Pálené a betonové krytiny

Pálené a betonové krytiny patří mezi oblíbené materiály na pokládku střech. Tradičním domům a chalupám sluší, jsou trvanlivé a vcelku snadno se pokládají a vyměňují.

Jednou z mnoha výhod skládaných krytin z pálené hlíny a betonu patří i jednoduchá údržba a případné opravy. Jsou-li tašky položené na latích bez dalších izolačních prvků, což je u většiny starších domů stále běžné, není problém odhalit i při pohledu z půdy posunutou nebo prasklou tašku a vyměnit ji nebo opravit bez nutnosti šplhání po střeše a dalších složitých opatření.
I laik pak zvládne výměnu střešních latí, částečné přeložení střechy nebo výměnu tašek na původní laťování. Všechno do sebe pěkně zapadá, systém pokládky je intuitivní, jednoduchý a při troše soustředění nelze udělat nějaké zásadní chyby.
Ale abychom pokládku tašek zase příliš nezlehčovali, je nutné připomenout, že případné chyby a nepřesnosti se mohou vymstít. Skládané krytiny totiž odvádějí vodu, ale nejsou zcela vodotěsné. Taška neodolává vodě, která na ni dopadá formou hnaného deště, nebo kterou vítr zafouká do jednotlivých přesahů. Vodotěsnost skládané střechy je možné podpořit pojistnou hydroizolací z fólií nebo asfaltových pásů a v každém případě se takové opatření vyplatí zvážit v případě, že je dům vystavený působení extrémních povětrnostních podmínek například v horách nebo na větrných místech. Pak už to ovšem přestává být jednoduchá skládačka.

Pálená taška Stodo 12 je k dispozici v barevných variantách, engobě měděné a černé (Tondach)

Hlídejte sklon i kotvení

Postup pokládky pálených i betonových tašek je v principu shodný, v detailech se pak může lišit podle konkrétního profilu zvolené tašky. Při nákupu nové krytiny je u prodejce či na internetových stránkách výrobců zpravidla k dispozici podrobný manuál včetně videonávodů a vyplatí se věnovat těmto informacím pozornost.
Měníte-li na stávající konstrukci krovu staré tašky za nové, měl by sklon střechy požadavkům skládaných krytin vyhovovat. Je však dobré vědět, že většina pálených tašek s přerušovanou vodní drážkou má minimální bezpečný sklon 30°. Tašky se spojitou vodní drážkou mají minimální bezpečný sklon 22°. Bobrovky mají minimální bezpečný sklon 30°, prejzy dokonce 40°. S doplňkovými opatřeními můžeme tyto krytiny pokládat na sklon až o 10° menší, než je jejich předepsaný minimální bezpečný sklon. Nejmenší sklon, kam je možné použít pálené střešní tašky s vodotěsným podstřeším, je 12°, což platí pro tašky s minimálním bezpečným sklonem 22°. Pokládka na svislé plochy je možná do sklonu 90°.
Tašky se pokládají na latě. Většina pálených tašek se pokládá na laťování v rozmezí 300-380 mm. Důležitá je posuvnost či neposuvnost v hlavovém zámku. Posuvné tašky mají v laťování vůli větší než 3 cm, rozměření střešní roviny je pro tento typ tašek tedy jednodušší než pro tašky neposuvné.

______________________________________________________________________

Další články speciálu Střechy:

Pálená střešní taška

Když chcete co nejlehčí střechu

Doplňky střech

Plechové střechy

Čím nahradit krytiny s azbestem

Jak čistit střešní krytiny

Postarejte se o okapy

Střešní okna

________________________________________________________________________
Na střechy hodně členité nebo s krátkými krokvemi jsou lepší tašky posuvné. Není-li možné střechu rozměřit na celé řady, můžete tašky zkrátit pomocí úhlové brusky. Tašky se vždy zkracují tak, že se odřezává jejich horní část, spodní pohledová zůstává a tyto tašky se umísťují do poslední řady k hřebeni. Řezaná hrana je tak schována pod hřebenáčem. Nesmí se zkracovat tašky v první řadě u okapu.

Pokud nemá konstrukce krovu dostatečnou únosnost pro pálenou či betonovou krytinu, stojí za úvahu plechová
střecha (Satjam)

Střešní latě

Minimální průřez střešních latí je 50/30 mm. Ve většině případů se používají latě o průřezu 60/40 mm. Silnější latě mají větší pevnost, snesou větší zatížení krytinou a lze se na ně lépe spolehnout i při pohybu na střeše. Latě 60/40 mm můžete používat při rozteči krokví až do 1,2 metru.
Tašky se na latě zavěšují za dva výstupky umístěné na zadní straně tašky v horní části. Pokud je sklon střechy do 45°, není nutné tašky již dále kotvit. U střechy se sklonem 45 až 60° je nutné kotvit každou třetí tašku v ploše pomocí stranové příchytky nebo vrutu, při sklonu 60 až 70° musíme kotvit každou tašku v ploše pomocí stranové příchytky nebo vrutu, nad 70° se musí kotvit každá taška pouze pomocí vrutu v hlavové části a zároveň pomocí stranové příchytky. Každá taška je tak přikotvena příčně na dvou místech. Zmíněné příslušenství najdete v sortimentu výrobců a prodejců střešních krytin.
Kvůli ochraně před větrem se kotví i všechny tašky po obvodu střechy, tedy tašky okrajové, poslední řada u hřebene i první řada u okapu. Platí to i pro všechny tašky řezané v úžlabí, nároží či kolem prostupů, střešních oken. Kotvení pomocí hřebíků je možné rovněž, ale tento způsob má nejmenší pevnost v tahu. Vždy pak raději použijte kotvicí materiály s antikorozní povrchovou úpravou.
Hřeben se u současných krytin pokládá většinou na sucho, ne na maltu. Přes krokevní pole se upevní hřebenová lať, na kterou se umístí plastový větrací pás hřebene (kartáčová lišta). Na nároží se používá kovový větrací pás. Hřebenáče vždy pokládejte po směru převládajících větrů.

Montáž střech ze skládaných krytin je
rychlá a snadná

Pálené nebo betonové

Pro pálenou krytinu je typická vzhledová a barevná stálost a dlouhá životnost. Nevýhodou může být vyšší hmotnost. Pálená taška je dražší a křehčí oproti tašce z betonu, která je zase těžší a má menší barevnou stálost.
Kromě klasických režných pálených tašek můžete vybírat i ze dvou základních variant úpravy povrchu. Engoba je tenký povlak z keramické směsi a má matnou, až pololesklou povrchovou úpravu. Glazura je barevná povrchová úprava, která se vyznačuje vysokým leskem střešních tašek. Upravuje se stejně jako engoba, ale rozplavené jíly obsahují větší podíl sklovitých příměsí a tašky jsou díky tomu lesklé. Glazura tašku zpevňuje a chrání.
Betonová krytina je sice o něco těžší než pálená, vzhledem k její pevnosti však lze vyrábět tašky o něco větších rozměrů a snížit jejich počet na metr. Betonové tašky bývají levnější než pálené a lze s nimi rovněž docílit tradičního vzhledu střechy. K jejich dalším přednostem patří i větší barevná i tvarová rozmanitost a snazší pokládka, protože tašky jsou díky větší pevnosti materiálu dokonale tvarované a přesně do sebe zapadají.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Pálené a betonové krytiny

Pálené a betonové krytiny