Postup zdění z tvárnic

Vápenopískové cihly (např. SENDWIX od KM Beta) se dají použít pro obvodové i vnitřní zdivo. V interiéru jsou vhodné pro nosné i výplňové dělící stěny a to především pro svou pevnost v tlaku a zvukově izolační vlastnosti. Pro výše uvedené vlastnosti jsou vápenopískové cihly ideálním materiálem také pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn.

  1. Při zdění z tvárnic se začíná výškovým založením rohů. První roh se zakládá v nejvyšším naměřeném místě základů nebo základové desky a na minimální vrstvu malty. V dalších rozích použijeme takovou vrstvu malty, abychom dosáhli potřebnou vodorovnost.
  2. Nejprve osaďte cihly v rozích stěn. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně.
  3. Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero-drážka se nemaltují. Na maltu budeme spojovat cihly, které na sebe navazují hladkými boky bez pera a drážky. Maltu nanášíme zubovou stěrkou. Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru pak zaplníme přesně doříznutým kusem ze základního prvku.
  4. Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky.
  5. Spoj mezi první a druhou řadou cihel tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět zubovou stěrkou. Malta na  ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel.
  6. Zdění následujících vrstev proveďte stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny v modulu 250 mm. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady.
  7. Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti pomocí vodováhy či olovnice.
  8. Pro dozdívání rohů, ukončení napojení, apod. lze použít cihly menšího formátu.

Postup zdění z tvárnic

Postup zdění z tvárnic