Materiály pro zdění

Z čeho stavět zeď? To záleží na vašem rozpočtu, vztahu k tradičním či moderním materiálům či typu stavby. Určitě se vyplatí sledovat novinky u prodejců stavebnin.

Mít přehled o trhu je dobré i v případě zdicích materiálů. Jejich základní tradiční nabídka sice zůstává po celá léta neměnná, ale výrobci se snaží oslovovat stavebníky různými detaily, zlepšeními a variacemi na vyzkoušené a osvědčené typy cihel či tvárnic.

V souvislosti s rostoucí popularitou stavění s cílem co nejvíce snížit tepelné ztráty (nízkoenergetické či pasivní domy) se například objevily na trhu relativně nedávno velmi zajímavé pálené cihly s izolační výplní. Hned několik výrobců tak nabízí různé moduly a rozměry dutých pálených cihelných tvárnic, jejichž dutiny jsou vyplněny izolací. Výrobky jednotlivých značek se v detailech liší, ale v principu jde vždy o klasickou pálenou dutou cihlu se všemi jejími dobrými vlastnostmi, jejíž vyplnění izolantem umožní vyhnout se dodatečnému zateplování zdi a dosáhnout už při základním vyzdění velmi dobrých tepelně izolačních vlastností stavby.

Cihly s izolační výplní

Zmíněný typ pálených cihelných tvarovek s izolací reprezentují například broušené cihelné bloky Heluz Family a Family 2in1. Výrobce uvádí, že mají nejlepší tepelně izolační vlastnosti na českém trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo. Jsou určeny především pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, použít je samozřejmě lze i na jiných typech staveb. Heluz v dokumentaci k výrobku udává, že obvodové zdivo z cihel Heluz Family šířky 500 mm opatřených venkovní tepelně izolační omítkou dosahuje atraktivní hodnoty součinitele prostupu tepla U Z 0,15 W/m2K. Dutiny těchto cihel jsou plněny polystyrenem, což umožňuje až 40 % navýšení jejich tepelně izolačních vlastností. Bloky s izolací Heluz Family 2in1 šířky 380, 440 a 500 mm splňují i bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy.

K přednostem cihly Heluz Family 2in1 patří i paropropustnost zamezující nežádoucí hromadění zkondenzované vodní páry. Polystyren je v dutinách upevněn, takže i při vyřezávání otvorů pro elektroinstalace či při úpravách velikosti bloku zůstává uvnitř cihel. Jako pojivo se pro zdění těmito cihlami používá celoplošná tenkovrstvá malta nebo pěna. K cihelným blokům výrobce nabízí i doplňkové cihly krajové a krajové půlky.

Spojení cihly a vlny

V řadě s názvem Porotherm T Profi od firmy Wienerberger si můžete vybírat z cihel plněných minerální vlnou. Kombinaci tvarovek z pálené hlíny s izolací z minerální vlny lze stále zařadit mezi přírodní stavební materiály se všemi jejich výhodnými vlastnostmi. Podle výrobce je hlavní výhodou této řady cihel možnost přesného zdění bez dodatečného zateplování, tedy i snížení nákladů na stavbu, vytápění i údržbu domu.

Přednosti těchto cihel nejvíce zúročíte při výstavbě pasivních domů, kdy již při tloušťce stěny 44 a 50 cm není třeba zdivo dodatečně zateplovat. Při stavbě nízkoenergetických domů není nutné dodatečné zateplování dokonce už při tloušťce stěny 30 a 38 cm. Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje výhody pálené cihly, mezi které patří zejména pevnost, únosnost či ochrana proti hluku a požáru a přednosti osvědčené minerální izolace. Výsledkem je tedy přírodní, ekologicky nezávadné, snadno recyklovatelné zdivo s velmi dobrými tepelně izolačními parametry. Izolant je skrytý uvnitř cihel, takže není náchylný na poškození. Zdivo umožňuje difuzi vodních par stejně jako při výstavbě z klasických cihelných bloků. Vnější stěna tak může „dýchat“, napomáhá regulovat vnitřní vlhkost v místnosti na optimální hodnotu pro příjemné a zdravé bydlení.

Tvarovky se prodávají v několika velikostech a hmotnostech 12, 14,2 a 16,6 kg. Zdí se na tenkovrstvou celoplošně nanášenou maltu Porotherm Profi (lepidlo), která se aplikuje speciálním maltovacím vozíkem pouze v 1 mm silné vrstvě. Ložné spáry jsou pak minimální a nehrozí vznik tepelných mostů.

