Stavební chemie v koupelně

Stavební chemie zahrnuje širokou škálu produktů. Lepidla, tmely, nátěry, penetrace, hydroizolace, omítkoviny a další.

V sortimentu stavební chemie naleznete tmely a elastická lepidla, nátěry, hydroizolace, montážní pěny aj.

Téměř každý chalupář ví, že při stavbě nebo rozsáhlejší rekonstrukci, kdy je třeba najmout stavební firmu, je velmi drahá práce nebo-li čas, který musí najatí pracovníci trávit na stavbě. Procesy nanášení hydroizolace pod dlažby trvají mnohdy desítky hodin, a to vše platíte. Nyní je však na trhu i jiná alternativa. Nově vyvinuté technologické postupy umožňují při použití hydroizolačních membrán pokračovat ve stavebních pracích v koupelnách, saunách a podobných místnostech bez nutných technologických přestávek.

Hydroizolační membrány

Třívrstvé vodotěsné membrány Koupelna a Fleece (Den Braven) se vkládají do lepicí stěrky pod keramické obklady a dlažbu, a tím chrání stěny a podlahy před vlhkostí. Dvě krajní vrstvy tvoří netkaný polypropylen, vnitřní vrstvu tvoří vodotěsná PE membrána. Membrány mají vysokou pružnost, výbornou přilnavost k cementovým stěrkám a odolnost proti rozdílným teplotám, solím, ředěným kyselinám i louhům.

Hydroizolační membrána

Hlavní výhodou těchto hydroizolačních membrán je již zmíněné výrazné zrychlení stavebních prací. Ihned po nalepení je možné lepit obklady a dlažbu. Pro porovstavební nání: na klasickou hydroizolaci je možné lepit dlažbu až po 48 hodinách.

Tekutá lepenka

Dalším produktem stavební chemie, který můžete využít při stavbě nebo rekonstrukci koupelny je Tekutá lepenka Den Braven. Je určena na hydroizolaci pod obklady a dlažbu v koupelnách, sprchových koutech, v bazénech nebo vodních nádržích, ale i pod dlažby balkónů, teras a lodžií. Tuto tekutou dvousložkovou hydroizolační těsnicí hmotu na bázi polymercementové suspenze můžete aplikovat na podklady z rozmanitých materiálů. Je vhodná pro hydroizolaci zděných, betonových, železobetonových konstrukcí, lehčených betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdicí materiály z pálených cihel, desky CETRIS a sádrokartonové konstrukce.

Pro zvýšení účinnosti tekuté lepenky se při jejím použití vkládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnicí pásy a průchody. Jedno balení obsahuje sypkou a tekutou složku. Nanáší se ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu je možné nanést již po cca 24 hodinách. V případě, že budete chtít zkrátit technologické prostoje, použijte Tekutou elastickou hydroizolaci. Při její aplikaci můžete další vrstvy nanášet ihned po vyschnutí předcházející. Navíc je tato hydroizolace jednosložková. Určena je však pouze pod dlažbu a obklady bez přítomnosti tlaku vody, tedy ne pro venkovní bazény a nádrže, ale do koupelen, sprchových koutů a na toalety.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: DEN BRAVEN A SIKA SLANÝ

Stavební chemie v koupelně

Stavební chemie v koupelně