Čím nahradit krytiny s azbestem

Mezi majiteli chat a chalup je i dnes řada spokojených uživatelů tradičních vláknocementových krytin s obsahem azbestu. Tyto eternitové šablony nebo vlnovky je však možné nahradit.

Původní vláknocementové (azbestocementové) krytiny měly spoustu vynikajících vlastností a dodnes dobře slouží na řadě střech obytných domů a domovních štítů, ale i na hospodářských budovách a přístavcích. Při jejich výrobě se však používal karcinogenní azbest. Te vaše zdraví neohrozí, pokud je „v klidu“ na střeše, ale například při řezání či broušení nebo čištění takové krytiny je nutné použití ochranných prostředků. Oficiálně se už tyto krytiny používat nesmějí, jejich likvidace pak podléhá přísnému režimu nakládání s nebezpečným odpadem.
Máte-li na střeše ještě původní eternitové šablony nebo vlnovky, rozhodně nepropadejte panice, ale pokud se chystáte krytinu vyměňovat, zjistěte si raději na příslušných úřadech potřebné informace. Nahrazení těchto krytin alternativními materiály se srovnatelným vzhledem i vlastnostmi ovšem nebude problém. Na trhu je totiž stále k dispozici vláknocementová krytina v podobě šablon i vlnovek včetně tradiční značky Eternit, ale azbest je ve směsi pro její výrobu nahrazen neškodnou celulózou.

Nové složení stále moderní krytiny

Současné krytiny tohoto typu se vyrábějí ze směsi cementu a vody, do níž se přidává mletý vápenec a celulózová vlákna. Vznikne lehký materiál s vynikající odolností vůči extrémním výkyvům klimatu a dlouhou životností. Dobře vypadá na tradičních stavbách i nových domech, vláknocementové šablony nahradí původní eternitovou krytinu i na štítech a vlnité desky se hodí na garáže, kůlny, hospodářské přístavky a všude tam, kde se dříve používala vlnovka azbestocementová.

______________________________________________________________________

Další články speciálu Střechy:

Pálená střešní taška

Když chcete co nejlehčí střechu

Doplňky střech

Plechové střechy

Jak čistit střešní krytiny

Pálené a betonové krytiny

Postarejte se o okapy

Střešní okna

________________________________________________________________________
Od různých výrobců jsou na trhu šablony pro tzv. francouzské či německé krytí, šablony ve tvaru dánského či anglického obdélníku nebo šablony imitující břidlici. A také několik typů i odstínů vlnitých desek. Chcete-li se i dnes držet tradiční značky Eternit, můžete si z jejího sortimentu vybrat třeba čtverec s pravým nebo levým obloukem, obdélník, čtverec se zkosenými rohy (česká šablona) a dánský obdélník.
Cembrit pak vyrábí i vláknocementovou bobrovku v základním rozměru 40 x 24 cm. Pomocí háčků se bobrovka zavěšuje či přitlouká na latě.

Různé způsoby pokládky

Volba typu a rozměru krytiny se odvíjí i od zvoleného způsobu pokrývání. Nejste-li si jistí, jakým způsobem je původní krytina na vaší střeše položena a co vás čeká, pokud ji chcete napodobit i s novou krytinou, kontaktujte zkušené pokrývače nebo památkáře. Existuje totiž několik metod, v minulosti rozšířených v různých regionech.
Pokládka německým krytím například umožňuje vyskládat z šablon vikýře, komíny, úžlabí a dosáhnout tak jednolitý vzhled střechy. Standardně používaným je formát 30 x 30 cm. S dalšími formáty od 25 do 40 cm délky šablony je možné německé krytí přizpůsobit podle příslušných rozměrů každé střechy. Tato krytina je charakteristická do oblouku seříznutým levým nebo pravým rohem.
Pokládka na koso zvaná francouzské krytí je v Česku rozšířená nejvíce a používá se pro ně i takzvaná česká šablona v základním rozměru 40 x 40 cm.
Dvojité krytí maloplošnou střešní krytinou se dělá s použitím dvou typů šablon o rozměru 30 x 60 cm. Je to Anglický obdélník s pravoúhlými rohy a Dánský obdélník se zkosenými rohy. V každém místě střechy jsou minimálně dvě šablony této krytiny nad sebou (proto dvojité krytí). Krytina tak lépe chrání dům před povětrnostními vlivy.

