Kupujete okna? A znáte všechny špeky a pojmy?Prodejci oken mají dvě účinné finty. Zamávat vám před nosem vysokou slevou a zamlžit důležitá fakta skrytá za méně známými pojmy a technikáliemi. Zákazník to má těžké – v oknech se nevyzná, neví na co se správně doptat a co zkontrolovat. V praxi lidé často vybírají podle parametrů, které reálně dlouhodobou spokojenost s okny (světelnost, zvukovou izolaci, životnost, náročnost na údržbu apod.) vlastně až tolik neovlivňují.

Požádali jsme proto zástupce tradiční české značky oken Otherm, aby pro vás sepsali ty hlavní pojmy, které mít při výběru oken na paměti a na které se prodejců přeptat.

Mezisklení rámečekNěkdy také označovaný jako distanční rámeček. Je umístěn uvnitř izolačního zasklení a po celém obvodu spojuje skleněné tabule do jednoho celku – izolačního zasklení. Požadavky na vlastnosti meziskelních rámečků plynou z potřeby tuhostní stability a nepropustnosti tedy schopnosti udržet v meziskelním prostou vzácný plyn, samostatné je hledisko tepelně technické, které ale často může jít proti tuhostním charakteristikám. Meziskelní rámeček by měl mít nízkou tepelnou vodivost. Pak je zajištěno, že od vnější studené tabule nebude – přes meziskelní rámeček ochlazována vnitřní skleněná tabule. Ve starších typech oken byly meziskelní rámečky vyráběny z hliníku, který ale díky vyšší tepelné vodivosti vykazoval horší vlastnosti. U takových oken pak často v okolí krajů, zejména v dolní části objevuje vlhký pásek. V současné době se používá několik typů tzv. teplých meziskelních rámečků, které ale vykazují dobré tepelně izolační vlastnosti.
Hloubka uložení izolačního zaskleníHloubka zasklívací polodrážky charakterizuje hloubku, v jaké je v okenním profilu uloženo izolační zasklení. Izolační zasklení by mělo uloženo dostatečně, aby zakrylo meziskelní rámeček i tmelení.Hlubší uložení izolačního zasklení omezuje rosení a vznik kondenzátu v dolní části oken.
Okenní kováníKování je jednou ze základních komponent okna, na kterém přímo závisí jeho správná funkčnost. Základní funkcí kování je zajistit otevírání, zavírání, vyklopení či možnost mikroventilace. S kováním je také spojena bezpečnost oken. Moderní okna jsou osazena celoobvodovým kováním, které je možné na vyznačených místech seřizovat, a to ve všech třech směrech. Po celém obvodu okna musejí být v definovaných rozestupech osazeny čepy, které zapadají do uzavíracích bodů, právě tyto prvky jsou důležité pro seřízení optimálního přítlaku rámů a křídel, který má zásadní vliv na těsnost.
Okenní příčkyOkenní příčky pohledově dělí okna na více částí. Existuje několik typů okenních příček, a to jak u plastových tak dřevěných oken. Meziskelní příčky – jsou umístěny v prostoru uvnitř izolačního zasklení, jsou pevně fixována do meziskelního rámečku. Mohou být v provedení „stříbrném či zlatém“, případně v barvě okenního profilu. Dodávají se v několika šířkách. U tohoto typu příček je třeba počítat se zhoršením tepelně izolačních vlastností zasklení. Hladká nalepovací příčka – je nalepena z interiérové a exteriérové strany přímo na skleněné ploše. Izolační zasklení není rozděleno, pouze v místech nalepení příčky je v meziskelním prostoru umístěn tzv. duplex, estetický prvek podobný meziskelnímu rámečku, který při pohledu z blízka kryje nalepenou plochu příčky. Z interiérové a exteriérové strany nelícuje nalepovací příčka přesně s křídlem okenního profilu.Pevná příčka – okno je v místě příčky rozděleno sloupkem, plnohodnotným prvkem profilového systému. Izolační zasklení je rozděleno a samostatně osazeno do profilu. Z exteriérové strany je pevná příčka zarovnaná s rámem okna resp. zasklívací lištou z interiéru.
