Stavba zdi: kámen, dřevo, cihly

Úpatí svahů přirozených i sypaných potřebují zpevnit. Jindy chceme výrazně vymezit okraj výsadby nebo samotné zahrady. Je čas vystavět zeď, zídku nebo palisádu.

Palisáda z pražců držící svah je proložena volně poskládanými kameny osázenými rostlinami

V zahradách formálnějšího rázu (například japonských) se dobře uplatní hladká, strohá, bíle omítnutá zeď. S přírodní, uvolněněji vysázenou zahradou harmonují zídky z hrubě opracovaného kamene, v jejichž spárách se časem uchytí mech a drobné kapradiny.
Ještě odlehčeněji působí palisády vybudované z dřevěných pražců a kulatin ošetřených biologickými ochrannými prostředky. Mohou vyztužit i velmi strmý terén. Kámen a dřevo lze také kombinovat.

 

Kamenná zídka

Funkční i okrasné kamenné zídky doprovázejí zahrady už od dob baroka. I v současných zahradách mohou představovat zajímavý výtvarný prvek. Zděná kamenná zídka vyžaduje solidní základy, jinak ráda praská. U těch delších zařazujeme dilatační spáry. Pokud má zídka podpírat svah, vybavíme ji v pravidelných odstupech drenážními otvory.

 

Cihlová zeď

Vyšší cihlové zdi díky své barvě poskytují příjemné pozadí zahradní výsadbě.
Nejpříhodnější jsou zvonivky, cihly dvakrát pálené při vysoké teplotě. Jsou nenasákavé a odolné vůči povětrnostním podmínkám.

Romanticky působí zdi a zídky ze starých cihel z bouraček (lze použít i nové s umělou patinou). Někteří majitelé zahrad kombinují pasáže z cihel s pasáží kamenné nebo omítnuté zdi.

 


Na zásadnější řešení terénních nerovností nejsou staré cihly nejvhodnější, protože podléhají vlivům počasí rychleji nežli nově vypálené cihly a klinkery.

Zeď vystavěná z kamenů a cihel ze zbořených stavení z okolí působí u bývalého mlýna autenticky

 

Palisáda

Palisáda působí subtilněji než kamenná zídka, přitom má stejnou pevnost. Volíme ji jako alternativu k vyšším zdem, které by na pozemku rušily svou monumentalitou.
Palisádu lze vybudovat z dřevěných kůlů či pražců, z tefritových, žulových, ale i z betonových sloupků. Spáry mezi nimi fungují jako dilatační i drenážní zároveň, ale palisáda musí být dostatečně hluboko zakotvená v zemi.

 


Ve spárách je Achillova pata palisády: jednotlivé prvky se mohou rozestoupit nebo vyklonit dopředu. Proto se často vzájemně propojují skobami, šrouby, kovovou tyčí nebo zádlaby.

 

Víceúčelové gabiony

Gabiony se uplatňují při ochraně a zpevnění rozsáhlých svahů. Lze z nich však vystavět i zeď kolem zahrady. Jejich výhodou je propustnost a jistá pružnost.

Výplní gabionů mohou být úlomky žuly, čediče, křemence nebo opuky, ale i štěrk nebo oblázky. Proto je možné jednolitou gabionovou zeď zpestřit decentním vzorem odlišné barvy.

Pokud kameny v koši prosypeme zeminou, dají se gabiony osázet keři nebo skalničkami.

 

Text: Radka Borovičková
FOTO: Zdeněk Roller

Stavba zdi: kámen, dřevo, cihly