Drenážní systémy

Drenážní systémy slouží k odvádění vlhkosti a u domů se zpravidla budují proto, aby omezily přístup vody do základů. Spolu s hydroizolací mohou výrazně přispět k odvlhčení domů.

Není nijak složité tyto systémy vybudovat. Zvládnete to svépomocí a práce obvykle nevyžadují žádné zásahy do konstrukce domu. Je jen nutné dbát na to, abyste se při výkopech pro položení drenážních trubek nedostali až pod úroveň základů a nenarušili statiku stavby. U starších chalup s nízkými kamennými základy může taková situace nastat poměrně snadno a v takových případech volte skutečně obezřetné postup, případně neváhejte s odborným posouzením situace od statika.

Povrch drenážního výkopu zasypejte snadno prosakujícím kamenivem

Správný výběr prvků

Aby celý systém odvodnění fungoval s dostatečným efektem, je potřeba ho správně sestavit ze součástí, které jsou k tomu účelu určeny. Je to na první pohled jednoduché, ale například obráceně umístěná nopová fólie nebo špatně zvolená a nesprávně položená drenážní trubka mohou celé vaše úsilí zhatit. Drenáž pak základy a stěny domu poškozuje a voda zatéká do základů ještě více než v době, kdy kolem domu žádný výkop nebyl.
Základem systému je tedy výkop, který se dělá po obvodu základů nebo ve volném odvodňovaném terénu. Výkop se dělá přibližně na šířku lopaty a v dostatečném spádu, který zajistí odtékání vody v drenážní trubce. Měl být od základů vzdálen aspoň 80 cm.
Do výkopu se kromě kameniva umísťují i netkané geotextilie, které by měly zabránit zanášení drenážního systému. Perforace drenážních trubek je pak rozmístěna tak, aby se při kontaktu s geotextilií neucpávaly průsakové otvory ve trubkách. Tak to alespoň uvádějí výrobci, ale špatné zkušenosti některých stavebníků s geotextiliemi ukazují, že zvláště u jílovitých půd je někdy lepší vyhnout se jejich použití úplně. Existují ale i drenážní trubky rovnou potažené geotextilií, případně lze koupit geotextilní návlek (např. Geosack).

U černých polyetylenových hadic uvádějí výrobci lepší schopnost průsaku. Horní konec je nutné vyvést nad terén

Pravidla montáže

Budování systému zpravidla začíná tak, že se k odhaleným základům upevní nopová fólie přečnívající mírně nad povrch. K vnější zdi se okraj nopové fólie může uchytit pomocí speciální lišty nebo hřebíků s podložkami. Výstupky z fólie (nopy) musí směřovat ke stěně, aby se mezi zdí a zeminou v drenážním příkopu vytvořila potřebná vzduchová mezera.
Nopová fólie je jedním z důležitých prvků drenážního systému. Jejich instalace je jednoduchá. Jde o velmi účinné opatření, které zajistí přístup vzduchu k základům a zdivu u země a také jejich průběžné odvětrávání. Ceny těchto fólií začínají zhruba na 15 korunách za metr čtvereční, za kvalitní výrobek však zaplatíte spíše dvojnásobek, ale i desetinásobek. Měřítkem kvality je gramáž, tedy hmotnost v gramech na metr čtvereční, ale také tloušťka fólie. Levnější výrobky jsou silné zhruba půl milimetru, dražší až jeden milimetr. U silnějších fólií udávají výrobci i možnost jejich použití na ztracené bednění.
Rozdílné jsou výšky nopů, jejich hustota na metr čtvereční a propustnost mezi nimi.
K nopovým fóliím patří i zakončovací lišty, s jejichž pomocí se upevní horní viditelná část fólie na zdivo či na fasádu. Ukončovací větrací lišta má estetický, ale i praktický význam, protože horní lem fólie dostatečně upevní a zabraňuje pronikání nečistot, které by mohly omezit odvětrávací efekt.

Nopové fólie se liší tloušťkou, velikostí i hustotou nopů (Gutta)

Drenážní trubky

Další důležitou součástí odvodňovacího systému jsou drenážní trubky. Pokládají se ve spádu směrem na stranu, kam hodláte odvádět vodu od základů. Horní konec drenážní trubky či hadice se kvůli odvětrávání vyvede nad terén.
Při budování systémů pro odvádění vody od domů se nejčastěji používají flexibilní, tedy žebrové ohebné hadice (husí krky). Rozměr trubek se označuje písmeny DN a čísly od 80 do 160, přičemž jednotlivé kombinace písmen a čísel odpovídají hodnotám vnitřního a vnějšího průměru. Hadice DN 125 má vnější průměr 125 a vnitřní 115 mm, hadice DN 80 znamená vnější průměr 80 mm a vnitřní průměr 72 mm. Pro zjednodušení lze říci, že nejčastěji se pracuje s hadicemi o průměrech 50, 80, 100 či 125 mm. Velikost hadice by měla odpovídat předpokládanému náporu vody, takže na průměru zbytečně nešetřete. Ceny začínají zhruba na patnácti korunách za běžný metr, nejširší průměry stojí kolem sta korun za běžný metr. V průměru počítejte s cenou asi 30 až 40 korun za běžný metr drenážní hadice.
K hadicím existuje i užitečné příslušenství v podobě spojek, odboček, záslepek či kolen. Průměry spojek odpovídají velikosti hadic v označení DN.
Do výtokových otvorů hadic se prodávají rovněž ochranné mřížky, které zamezí pronikání hlodavců do systému. Pokud potřebujete vzájemně propojit hadice různých průměrů, můžete si pořídit redukce.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Drenážní systémy