Opravy kamenných prvků

Opravu či výměnu kamenných součástí chalupy v současné době usnadňují některé typy nářadí, které původní stavitelé neměli k dispozici, stejně jako stavební chemie, například lepidla a tmely.

Kámen patří mezi tradiční stavební materiály v mnoha regionech, a je-li součástí stavby chalupy, představuje obvykle velmi cenné, zdobné a trvanlivé prvky. Přesto není nezničitelný, zvláště v případě, kdy je vystaven působení deště a mrazu nebo se přirozeně opotřebovává v důsledku provozu domu. Čas od času tedy volají po opravě či výměně kamenné sloupky, schody, dveřní ostění či různé portály, okenní římsy, ozdobné detaily nebo solitéry, které už neslouží k původnímu účelu, ale k dekoraci (např. koryta či žlaby).

úhlová bruska

Úhlová bruska s kotoučem je vhodná na řezání tenčích kamenů. Foto: Shutterstock

Opravovat, nebo měnit

Obrátit se se zakázkou na kameníka má smysl v případě, kdy je prvek už nenávratně poškozený a zároveň vyžaduje výrobu repliky či rozměrově odpovídající náhrady, což bez speciálního nářadí a zkušeností většinou nezvládnete svépomocí. Není to levné, ale kamenické firmy mívají někdy k dispozici architektonické prvky či materiál, které lze recyklovat, rozměrově upravit a přizpůsobit vašim požadavkům, takže se dostanete na příznivější ceny než v případě výroby zcela nového kusu. I proto stojí za úvahu oslovit v případě potřeby více firem, protože třeba kamenný oblouk či profilované dveřní ostění potřebují patřičné opracování a nelze je nahradit na inzerát získanými kusy, které jsou čas od času na prodej.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Kámen a jeho použití:

Použití stavebního kamene

Jak pečovat o kámen?

Proč šlapat po kameni

Postarejte se o kamenné prvky

________________________________________________________________________

kamenné schody

Použití nových hotových schodnic či kamenných desek je jednoduché, ale poměrně nákladné řešení. Foto: Shutterstock

Jak nakupovat?

Existuje celá řada prodejců kamene, takže nakupovat můžete buď rovnou v kamenolomu, nebo v obchodech, kde se prodává různým způsobem zpracovaný kámen. Není problém odvézt si i pouhých několik kusů. Snadno seženete štípané šlapáky na výměnu v chodníku. Ty však mohou posloužit i jako základ pro výrobu schodnice.

Tenčí kameny lze řezat diamantovým kotoučem na úhlové brusce, na silnější průměry existují speciální kotoučové pily na kámen. Ty si lze pronajmout ve stavebninách nebo v půjčovnách nářadí, a pokud budete práci dobře plánovat a nakoupíte kámen za dobrou cenu, můžete například zahradní kamenné schody opravit svépomocí za výrazně méně peněz než při zadání jejich výroby kamenické firmě.

Samotné schodnicové desky z různých druhů kamene však lze koupit i hotové, například e-shop kameny.cz je prodává za ceny od 700 korun za kus. Stejně tak se prodávají i kamenné schodišťové bloky, jeden vás vyjde na necelé 3 tisíce korun. Za úvahu toto řešení stojí v případě, že potřebujete vyměnit jen několik nášlapných desek a seženete v nabídce tvar a materiál odpovídající stávajícímu schodišti. Na prodej jsou i hotové kamenné obrubníky či svrchní krycí desky zídek, které rovněž patří mezi opravované či po výměně volající součásti kamenných prvků v exteriéru.

Pila na řezání kamenných bloků

Speciální pily na řezání velkých kamenných bloků si lze krátkodobě pronajmout v některých půjčovnách nářadí. Foto: Shutterstock

Jak opravovat?

diamantový kotouč

Diamantové řezné kotouče na kámen se prodávají jako příslušenství k některým bruskám a pilám (Foto: Magg)

Celou řadu kamenných doplňků či součástí stavby lze v určitém stadiu poškození či opotřebení celkem snadno opravit, aniž by bylo nutné takový předmět vybourávat či složitě nahrazovat replikou. Týká se to zejména dveřních ostění či okenních říms nebo parapetů vystavených vlivu povětrnostních podmínek či mechanickému poškození, které zpravidla provází prasknutí či odštípnutí hrany nebo rohu. Při opravě si vystačíte s úhlovou bruskou, sekáčem a ocelovým kartáčem. K očištění kamene, často i ke sražení hrany odštípnutého úlomku, dobře poslouží brusný kotouč na kámen nebo lamelový kotouč z brusného papíru, přičemž zvláště u starého zvětralého pískovce postupujte při použití brusky opatrně, ať kámen nepoškodíte ještě víc. Fixovat zabroušený povrch lze i s pomocí speciální penetrace, která povrch zpevní a chrání před vlhkem. Před jakoukoli úpravou se snažte kamenný předmět či konstrukční prvek opatrně očistit od mechu a špíny tak, aby případné spoje pomocí malty nebo stavebního lepidla dobře držely.

Potřebujete-li vyplnit prasklinu nebo vyspravit odlomený kus, doporučuje se použití speciální výplňové malty s příměsí písku či drti, ideálně ze stejného druhu kamene, který opravujete. Smíchejte 1 díl cementu se 2 nebo 3 díly písku (drti) a takovým množstvím vody, aby vznikla podle typu požadované opravy řidší nebo hustší konzistence, a vyspravte hmotou trhlinu nebo vymodelujte chybějící odštípnutý kus. V průběhu zasychání (až 3 týdny) je nutné vysprávku opakovaně vlhčit. Variantou je použití směsi epoxidové pryskyřice s jemnou kamennou drtí.

Náš tip

Je velmi důležité opravovat trhliny v kamenných prvcích vystavených dešti a mrazu. Voda zatékající do takových prasklin v zimě zamrzá a dříve nebo později tak způsobí prasknutí kamenného bloku. Takové praskliny lze zatmelit například cementovým lepidlem nebo vtlačením tzv. chemické kotvy. Ještě před ztvrdnutím je nutné odstranit špachtlí přebytečnou hmotu, po vyzrání hmoty lze povrch přebrousit.

Text: Richard Guryča
Foto: Petr Živný, se svolením firmy Magg a Shutterstock

Opravy kamenných prvků