Zábradlí schodiště

Rubrika: Inspirace, Schody

Zábradlí má nejen ochrannou funkci, ale bývá i dominantním prvkem schodiště. Může celý jeho styl podtrhnout i pokazit. Výběr materiálu, tvaru i provedení zábradlí si tedy zaslouží patřičnou péči.

Jednoduché zábradlí není pro chybějící výplň a možnost podklouznutí příliš bezpečné

Nejjednodušší je zvolit na zhotovení zábradlí stejný materiál, jaký byl použit na schodiště. Většinou se tím nedopustíme žádné výrazné estetické chyby. Můžeme však také s citem kombinovat různé materiály, například dřevo a kov nebo kámen a kov, dřevo a silné lano či řetěz apod.

Jaké zvolit?

Ozdobně vyřezávaná výplň zábradlí u starého schodiště

Schodišťové zábradlí více než samotné schody prozrazuje stavební styl a dobu svého vzniku. Při přestavbách bývá nejčastější konstrukcí, kterou chce majitel zachovat ve své podobě, pokud respektuje původní atmosféru domu. Jestliže jste se pustili do stavby nového domu nebo chalupy, meze vaší fantazie při výběru materiálu a konstrukce zábradlí schodiště nejsou nijak omezeny. I zde však platí zásada, že zábradlí by mělo působit jako přirozený prvek schodiště, s nímž je v souladu, stejně jako i s charakterem celého interiéru a stavby.

Pokud se jedná o zábradlí na té straně schodiště, kde je zeď nebo jiná pevná zábrana, která znemožňuje pád skrz ní se schodů, nemusíme se až tolik nechat ovlivňovat kritérii bezpečnosti. V tomto případě většinou postačí v odpovídající výši upevnit madlo, kterého se přidržovat rukou. Zábradlí, které zabraňuje pádu na takové straně schodiště, kde není žádná jiná zábrana, by však určitá bezpečnostní kritéria mělo splňovat.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Schody:

Stahovací schody

Zábradlí schodiště

Pod schody

Víc než jen schodiště

Stavebnicové zábradlí

Převlečené schody

Dřevěné schodiště

Proměny schodiště

Zábradlí bezpečné i stylové

Keramická dlažba na schody v interiéru

________________________________________________________________________

_

Technická norma

Bezpečné zábradlí s hustou výplní a madlem

Existuje česká norma, která upravuje některé parametry ochranných zábradlí schodišť. Jedná se o ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Tato technická norma dnes už nemá závazný, pouze doporučující charakter – pokud ovšem její dodržení nestanovují právní předpisy, jako např. při projektování a schvalování průmyslových objektů s ochrannými zábradlími. Je však přirozené, že cítíme zodpovědnost za zdraví své a svých blízkých, a proto pro nás mohou být některé informace z této normy dost užitečné.

Výška zábradlí

Z hlediska ochrany proti pádu se při stanovení výšky zábradlí vychází z průměrné výšky člověka tj. 1750 mm. Zábradlí má člověka v jakékoliv situaci zadržet, tzn. že horní část zábradlí bude dosahovat ke spodnímu okraji hrudního koše. Podle normy má být zábradlí vysoké 900, 1000 nebo 1100 mm. U normálního rodinného domu bude stačit 900 mm, a to v případě, že výška volného prostoru je do 3 m, jinak 1000 mm. Výška 1100 mm je stanovena, je-li hloubka volného prostoru větší než 12 m, což u rodinného domu stěží nastane. Výška zábradlí na schodišti se měří na svislici mezi spojnicí hran stupňů a horní plochou zábradlí. Tato uvedená výška zábradlí se počítá včetně madla.

Výplň zábradlí

Bezpečné zábradlí s hustou výplní dřevěných latěk a s madlem

Zábradlí v provozech určených pro děti a v bytových domech (tzn. i v chatách a chalupách) musí být plné, popřípadě s výplní tabulovou, nebo s výplní ze svislých a šikmých tyčových prvků. Ve výplni zábradlí nesmějí být mezery mezi svislými prvky (tyčemi, sloupky apod.) větší než 120 mm, mezery mezi vodorovnými a šikmými prvky zábradlí (v úhlu více než 45° od svislice) nesmějí být širší než 180 mm. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí spodní částí zábradlí, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou nejméně 100mm vysokou.

Bezpečné madlo

Madlo nesmí mít ostré hrany a výstupky, na druhou stranu je dobré zabezpečit je proti klouzání (sjíždění) osob, (zejména dětí) oblými výčnělky. Doporučuje se to již od délky zábradlí pouhých 1500 mm. Horní plocha opěr zábradlí raději nemá mít sklon směrem do volného prostoru. Doporučuje se směrem k pochůzné ploše.

Ozdobné kované zábradlí je doplněno dřevěným madlem

Na volných koncích dutých madel musí být jejich zakončení bez ohledu na tvar uzavřena tak, aby se za ně nedalo zachytit prsty ruky, která se přidržuje zábradlí.

Při změnách sklonu by měla být madla vždy dokonale hladká a plynule navazovat. Jsou známy případy ošklivých úrazů prstů při rychlém zachycení prstýnkem například o ostrou hranu neuzavřených dutých schodišťových madel.

Z důvodů bezpečnosti dětí se používá ještě takzvané dětské madlo, které umisťujeme ve výšce 40 až 70 cm.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: ZDENĚK ROLLER, PAVEL VESELÝ, MARTIN MAŠÍN, HELENA POLÁKOVÁ, JAROSLAV HEJZLAR

Zábradlí schodiště

Save

Zábradlí schodiště