Materiály pro zdění

V současné době můžeme vybírat z bohaté nabídky klasických pálených cihel i tvárnic. K dispozici jsou cihly plné, duté, broušené, odlehčené, izolační či akustické. Pro stavbu však lze zvolit i vápenopískové či pórobetonové tvárnice nebo tvarovky pro ztracené bednění. A k tomu vybrat to správné pojivo, ať už v podobě klasické zdicí či tenkovrstvé malty nebo polyuretanové pěny. Případně si můžeme maltu pro zdění namíchat sami.

Písek, bez kterého se neobejdeme při přípravě vápenné, vápenocementové či cementové malty

Hašené vápno je součástí malt pro omítání i zdění. Dnes se nejčastěji používá pytlovaný vápenný hydrát

Zdicí malta. Suché maltové směsi nabízí řada výrobců. Je vhodné vyzkoušet značku, jejíž složení vám bude nejlépe vyhovovat

Cement je nutnou složkou zdicích malt i betonů. Jde o práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne

Tenkovrstvá zdicí malta (lepidlo) je určena pro práci s lehkými vápenopískovými a pórobetonovými materiály

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo je nutná v případě, kdy se rozhodnete využít dekorativních předností neomítnutých cihel

Zdicí jednosložková pěna je moderní materiál, určený pro rychlé spojování broušených pálených cihel

Cihla s izolační výplní z nabídky firmy Porotherm může výrazně zlepšit tepelně izolační parametry zdí

Pórobetonové tvárnice se v některých variantách rovněž vyrábějí s integrovanou izolační výpní

Klasická plná pálená cihla. Přes mnoho alternativ zůstává oblíbenou zvláště při některých typech rekonstrukcí

Betonové cihly lze dobře využít například pro stavbu pilířů či jiných doplňkových staveb v exteriéru

Pórobetonové tvárnice (např. Ytong) jsou lehké, snadno se dělí a dobře se s nimi pracuje

Vápenopískový prvek Sendwix Therm od firmy KM Beta

Zalévaná broušená pálená akustická cihla ze sortimentu firmy Heluz

Broušené cihly se vyznačují lepšími tepelně izolačními parametry a vyšší pevností zdiva

Dutinová cihla je osvědčený materiál například pro stavbu lehkých interiérových příček

Tvarovky pro stavbu pomocí technologie ztraceného bednění

Odlehčená pálená lícová cihla

Materiály pro zdění

Materiály pro zdění