaná pěna vytvoří odolnou tenkou účinnou vrstvu.
  • Ekologické izolace jsou z konopí nebo ovčí vlny.
  • Dřevité izolační panely jsou dražší, ale účinné v tenké vrstvě.
Zateplení fasády

Mezi výhody polystyrenových panelů patří snadnost montáže, zvláště ve dvou jde práce rychle od ruky. Foto: Shutterstock

Náš tip

Pro zateplení polystyrenovými panely existuje užitečné příslušenství v podobě plechových montážních lišt na rohy či na hrany zdí, které tvoří panelům oporu a lépe je zafixují na exponovaných místech.

Dobré rady

  • Pro zkvalitnění tepelněizolačních parametrů chalupy není vždy nutné začínat montáží tepelné izolace. Zvažte výměnu či rekonstrukci oken a dveří, odizolování stropů od neobývaných půdních prostor či změnu způsobu vytápění.
  • U některých chalup je nutné myslet na to, že vnější zateplení změní charakter fasády, která bude příliš strojově přesná a rovná. Lze experimentovat s ručním natažením omítky, sražením hran rohů, šambránami atd.

Kde hledat?

Návody na montáž krok za krokem jsou k dispozici nejen na webech výrobců izolačních produktů, ale i na našem webu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Tepelná izolace může prospět i škodit