Střecha dělá dům

I když se může zdát titulek mírně nadsazený, je střecha jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují vzhled domu. A protože tématem tohoto vydání je zachování tradiční atmosféry s použitím moderních materiálů, poradíme vám i se střechou.

Nabídka střešních krytin je v současné době mimořádně bohatá a ve většině případů uspokojí i zájemce o moderní řešení v tradičním duchu: ať z hlediska volby pokrytí střechy krytinou, která se vzhledově víceméně shoduje s původní, ale má lepší užitné vlastnosti, nebo dříve používané materiály na střechy nahradí krytinou zcela jinou bez toho, že by se vzhled domu či chalupy zcela změnil.

Spojování plechu v ohybech se dnes dělá jednodušeji pomocí systému zámků, kterými výrobci usnadňují kdysi výhradně ruční ohýbání při pokládce

Tašky nezklamou

Pálené keramické tašky (křidlice) zůstávají v mnoha případech nejlepší volbou i poté, co se rozhodnete krytinu kompletně obnovit. Dávají domu typický nezaměnitelný vzhled, jejich pokládka není náročná a často umožňuje využití stávající nebo pouze částečně opravené konstrukce krovů, dají se snadno udržovat a v případě potřeby vyměnit a vyznačují se osobitou krásou, která uspokojí milovníky nostalgie i příznivce moderních řešení.
Je důležité vědět, že na trhu stále najdete současné varianty střešních tašek, které se tvarově i rozměrově zcela shodují s dříve rozšířenými výrobky, používanými třeba i před mnoha lety. To má význam nejen z hlediska zachování původního vzhledu, ale dává to i možnost uchovat rozteče latí, spolehnout se na stávající únosnost krovů, případně zkombinovat starou krytinu s novou.

Seženete i tašky, vzhledově i tvarově shodné s výrobky, používanými už před mnoha lety

Tašky lze ovšem zcela nahradit jinými variantami, které se mohou od těch starých lišit zbarvením či odolnou úpravou povrchu, designem, kvalitnějším provedením a dalšími bonusy, díky nimž se vlastnosti střechy zlepší, aniž by se zásadně změnila podoba stavby.
Variantou k páleným taškám jsou tašky betonové, jejichž výhoda spočívá v nižší ceně, přesnějších tvarech i vyšší odolnosti: jsou těžší než keramické, nemají přirozenou oranžovou barvu páleného střepu, ale jejich povrchová úprava či probarvení se může barevnosti tradiční střechy velmi blížit.

Mezi jednoznačné výhody moderních plechových krytin patří odolné nástřiky povrchu, které vydrží léta bez nutnosti obnovy

 

Plechové střechy

V mnoha regionech neodmyslitelně patří k venkovským domům a chalupám, a zvláště v místech dlouhých zim, bohatých na sníh, si lze lepší zastřešení jen těžko představit. K nevýhodám tradičních plechových střech patřila poměrně náročná pokládka (falcování) a nutnost obnovování nátěru, pokud jste plechy chtěli udržet v kondici z hlediska vzhledu i kvality.

Dnes existuje k těmto střechám celá řada alternativních produktů, které původní plechy důstojně nahradí a vyznačují se výrazně lepšími vlastnostmi včetně jednodušší montáže, odolných povrchových úprav v široké barevné škále a díky tomu i menším nárokům na průběžnou údržbu. Princip instalace plechů na bednění či laťování není až tak složitý, ale jednoznačně doporučujeme zadat montáž plechové střechy odborníkům. Ti umí navrhnout a použít optimální skladbu vrstev včetně různých izolačních materiálů, vědí, jak krytinu dělit na potřebné rozměry bez toho, aby byl neodborně narušen povrchový nástřik, zvládnou složitější tvary střech a použijí správné typy vrutů či hřebíků, což je u plechových střech důležité.

Současný sortiment pálených tašek nabízí kombinaci tradičních barev a dostupnosti mnoha užitečných doplňků

 

Zdravé šablony

Termín střešní šablony se pojí zejména s kdysi hojně používanými azbestocementovými krytinami (eternit), ale i s břidlicí. Vzhledem k obsahu karcinogenního azbestu se tyto jinak velmi odolné a pěkné střechy nahrazují buď zdravotně nezávadnými vláknocementovými šablonami, nebo rozměrově odpovídajícími šablonami z plastů. A právě plast může nahradit i cenné, ale těžké a drahé šablony z břidlice. V obou případech lze použít výrazně lehčí plastové repliky, které pohledově nahradí oba typy krytin téměř k nerozeznání, a navíc se vyznačují vyšší užitkovostí s téměř nulovými nároky na údržbu. Plastovými replikami lze nahradit i tradiční štípaný šindel, to už ovšem podobu domu ovlivní více. Zejména proto, že dřevěné šindele stárnou a mění se jejich barevný odstín podle toho, z jakého dřeva jsou, zatímco u plastových napodobenin zůstává barva i „kresba“ mnohem stálejší.

Jedním z výrobků, jímž lze nahradit původní eternit, je vláknocementová šablona Cembrit Horal

Střecha dělá dům