Z nepálené hlíny

Chcete-li jít vstříc tradičním přírodním stavebním materiálům ještě přímočařeji než v případě cihel s izolační výplní, porozhlédněte se v nabídce nepálených cihel. Řada příznivců ekologických a úsporných řešení jde dokonce i cestou vlastní ruční výroby tradičních kotovic či vepřovic, ale přednosti nepálených cihel můžete vyzkoušet i tak, že si je jednoduše koupíte. Nemusí jít přitom nutně o nějaké trendové biostavění, stačí když budete opravovat či dostavovat chalupu z kotovic a budete se chtít vyhnout kombinaci nepálených cihel s jinými materiály. Heluz například vyrábí nepálenou cihlu Heluz Nature Energy, která je oproti tradičním vepřovicím vyráběna z kvalitní druhohorní hlíny s příměsí písku a je navíc vylehčena otvory.

Zdivo z nepálených cihel kromě jiného vytváří zdravé vnitřní prostředí příznivé například pro astmatiky. Má vynikající akustické vlastnosti, výborně absorbuje vzdušnou vlhkost a dosahuje vysokých parametrů akumulace tepla.

Nepálená cihla Heluz Nature Energy se používá na vnitřní příčkové a akumulační zdivo o tloušťkách 12 a 25 cm. Ideální je pro vnitřní stěny domů s lehkou obvodovou konstrukcí, například dřevostaveb. Navíc je možné nepálené cihly Heluz využít na stavbu kamen a pecí. Pro zdění z nepálených cihel Heluz vyrábí i bezcementovou maltu Nature Energy.

Alternativou jsou například hliněné nepálené cihly ProCrea, což jsou kompaktní vzduchem sušené stavební cihly z hlíny s přídavkem pilin pro vnitřní použití. Omítka se nanáší přímo na jejich povrch. Nejsou vhodné jako nosné zdivo nebo jako nosič omítky pro venkovní omítky. Využijete je pro lehké nenosné příčky, vyzdění předstěn, hrázděné stavby či zatížení trámových stropů. Průmyslově vyráběné nepálené cihly z hlíny bez dalších přísad představuje i značka Claygar CHN. Tyto cihly se používají pro omítané nenosné zdivo vnitřních příček tloušťky 140 mm. Lze je též použít jako přizdívku tepelné izolace pro vnější ochrannou část vrstveného zdiva. Nelze je použít na nechráněné zdivo.

Z pórobetonu a křemičitého písku

Letošní novinku v podobě komplexního stavebního systému z pórobetonových tvárnic P2-440 na bázi křemičitého písku najdete v nabídce společnosti Porfix. Výrobce stavebních materiálů nabízí tvárnice v provedení hladká (HL) a pero-drážka-kapsa (PDK). Jsou vhodné zejména na zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových konstrukcí. Tvárnice přinášejí úsporu nejen při jejich nákupu, ale zejména díky nižším nákladům na vytápění. Pokud jde o tepelně izolační vlastnosti, není podle výrobce nutné další zateplení v případě, že stavíte obvodové stěny s použitím tvárnic Porfix Plus o tloušťce alespoň 375 nebo 500 mm.

Jinou možností pro úsporné stavění bez dodatečného zateplování jsou tepelně izolační tvárnice Ytong. Vyrábějí se z tzv. autoklávovaného pórobetonu, což je je lehký beton vyrobený z křemičité jemnozrnné vápenné, cementové nebo cementovápenné malty vylehčené plynem, který vzniká chemickou reakcí hliníkové přísady, a vytvrzený parou pod tlakem. Z těchto tvárnic lze stavět nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny. Tvárnice se vyrábějí buď s dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), nebo hladké (HL) v šířkách 375, 450 a 499 mm. Umožňují přesné zdění na tenké maltové lože o tloušťce 1-3 mm, přičemž je nutné dodržovat maltování celé ložné spáry. Výrobce doporučuje pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky a tenkovrstvou zdicí maltu Ytong.

Celkově hovoří pro Ytong i další pórobetonové tvárnice několik výrazných výhod. S tvárnicemi se snadno pracuje a rekonstrukci zvládnete i svépomocí, nízká hmotnost tvárnic nezatíží původní konstrukci. Rychlá realizace a minimální odpad umožňují stavební práce i za provozu. V případě Ytongu i dalších velkých výrobců je rovněž výhodné využít široký sortiment kompatibilních stavebních materiálů včetně tvarovek pro příčky, obezdívky, komíny či překlady nebo stropy.

www.heluz.cz, www.wienerberger.cz, www.porfix.cz, www.ytong.cz

text: Richard Guryča
foto: Archiv firem

Materiály pro zdění

Materiály pro zdění