Samonivelační stěrky

Samonivelační stěrky slouží k vyrovnání starých i nových podkladů pod dlažby, plovoucí podlahy, podlahoviny (koberce, PVC). Mohou však tvořit i konečnou nášlapnou vrstvu.

Nově položená podlahovina PVC na vyrovnaném, hladkém podkladu

Rovný, pevný a hladký povrch – to je základ úspěchu při provádění podlahářských prací. Stěrkami se ale dají také rychle opravit lokální i celoplošné betonové a keramické podlahy poškozené výtluky, otěrem a prasklinami. Stěrky se používají i k zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení.

V běžných podmínkách si stěrka po dobu 20 minut (otevřený čas) zachovává rozlivné a samonivelační vlastnosti. Po překročení této doby uvedené vlastnosti velmi rychle ztrácí.

Před vlastním stěrkováním podkladu je nutné posoudit jeho kvalitu a druh (tloušťka vyrovnávky, stabilní či nestabilní podklad, cement, anhydrit) a podle toho vybírat vhodnou stěrkovou hmotu. Důležitým faktorem při výběru stěrky je také povaha následného zatížení (obytné budovy, terasy, dílny, sklady, garáže).

Druhy stěrkových hmot

Pomineme-li základní rozdělení na podlahové a stěnové vyrovnávací hmoty, pak je důležité rozdělení podle jejich báze: stěrky cementové nebo polymercementové (s příměsí polymerového prášku), anhydritové (na bázi síranu vápenatého – anhydritu) a disperzní (obsahující rozptýlené částice – pojiva, písky, přísady).

Cementové stěrky

Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka Nivello 30 vhodná i pro podlahové topení

Cementové stěrkové hmoty jsou nejrozšířenější a používají se na běžné podklady, jako je beton, cementový potěr nebo stávající dlažby, například při rekonstrukcích. Mezi nejužívanější cementové stěrkové hmoty patří například Schönox UniPlan, stěrka je vhodná pro vyrovnání podkladu pod plovoucí laminátové a dřevěné podlahy, dlažbu, koberec i korek. Dále Baumit Nivello 30 – zušlechtěná stěrka k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby či jiných podlahových krytin v interiéru. Vhodná je také pro podlahové vytápění. Spolehlivou finální vrstvu pro vysoce namáhané podlahy ve větších dílnách, garážích nebo kotelnách lze vytvořit například polymercemetovou stěrkou Cemix 40.

Anhydritové stěrky

Tyto hmoty jsou doporučovány na veškeré stabilní podklady, tedy beton, cementový potěr, anhydritový potěr, původní keramické dlažby, litý asfalt, zbytky starých vodostálých lepidel nebo litých podlah. Obliba anhydritových stěrek spočívá v relativně snadném zpracování s eliminací objemových změn. Jako příklad můžeme jmenovat např. Schönox AM, která je vhodná na vyrovnávání podkladů sádrovláknitých deskových podlah suché výstavby a na podlahové topení. Dále Baumit Nivello Quatro pro vyrovnání podkladu pod dlažbu a jiné podlahové vrstvy v interiéru.

Disperzní stěrky

Zvláštností mezi stěrkovými hmotami jsou disperzní stěrky, které se využívají tam, kde je potřeba vyhladit nestabilní podklad a vytvořit nasákavou vrstvu pro lepidla pod elastické krytiny. Uplatnění najdou i v prašných prostorách a tam, kde je třeba zaručit nepropustnost. Takovou je třeba Schönox 1K DS, jednosložková, vodonepropustná stěrka překrývající trhliny, vhodná do bazénů a vodních nádrží ve spojení s keramickou dlažbou.

Před stěrkováním je nutné na podklad použít penetrační nátěr, např. penetraci PE 202

Pro vyrovnávání drsností a nerovností podkladu pod podlahové krytiny v interiérech se používá např. stěrka ROVINAL S 07. Pro chalupy se starou dřevěnou podlahou je vhodná na vyrovnání dřevěného podkladu disperzní stěrka Bralep RTN 5050. Po vytvrdnutí je možné na ni pokládat veškeré typy podlahových krytin.

Stěrkové hmoty mají i další zajímavé vlastnosti. Například rychlevytvrzující stěrka Schönox TP-flex umožňuje kladení elastických krytin již po třech hodinách, speciální stěrka Schönox DSP pro vysoké zatížení zase nepotřebuje žádný finální nátěr nebo krytinu a může zůstat jako konečná pochozí vrstva.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a mastných nečistot. Hrubší nečistoty a krusty cementového mléka u betonových podkladů je vhodné přebrousit a vysát. Všeobecně můžeme říci, že na každý podklad – nasákavý i nenasákavý – je nutné použít penetrační nátěr, který je základem úspěchu při stěrkování. Penetraci používáme z následujících důvodů: – snížení nasákavosti podkladu – ochrana podkladu před vlhkostí (anhydrit, dřevovláknité desky) – vytvoření kontaktního můstku – zvýšení přilnavosti podkladu – odstranění zbytkových prachových částic

Chybnou úvahou často je, že pomocí penetrace dokážeme zpevnit neúnosný podklad či překlenout případné trhliny a pracovní spáry v podkladu. Někdy se objeví i návrhy na použití hloubkové penetrace, jejíž pronikání do hloubky ovšem není tak jednoduché, jak řemeslníci předpokládají.

POSTUP PŘI APLIKACI SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: BAUMIT, LASSELSBERGER, DRIZORO CZ, LB CEMIX

Samonivelační stěrky