Proč šlapat po kameni

Krása a odolnost přírodního kamene, ale i jeho soulad s tradičními venkovskými domy, dřevem či vesnickou zahradou, to vše mluví pro jeho použití pro zpevnění povrchu chodníků, cest i dvorů.

Píšeme o tom často, ale kamenem na chalupě či u chaty většinou nic nezkazíte. Může přispět k atmosféře tradičního venkova, uspokojí však i milovníky zálesácké romantiky. Není levný ani snadný na zpracování, ale odmění se vám nenahraditelným vzhledem i nezničitelným charakterem. Mnohdy lze navíc kámen ze starého stavení recyklovat a opětovně použít, což se netýká jen stavby, ale i dláždění či vytváření zpevněných ploch, například metodou štětování (pokládka a „zatloukání“ velkých kamenů přímo do terénu).

cesta ze šlapáků na štěrku

Velké ploché kameny šlapáky na štěrku připomenou atmosféru japonských zahrad. Foto: Shutterstock

Na sucho i na beton

Možností úpravy pochozích ploch kamenem je mnoho. Nejjednodušší variantou je položení tzv. šlapáků, plochých těžkých kamenů, které se mohou klást na mírně vyhloubená, štěrkem podsypaná a zhutněná místa v zahradě do trávy (případně i rovnou na hlínu) nebo se z nich vyskládá zápraží či ochozy kolem stavení. Dělalo se to tak vždy a staré šlapáky vždy stojí za záchranu. V některých případech je lze u starých domů i „vykutat“ z různých násypek nebo je objevit pod vrstvou hlíny a trávy. Nové šlapáky se dají koupit, připravte se na vyšší cenu a poměrně značnou hmotnost. Tíha velkého plochého kamene ostatně zaručuje jeho přirozenou stabilitu.

Pískové lože pro suchou pokládku zajistí přirozené vsakování dešťové vody, obrubníky drží stabilitu chodníků

Další možností je použití běžného štípaného dlažebního kamene, který se pokládá na upravený a zhutněný terén do pískového lože a spáruje se rovněž pískem. Dostatečná hmotnost i pečlivé uložení zajistí stabilitu dlažby, prorůstání trávy ve spárách lze zamezit položením netkané textilie do podkladové vrstvy. Tenčí štípané či řezané kameny, které mohou mít zajímavé barevné vzory a struktury, se pokládají do maltového lože.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Kámen a jeho použití:

Použití stavebního kamene

Opravy kamenných prvků

Jak pečovat o kámen?

Postarejte se o kamenné prvky

________________________________________________________________________

dlažba ze štípaných kamenů

U dlažby z drobnějších štípaných kamenů, kterou běžně najdete v sortimentu hobbymarketů, obzvláště dbejte na pečlivé spárování. Foto: Shutterstock

pokládka kamenné dlažby

Neocenitelnou pomocnicí pro dláždění kameny na sucho i na beton je dostatečně těžká gumová (ne plastová) palička. Foto: Shutterstock

Dbejte na rovinu

Základem funkční kamenné dlažby je kvalitně udělaný a vyspádovaný betonový podklad. Základová deska se dělá s ohledem na plánovanou zátěž, takže buď pro pochozí plochu, nebo i pro pojíždění auta. Standardně postačí maximálně 20 cm betonu se spádem do 3 procent, na auto počítejte raději alespoň s 35 cm silnou betonovou deskou. Dostatečným spádem, případně vyřezáním dilatačních spár, je nutné docílit odtoku vody a stability podkladu, jinak se budou kameny odlupovat a trhat v důsledku zamrzající zatečené vody či pohybu terénu. Podklad sestává ze zhutněného kameniva a asi 10cm vrstvy potěru s kari sítí.

řezaná kamenná dlažba

Ukázka možného použití luxusní řezané kamenné dlažby s různou povrchovou strukturou i barvou. Foto: Shutterstock

Po nalepení kamenů (na lepidlo nebo jemný beton) je nutné dlažbu vyspárovat, což lze udělat jemným betonem z nejnižší frakce štěrku a cementu v poměru 2 : 1 nebo se speciální spárovací směsí pro tyto účely. Na našem webu najdete podrobný postup spárování lepených dlažebních kamenů.

Náš tip

Pro lepení kamenné dlažby můžete využít i starou betonovou plochu, kterou je třeba vyspravit, vyrovnat (speciálním tmelem nebo samonivelační stěrkou) a opatřit penetračním nátěrem.

chodník z valounů

Ukázka kombinace chodníku z valounů a odtokového korýtka z kostek může být inspirací pro zpevnění a drenáž. Foto: Shutterstock

Dobré rady

  • Plochu z dlažebního kamene vytvoříte na zhutněném podkladu s 20cm vrstvou štěrku, na niž se rozhrnou 4 cm písku. Na něj se skládají kameny a doklepávají se gumovou paličkou.
  • Zejména pro stabilitu užších ploch (chodníků) jsou důležité postranní obrubníky do betonu, které zamezí tomu, aby se chodník „rozjel“ do stran.
  • Při pokládce na sucho se spáruje pískem nebo suchou maltovou spárovací směsí, která se mezi kameny namete a pokropí vodou.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Proč šlapat po kameni