Sluneční paprsky pod střechou

Denní světlo má rozhodující vliv na to, jak se v interiéru cítíme. Nahradit jej lze jen stěží. Jak jej ale dostat do míst, která původně nesloužila k bydlení?

S rostoucími nároky na prostor pro bydlení přistupujeme často ke zobytnění podkroví, které se dříve využívalo jen k uskladnění sena nebo sušení prádla. Kromě obvyklých starostí s dodatečným zateplením je třeba vyřešit také to, jak se do prostoru bude dostávat světlo. Dostatek přirozeného osvětlení je totiž důležitý nejen pro zrak, ale také pro správný chod našich biologických hodin. Jejich narušení s sebou může přinášet řadu zdravotních obtíží, především se negativně podepisuje na naší psychice.

Okna ve štítech

U chalup a tradičních stavení, kde chceme zachovat původní ráz, jsou štítová okna preferovanou možností, jak podkroví osvětlit. Jelikož ale ve většině případů sloužila jako větrací otvor, nikoliv pro přivádění denního světla, jejich rozměry bývají malé. Zásahy do podoby štítu, ať už změnou velikosti oken, nebo jejich umístění, mají ale zpravidla velké důsledky pro celkovou podobu domu. Pouštět bychom se do nich měli tedy velmi obezřetně.
Kromě samotné velikosti okna má na množství světla, které jím proniká do interiéru, vliv také orientace ke světovým stranám a charakter okolní zástavby. Zvlášť u domů podlouhlého půdorysu se sedlovou střechou fasádní okna většinou jako jediný zdroj světla nestačí. U lomenic nebo štítů s ozdobnými štuky pak okna často chybí úplně a nezbývá nic jiného než prosvětlení podkroví řešit v ploše střechy.

Dostatek střešních oken rovnoměrně prosvětlí prostor

Čím osvětlit půdu

Způsobů, jak v podkrovních prostorech vytvořit dobré světelné podmínky je hned několik. Nejjednodušším řešením je umístění dostatečného počtu střešních oken. Někdy to ale vzhledem k charakteru domu nebo zástavby není žádoucí z architektonického hlediska a je nutné využít jiné možnosti. Tou může být kombinace vikýřů, světlíků nebo světlovodů. Rozhodnutí, kterou variantu zvolit, by měla vycházet z konkrétního případu. Samozřejmě bychom měli vzít v úvahu především požadavky na předpokládané využití místnosti a konstrukci střechy.

Půdní prostory většinou nebyly určené k bydlení

Studie pro jistotu

Chceme-li si být jistí, že v nově budovaném podkroví bude dostatek přirozeného světla, můžeme si nechat zpracovat světelnou studii. Tou lze namodelovat a vyhodnotit různé varianty. Kromě rovnoměrného osvětlení prostoru je nutné pamatovat i na výhled a kontakt s okolím, který postrádají třeba vysoko osazená střešní okna, světlíky nebo světlovody. Ideální je tedy zkombinovat více typů osvětlení, abychom využili všechny výhody, které jednotlivá řešení nabízejí.

Správné osvětlení místnosti je dáno hygienickou normou

Nejde jen o světlo

Do volby vhodného způsobu osvětlení podkroví vstupuje ještě několik dalších aspektů, které bychom neměli opomíjet. Vybraný osvětlovací otvor totiž může mít dopady například na tepelný komfort, ať už jde o tepelné ztráty, či naopak v létě nežádoucí nadměrné tepelné zisky. Důležitá je také možnost větrání a přívodu čerstvého vzduchu do místnosti.

Dobrá rada

V případě památkově chráněných staveb či území obvykle není možné využít střešní okna a je třeba hledat jiná řešení. Mezi nejčastější patří střešní světlíky nebo vhodně umístěný vikýř typu volské oko, jehož proporce budou úměrné velikosti domu.

Text: Veronika Cerhová
Foto: Vladimír Hájek a Shutterstock

Sluneční paprsky pod střechou