Speciál Schody: převlečené schody

Stále častěji se nevzhledné půdy rodinných domků, plné různého haraburdí, mění na útulné pokojíky. S tím vzniká problém, jak propojit stávající obytné prostory s těmi nově vybudovanými.

Na obklad původního betonového schodiště byla použity lamely plovoucí podlahy s tzv. V-drážkou s dekorem rustikálního dubu

Většinou totiž stará schodiště na půdu vypadají stejně jako půdní prostory – tedy nevzhledně. Fakt, že vybudování, byť jen malého pokojíčku, bude vyžadovat i přestavbu schodiště, může někoho od tohoto záměru odradit. Zvláště po zjištění, že rozpočet na úpravu nebo pořízení nového schodiště může překročit náklady na vybudování pokoje samotného.
Přitom existuje mnohem jednodušší a výrazně levnější cesta než si schodiště objednávat u specializované firmy. Pokud právě u vás na půdu vedou zděné nebo betonové schody, máte vyhráno. Nejen že se náklady na úpravu schodiště výrazně sníží, ale navíc na to budete stačit sami. Alespoň, jste-li průměrně zruční.

Žádné bourání

Stávající betonové nebo zděné schody totiž obložíme OSB deskami o tloušťce 18 mm, na které následně nalepíme laminátovou, nebo dřevěnou plovoucí podlahu o tloušťce 8 nebo 9 mm. Jako hrany schodnic budou použity hliníkové nebo ocelové ukončovací lišty, které se používají například u schodišť s dlažbou. Lištu vybereme podle tloušťky plovoucí podlahy. Běžně se vyrábějí od 7 do 9 mm. Nabízejí se i plastové, ale ty nejsou na hrany schodů vhodné.

Původní vzhled betonového schodiště

Pokud jsou staré schody značně vyšlapané, vyrovnáme je nejprve betonovou stěrkou. Není to ovšem vždy nezbytně nutné, určité nerovnosti nám „vynese“ OSB deska. Pracovat můžeme i s montážní pěnou, aplikovanou přímo pod OSB desky. Musíme se ale včas rozhodnout, co zvolíme, protože betonovou stěrku je nutné po nanesení na podklad nechat důkladně vyzrát.
Montážní pěnu budeme naopak aplikovat až po uložení OSB desky na stupnici, nebo podstupnici schodu. Použijeme ji tam, kde je třeba vyrovnat jen menší nerovnosti, popřípadě pěnou vyplníme prostor za podstupnicí, a tím ji zároveň zafixujeme. Jsou-li stupnice schodů prošlapané skutečně hodně, je lepší použít pro vyrovnání již zmíněnou betonovou stěrku.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Schody:

Stahovací schody

Zábradlí schodiště

Pod schody

Víc než jen schodiště

Stavebnicové zábradlí

Převlečené schody

Dřevěné schodiště

Proměny schodiště

Zábradlí bezpečné i stylové

Keramická dlažba na schody v interiéru

________________________________________________________________________

 

Obkládání OSB deskami

Obklad schodiště byl sjednocen s podlahou půdní vestavby. Přesná a pečlivá práce je na výsledku vidět

Když máme schody vyrovnané, začneme je obkládat OSB deskami. Desky doporučujeme přiřezávat a sesazovat schod po schodu, protože ve starších domech mohou být v rozměrech jednotlivých schodů značné rozdíly. Stupnice i podstupnice připevňujeme pomocí hmoždinek a vrutů přímo do schodů. Na schodiště o šířce okolo 1,20 m budou stačit tři kotvicí body na každém schodu.
Při sesazování a stahování OSB desek na přesnosti tolik nezáleží, slouží jen jako nosná konstrukce pro plovoucí podlahu. Ale i tak se snažíme pracovat co nejpřesněji. Usnadníme si tím práci při lepení lamel plovoucí podlahy.
Na schody obložené OSB deskami nyní přilepíme nebo přišroubujeme hliníkové (či ocelové) ukončovací hrany. Nejlepší je kombinace obou možností. Před přišroubováním lištu, která má tvar písmene „L“, podmázneme lepidlem. Lepidel je na trhu velké množství, při výběru musíme dbát pouze na to, aby lepidlo bylo určeno pro dřevo i kov.

Pětkrát měř a jednou řež

Dalším krokem je lepení lamel plovoucí podlahy. Postupujeme tak, že poslední přiříznutou lamelou začínáme další řadu na následujícím schodu (samozřejmě pokud nám to dovolí rozměr a tvar schodu). Touto metodou minimalizujeme ztráty materiálu.

Řez obkladem

Pro řezání lamel plovoucí podlahy zvolíme buď okružní, nebo přímočarou pilu. Ale ať už se rozhodneme pro jakýkoliv způsob řezání, musíme použít řezný nástroj speciálně určený pro řezání lamina, abychom zabránili štípání okrajů. U někoho oblíbenou metodu řezání přes nalepenou samolepicí pásku běžným řezným nástrojem zde nedoporučujeme. Při řezání se nějaký ten kousek vždy odštípne a v tomto případě potřebujeme řezy naprosto čisté.
Tady totiž platí, ne dvakrát, ale pětkrát měř a jednou řež a navíc řež čistě. Naši pečlivost při měření a při řezání budou mít v tomto případě na očích doslova všichni, kteří budou stoupat po schodech vzhůru. Je dobré dát si tu práci a všechny rovné řezy řezat podle pravítka. Zvláště ve styku lamely s hranou schodu je každá nepřesnost hned vidět.

Lepení lamel

Lamely plovoucí podlahy není nutné lepit po celé ploše. Stačí vytvořit z lepidla čtyři až pět podélných pruhů a lamelu do nich vmáčknout a zatížit. Jestliže si potřísníme lepidlem horní část podlahy, tak ho hned setřeme. A ani snad nemusíme zdůrazňovat, že lamely lepíme na povrch, který je odmaštěný a zbavený prachu a nečistot.

Odřezkem posledního kousku lamely z předchozího schodu začínáme obklad dalšího stupně. Tímto postupem minimalizujeme odpad materiálu.

Kvalitu řezu oceníme také tam, kde se stýká plocha stupnice a podstupnice. I když pracujeme pečlivě, tu a tam se objeví ve styku ploch malé spáry. Proto je dobré všechna místa, kde se různé materiály stýkají, zatáhnout akrylovým tmelem. Použijeme odstín, který koresponduje s barvou podlahy. Akrylový tmel navíc zabraňuje zatékání vody pod lamely při vytírání.

Olištování bočních stran

Nyní zbývá jen olištovat boční strany schodiště. Lišty mají nejen okrasnou, ale i ochrannou funkci – brání špinění stěn při údržbě schodiště. Přestože existují různé úchytné systémy, můžeme lišty přilepit některým z pružných lepidel, a to jak ke stěně, tak ke schodům. Spáry pak zatáhneme akrylovým tmelem a docílíme tím kompaktního vzhledu. Tmel navíc zabraňuje zadírání prachu a různých nečistot do spár.
Hotové schodiště vypadá pěkně, a hlavně – je za „babku“. Další nespornou výhodou je, že si můžeme vybírat ze široké škály dekorů různých plovoucích podlah. Tam, kde schodiště navazuje na jinou plovoucí podlahu, můžeme navíc docílit jednotného vzhledu podlahy a schodů.

Obklad schodiště

TEXT A FOTO: PETR ŽIVNÝ

Save

Speciál Schody: převlečené schody