Když zatéká stropem

Malá díra ve střeše může způsobit velký problém se stropem, kterým protéká voda. Je třeba zastavit postupující zkázu co nejdříve.

Dlouhodobé zatékání může způsobit i narušení konstrukce stropu

Pokud vám na chalupě zrovna náhodou nepřeteče vana v podkrovní koupelně, předchází zatečení do stropu nejčastěji nějaký problém se střechou. Díra, uvolněná taška nebo narušené plechy kolem komína způsobí, že voda proteče střechou a dříve nebo později naruší strop.

Jestliže se vám podaří objevit závadu ve chvíli, kdy je strop jen vlhký, stačí obvykle po vyschnutí skvrn znovu vymalovat. Vážný problém však nastane, když zatéká dlouhodobě, voda se hromadí a naruší konstrukci stropu. Ale vezměme to po pořádku.

Nejprve střecha

Nejdůležitější je odstranit příčinu zatékání, která zpravidla spočívá v narušené střeše. Odhalit místo, kudy teče voda, je samozřejmě nejsnazší za deště. Je rovněž možné najít otvor při pečlivém zkoumání střechy z půdy. Obtížnější bývá lokalizovat problematické místo v případě, kdy voda zatéká například za uvolněný plech, šindel či odfouknutý kus bitumenové lepenky. V každém případě je nutné co nejdříve zamezit protékání vody do konstrukce stropu. Když není zbytí, použijte provizorně alespoň nádobu k zachycení kapek.

S odstraňováním skvrn začínáme až po jejich vyschnutí

Pak by měla následovat pečlivá kontrola rozsahu škod. Pokud voda protékala pouze krátkou dobu, nemusí být konstrukce nijak vážně narušena a je důležité zasažená místa především co nejrychleji vysušit. I v případě, že se nátěr stropu působením vlhkosti neoloupe, zůstanou často po protékající vodě nepříjemné rezavé skvrny. Problém je to zvláště v situaci, kdy zatéká kolem komína a do místnosti „prokvete“ skvrna od sazí. Tady obvykle nevystačíme s běžným nátěrem, po jehož vyschnutí se mohou skvrny znovu objevit.

Malíři profesionálové proto doporučují použití některého z běžně dostupných nátěrů pro izolaci skvrn. Může to být například Denikol, který kromě skvrn od zatékání izoluje i saze, mastnotu či zakouřené stěny. Je ředitelný vodou a bez výrazné vůně. Může se nanášet na štukové omítky stěn a stropů a sádrokartonové desky. Není však účinný na plochách natřených izolačními barvami obsahujícími organická ředidla a nefunguje jako krycí nátěr, takže po vyschnutí vyžaduje nanesení jedné nebo dvou vrstev malířské barvy.
Výrobce barev Primalex pak doporučuje ošetření skvrn přípravkem Primalex Hloubková penetrace a poté nátěrem na překrývání a izolaci skvrn Primalex Primer. Po zaschnutí je opět nutné přetření malířskou barvou.

Zásah do konstrukce

Při delším působení vody může být narušený i nátěr, případně se mohou uvolnit kusy omítky. Oloupaná místa i veškerou uvolněnou barvu je pak nutné seškrábat a narušená místa vyrovnat sádrou či akrylový tmelem. Při větším rozsahu škod se obvykle nevyhneme ani nutnosti nanést štukovou omítku.
Uvolněné kusy stropní omítky však mohou signalizovat i možné poškození stropní konstrukce. Abychom zjistili rozsah škod, bude pravděpodobně nutné odstranit alespoň část záklopových desek na půdě a rovněž izolaci či protipožární násyp. Jestliže bude pouze provlhlá izolace nebo zásyp, raději je vyměníme a necháme vše opět pečlivě proschnout.

Pokud voda narušila některý z trámů konstrukce tak, že by to mohlo ohrozit stabilitu stropu, je nutné vyměnit buď celý trám, nebo jeho část. V případě většího rozsahu škod je na místě povolat statika a specializovanou firmu, ale pokud je narušeno například jen zhlaví trámu v místě jeho zapuštění do zdi, případně jakákoli další část trámu v menším rozsahu, je možné řešit tuto situaci vyříznutím poškozené části trámu a její nahrazení novou pomocí provázání na další části konstrukce. Případně je možné pojistit narušený trám fošnami, přiloženými k trámu z obou stran a napojenými na trám v místech, která jsou „zdravá.“
Při jakémkoli zásahu do stropní konstrukce je vždy nutné zajistit její stabilitu například pomocí dočasných podpěr.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: WIKIPEDIA

Když zatéká stropem