Na co nesmíte zapomenout při zabudování oken

Dodržení několika následujících pravidel je cestou k úspěšnému zabudování nových oken do novostavby nebo výměně nových oken za stará. Vyhněte se rovněž často opakovaným chybám.

  1. Pokud se nechystáte instalovat okna do novostavby, ale měníte je za původní, dělejte výměnu pokud možno zevnitř. Důvod je ten, aby zbytečně nedocházelo k narušení venkovní fasády. Její oprava je vždy náročnější než drobnější opravy vnitřních omítek či obnovení nátěru vnitřní stěny.
  2. Nejdříve je nutné demontovat stará okna. To obnáší vysazení křídel i demontáž vnitřní parapetní desky. Někdy, ale ne vždy, se sundává také vnější parapetní plech. Jestliže nehodláte rámy původních oken zachovat, vyndáte je nejsnadněji po naříznutí rámu.
  3. Následuje úprava otvoru pro montáž nového okna. Zahrnuje očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a zednické vyspravení velkých nerovností ostění a podhledu montážní spáry.
  4. Na rám okna se před instalací nalepí na interiérové straně pásy parotěsné fólie, pak se rám usadí ve vodorovném a svislém směru, zafixuje se pomocí klínků v konečné poloze a ukotví příslušnými kotevními prvky po celém obvodu okna.
  5. Dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou pěnou. Před zaplněním spáry pěnou se do vnějšího líce spáry vloží komprimační páska, která brání pronikání atmosférické vlhkosti, ale umožňuje odvětrání vodních par do exteriéru.
  6. K usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky, především vnější a vnitřní parapet.
  7. Po vytvrzení PU pěny se dolepí parotěsné fólie na ostění okenního otvoru. Poté se dělá zednické zapravení okna, případně zalištování nebo kombinace obojího.
  8. Nakonec okno očistíme, odstraníme krycí fólie a nainstalujeme příslušenství včetně kování, žaluzií a dalších ochrannných prvků. Seřídíme a promažeme panty a otvírání, zkontrolujeme funkčnost otvíracích a větracích systémů a případně opravíme drobná povrchová poškození po montáži.

Na co nesmíte zapomenout při zabudování oken

Na co nesmíte zapomenout při zabudování oken