Postup zdění z cihel

  1.  Podklad zdi musí být vodorovný. Případné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou. Zdi se staví na stropní desce (tam izolaci není třeba dávat) nebo na základech kde izolovat musíme, abychom zabránili prostupování vlhkosti. Izolační asfaltový pás se položí na suchý, napenetrovaný základ s přesahem 15 cm na obě  strany zdi. Přesah izolačního pásu slouží k natavení izolace podlahy.
  2. U zdění zdi na šířku jedné cihly je pro správné vyrovnání nutné silné maltové lože. Do něj umístěte na začátek zdi první cihlu a přesně ji vyrovnejte. Poté položte na druhý konec zdi další cihlu a opět ji vyrovnejte. Mezi obě uložené a vyrovnané cihly napněte provázek. Podle něj se dorovnávají další cihly v řadě.
  3. Použijte jen takové množství malty, aby po položení cihly vznikla maltou vyplněná spára o tloušťce max. jednoho a půl centimetru. Konzistence malty musí umožnit vyrovnání cihly. Příliš suchá malta nezajistí optimální propojení z cihlou.
  4. Přesné vyrovnání cihel docílíte poklepem zednického kladívka nebo gumové paličky. Rovinu zkontrolujte vodováhou. Tímto způsobem vyzdíte celou řadu. Pokud vám cihla nevychází přesně na délku, zkraťte ji podle potřeby poklepem zednického kladívka, až se rozlomí.
  5. Mezi cihlami nechávejte zhruba centimetrovou mezeru. Tyto svislé styčné spáry vyplňte maltou. Přebytečnou maltu ze styčných i ložných spár nenechejte stékat po zdivu a odstraňte ji zednickou lžící.
  6. Správné přilnavosti malty k cihlám dosáhnete také navlhčením horní části vyzděné řady cihel. Na navhlhčený povrch nanášejte maltu pro vytvoření vodorovné ložné spáry a do ní opět od rohů a podle provázku pokládejte další cihly.
  7. Ať už zvolíte jakýkoli typ vazby, styčné (svislé) spáry řady cihel se nesmějí v další řadě nikdy opakovat na stejném místě. Posouvejte je do vazby o 1/4 až o 1/2 cihly. Maltu v ložných i svislých spárách, která vám přeteče přes šířku zdi, odstraňte v průběhu zdění zednickou lžící.
  8. Vyzdívání rohu nebo napojení dvou zdí do sebe vyžaduje správné provázání. To znamená, že je nutné zachovat vazbu (posunutí svislých styčných spár) mezi sousedními vrstvami cihel min. o 1/4 cihly. Kříží-li se vám zdi, necháte vždy jednu proběhnout a druhou přizdíte. V další vrstvě je to naopak, druhá probíhá, první je přizděna.
  9. Pokud přizdíváte novou příčku ke stávající nosné konstrukci, svážete je vysekáním kapes, nebo vložením armovacího železa do spáry nové zdi a zavrtáním do zdi stávající.

Postup zdění z cihel

Postup zdění z cihel