Postarejte se o okapy

Aby mohl okapový systém na vaší střeše nerušeně odvádět vodu, potřebuje čas od času vyčistit. A také je důležité zabránit případné korozi okapových žlabů.

Okapové systémy se skládají z horizontálně upevněných žlabů propojených se svislými svody. Součástí systému jsou různé tvary kolen, kotlíky, rohové žlabové díly, čela, upevňovací háky, výpusti či lapače splavenin, kterým se říká geigery. Jednotlivým součástem je nutné věnovat pozornost a pravidelnou péči. Všechny jsou totiž vystaveny působení povětrnostních podmínek, především dešťové vody včetně nečistot, které se splavují ze střechy.

Čím kvalitnější okapový systém na dům
pořídíte, tím méně starostí budete mít
s údržbou (Lindab Rainline)

Průchodnost žlabů

Pravidelná péče udrží okapy v dobrém stavu, aby nebylo nutné žlaby či svody měnit dříve, než je to nezbytně nutné. Druhým důvodem je pak to, aby správně odváděly vodu a zabránily tak případným škodám na fasádě, v tepelné izolaci či ve stavebních konstrukcích.
Nároky na údržbu sníží pořízení okapových systémů s kvalitní povrchovou úpravou nebo hliníkových či plastových okapů. Především kvůli ceně však řada lidí stále volí okapy pozinkované. Ty je třeba chránit o něco důkladněji, ale postupné náklady na údržbu jsou někdy přijatelnější než jednorázová vysoká investice.

______________________________________________________________________

Další články speciálu Střechy:

Pálená střešní taška

Když chcete co nejlehčí střechu

Doplňky střech

Plechové střechy

Čím nahradit krytiny s azbestem

Jak čistit střešní krytiny

Pálené a betonové krytiny

Střešní okna

________________________________________________________________________
Základem péče o okapový systém je udržování jeho průchodnosti. Okapové žlaby a svody je potřeba zbavit veškerých nečistot, které se do nich splaví ze střechy nebo je do nich zanese vítr. Vystačíte si s rukama v rukavicích, smetáčkem či štětcem. Nečistoty vyberte a vymeťte ze všech záhybů, od nánosů čistěte i letované či silikonované spoje, které rychle korodují. Pro dočištění využijte proud vody z hadice nebo vysokotlakého čističe. V příslušenství „wapek“ bývají i různé speciální nástavce na okapy. Údržbu je vhodné dělat zároveň s čištěním střechy, protože při odstraňování mechů, větviček či úlomků krytiny zachytí většinu těchto nečistot právě střešní žlaby.
Pečlivě vyčistěte také šachtičky geigerů, které je však třeba kontrolovat častěji než jednou či dvakrát za rok. Jsou uzpůsobeny na pohodlné vybírání rukou, a pokud máte žlaby průchodné a správně vyspárované, zachytí se většina odpadu právě v těchto lapačích.

Existuje řada barev, které lze po základním
očištění povrchu nanášet i na původní nátěr či zkorodovaný podklad

Nezapomeňte na háky

U starších okapových systémů pomůže pravidelná údržba rychleji odhalit i poškozená místa, která lze při nižším stupni opotřebení opravit pomocí různých tmelů na kov. Pozinkované okapy budou po nějaké době vyžadovat nátěr a poté i jeho pravidelné obnovování. Práci ušetří speciální nátěry na plechy a kovy, které lze v jedné či více vrstvách použít bez základové barvy rovnou na plech i v případě, že je lehce zkorodovaný. Existují i barvy, které můžete natírat přímo na nový pozinkovaný plech.
Pozornost věnujte také hákům, které mohou přežít i několik generací žlabů. Odstraňte starý nátěr a zkorodovanou vrstvu kovu ocelovým kartáčem a opatřete hák jednou nebo dvěma vrstvami barvy na kov. Pokud dáváte nové žlaby na staré háky, natřete je ještě před montáží okapů a počkejte, až barva dokonale zaschne.

Text: Richard Guryča
Foto: Autor a archiv firem

Postarejte se o okapy