Viděli jsme cestou XCIII.

První ze zděných staveb, které dnes odborník hodnotí, jsme viděli nedaleko Sušice, druhá je z Opočenska

V barvě osení

Jak vidíme, je vše doděláno, opatřeno konečným nátěrem. Doporučuji opatrnost v používání zelené barvy, i když zde je zvolen celkem snesitelný odstín. Domy stavěné z cihel a kamene měly barvu ve škále světlých okrů až po skořicovou červeň vyjadřující zemitost a charakter materiálu použitého pro stavbu. Zelená odkazuje k vodě a jarnímu osení. Je to optimistické, ale snad až moc. Krásné jsou pelargonie udržované v květináčích a truhlících i pnoucí růže v záhoně v předzahrádce.
Neobvyklá je římsa oddělující trojúhelníkový štít a pravoúhlý parter. Řeší to dvě věci: ztenčení štítové zdi v krovu z tloušťky 60 cm na 30 cm, které se obvykle odehrává v interiéru se zvětšením vnitřní plochy, a také rozdělení plochy řadou tašek nad zužujícím schodem, která odvádí dešťovou vodu z fasády. Štít je chráněn přetaženým krovem s krokvemi uloženými na konzole pokračující pozednice. Stabilita je zajištěna volnou jednostrannou kleštinou.
Diskutovat lze o velké ploše z betonových prvků integrující zápraží, stání pro auta a manipulační plochu kolem. Je patrně na jižní straně, takže bude sluncem rozehřívána do vysokého žáru; snad by pomohla kombinace se zatravňovacími dlaždicemi, které by umožnily i vsakování vody při deštích. V současnosti je plocha vyspádována patrně ke komunikaci a tím odvádí vodu z pozemku.

Přehlídka oken

Příklad milované a opečovávané nemovitosti s nádhernou figurou oken 1-2-3 ve štítové zdi. Tři okna v parteru jsou šestitabulková otevíravá dovnitř, což je způsobeno patrně velkou tloušťkou zdi. Okna v patře jsou čtyřtabulková, což je při výšce stejné jako v přízemí překvapivé. Jedno okno ve vrcholu štítu má kruhové nadpraží a tabulky jsou tři. Skoro se zdá, že stavitel měl zájem mít ve fasádě co nejvíce čísel v členění oken 3-4-6.
Tyrkysová barva oken, plotu a vrátek jde velmi dobře dohromady s bílými šambránami okolo oken, šedou v parteru a blankytným štítem. Jemná barevnost je doplněna sytou zelení popínavek a květy růží a hortenzií atypické předzahrádky u silnice.
Zvláštní je střešní okno, které je zřejmě novodobé. Je pravda, že vikýře nebyly na chalupách obvyklé, ve vesnicích se objevovaly hlavně na farách. Bolestí jsou dráty elektrické přípojky ze sloupů s dráty vedenými nad zemí.

Text: Ing. Arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou XCIII.