Pozor na zátěž šablon

Vláknocementové šablony se pokládají na laťování i bednění. U řady krytin lze volit mezi oběma variantami, u jiných je nutné držet se doporučení výrobce. V každém případě krytině prospívá hustší laťování v místech, kde je předpoklad většího zatížení šablon sněhem. Výrobce vždy doporučí (například i s ohledem na rozteč krokví) hustotu laťování či parametry bednění tak, aby se krytina ani při zatížení nijak nedeformovala. To je pro správnou funkci vláknocementových šablon velmi důležité, jinak by mohly praskat. U některých krytin je možné použít oba způsoby, u jiných výrobce omezuje doporučení buď pouze na latě, nebo na bednění.
Pro upevnění šablon ke konstrukci slouží hřebíky, háčky nebo vichrové spony. Kotvicí prvky určené pro krytiny bývají upraveny tak, aby odolaly rzi. Zkorodované spony nebo hřebíky jsou ostatně jednou z nejčastějších příčin povolených a odfouknutých šablon na střechách, které tento typ krytiny chrání už nějakou dobu.
Vlnovky, které se mohou rovněž montovat na latě nebo na bednění, se montují šrouby s krycí podložkou nebo háčky přichycovanými na vazničky, které jsou kladeny rovnoběžně s okapem. Háček stejně jako šroub prochází krytinou v horní vlně balony a opatřuje se krycím kloboučkem.
Přesné montážní návody a schémata jednotlivých typů pokládky si vyžádejte od prodejce při nákupu krytiny nebo si je stáhněte z internetových stránek výrobců. Každý způsob pokládky zpravidla vyžaduje zaříznutí první řady.

Plastové šablony

K náhradě vláknocementových krytin s obsahem azbestu mohou být použity i plastové šablony. Několik výrobců je dodává na českých trh v rozměrech a tvarech srovnatelných s tradiční eternitovou krytinou. Některé výrobky z plastů však velmi dobře imitují také přírodní břidlici.
Výhodou plastových krytin je jejich vynikající odolnost proti mechům, lišejníkům, působení povětrnostních podmínek i výkyvům teplot. Právě tyto vlastnosti je spolu s jejich vzhledem předurčují jako jednu z možných alternativ k původním neekologickým eternitům. Z recyklovaných plastů se vyrábí například krytina Jesenická šablona, jejíž tvar a rozměr odpovídá šablonám pro rozšířenou pokládku na koso. Českou šablonu, jejíž povrchová úprava zároveň imituje břidlici, vyrábí Eureko.
Pro pokládku plastových šablon výrobci obvykle doporučují bednění, které může být z prken nebo OSB desek. Tloušťku bednění i v tomto případě určují rozteče krokví, a i když jsou plastové šablony oproti vláknocementovým pružnější, i u nich je nutné předejít jakémukoli prohybu a deformaci. Mezi prkny však lze nechávat mezery zhruba do čtyř centimetrů podle rozměru šablony a o něco tím snížit náklady.
Šablona se k bednění připevňuje nerezovým poměděným vrutem s plechovou a neoprenovou podložkou v místě oválného otvoru pro vichrovou sponu. Vrut se nedotahuje, šablona musí být volně pohyblivá. Druhý pomocný vrut se umísťuje asymetricky od středu šablony ve fasetě překrytí. Oba vruty jsou součástí dodávané sady tvořené šablonou a dvěma vruty. Je nutné dodržet dilatační mezery podle doporučení výrobce.
Hřebenáč střechy a nároží se vyrobí z šablony odříznutím nebo odstřižením fasety překrytí. Rubová strana šablony se po nahřátí hořákem vytvaruje do požadovaného úhlu.

www.cembrit.cz, e.coleman.cz, www.eureko.org, www.capacco.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Čím nahradit krytiny s azbestem

Uložit

Čím nahradit krytiny s azbestem