Bezpečnostní sklaBezpečnostní zasklení je izolační zasklení, kdy je jedna či více tabulí vyrobeny ze speciálního skla. To je tvořeno buď ze skleněné tepelně tvrzené tabule (např. tzv. kalené sklo), nebo vrstveného (lepeného) skla. Tento typ zasklení se používá zejména pro zvýšení bezpečnosti při rozbití či zvýšení odolnosti proti vloupání.Tepelně tvrzené sklo má čtyřnásobnou pevnost proti běžnému sklu stejné tloušťky. V důsledku vnitřního napětí, které je dáno technologií výroby, při jeho rozbití vznikají malé, ale neostré úlomky.Lepené sklo je systém, kde jsou skleněné tabule spojené speciální plastovou folií, a to jedné nebo více vrstvách. Touto kombinací vzniká zasklení, které lépe odolá běžnému rozbití a pokusům o vloupání. Vrstvení skleněných tabulí se vyrábí i neprůstřelná a výbuchu odolná skla. Při použití speciální akustické fólie lze dosáhnout vysokého útlumu hluku. Integrované fólie jsou dostupné v průhledném, neprůhledném nebo barevném provedení.
Rámová a křídlová okapniceOkapnice jsou umísťovány na dolní namáhané části okenního profilu u dřevěných oken, kde je chrání před stékající vodou v kombinaci s výkyvy teploty a negativními účinky přímého slunečního záření. U dřevěných oken jsou výrazně ochranným prvkem profilu.Rámová okapnice je umístěna na rámu okna, její horní část se dotýká okenního křídla, v tomto místě by měla být opatřena pryžovým těsněním, které zajišťuje vyšší těsnost okna vůči vodě. Okapnice pro dřevěná okna jsou vyrobena z eloxovaného hliníku, a to v několika barevných provedeních, které je možné kombinovat s barvami dřeva.
Ventilace a mikroventilace okenOkno otevřené na ventilaci představuje jeho vyklopení díky speciálním otevíracím nůžkám na kování oken. Možnost otevřít okno na ventilaci je vlastností sklopných a otvíravě sklopných oken. Vzdálenost vyklopení u tzv. letní ventilace je cca 160 mm, v případě zimní ventilace je to vzdálenost cca 40 mm. Ventilace slouží k výměně vzduchu v místnosti, ale není vhodná pro intenzivní zimní větrání.Moderní okna mají také mikroventilaci. Okenní křídlo je uzavřeno a fixováno, ale není pevně dotaženo k rámu. Interiér tak není „zadušen“ utěsněnými okny a může probíhat infiltrace venkovním vzduchem. V žádném případě mikroventilace nenahrazuje nezbytné větrání interiéru ani v zimě ani v létě. Důležité je, že z hlediska vniknutí do bytu okny jde o stav, kdy není okno pevně uzavřeno. Při případném vloupání tak bude stav hodnocen jako otevřené okno. V zimním období může mikroventilace způsobit nadměrnou tvorbu kondenzátu v prostoru mezi křídlem a rámem.
Zdvižně posuvné dveřeHS Portal (z německého HEBE SCHIEBE) jde o moderní a v poslední době velmi žádaný prvek, který umožňuje hladké a bezbariérové propojení interiéru se zahradou či terasou. Základem v provedení ve všech materiálech je speciální profilový systém, který je kombinovatelný s ostatními okenními profily. Principem HS Portal je umístění jednoho nebo více pohyblivých a pevných křídel v širokém rámu. Jde o systém vhodný zejména tam, kde je třeba prvek větších rozměrů, protože systém HS Portal umožňuje osadit křídla izolačním zasklením velkých rozměrů o váze až 400 kilogramů. Hliníkový práh HS Portal je dostupný také v bezbariérovém provedení. Samozřejmostí je přerušený tepelný most u hliníkového prahu.Ovládání HS Portal spočívá v tom, že po otočení klikou se pohyblivé křídlo v rámu nepatrně zvedne a pak je možné s ním velmi lehce posouvat. K dispozici je také možnost osazení elektrickým motorem s posuvem na dálkové ovládání.

 

 

Komerční prezentace

Kupujete okna? A znáte všechny špeky a pojmy?