Klady a zápory různých typů oken

Nesporné výhody moderních konstrukcí dřevěných, plastových či kovových oken vám někdy mohou komplikovat rozhodování. V řadě případů přitom stojí za úvahu i tradiční prověřené konstrukce oken špaletových či kastlových.

Při kompletní výměně oken stavebníci nejčastěji volí mezi eurookny a plastovými okny s dvoukomorovým či vícekomorovým prosklením. Problém při rozhodování nastává, pokud se chystáte osadit novými okny například přistavěnou část domu nebo chalupy, nebo když zvažujete snížení nákladů a chcete vyměnit pouze některá dosluhující okna. V takovém případě je nejdůležitější sladit vnější vzhled domu a pokud možno i tepelně izolační vlastnosti oken. To může být poměrně složité.

Existuje několik možných řešení. Můžete nahradit novými okny i stále funkční okna stará, sjednotit vzhled nové i starší části domu a sjednotit parametry oken v celém domě. Je to zpravidla nejdražší cesta a jediným způsobem, jak případně snížit náklady, je šetrné vymontování původních oken a jejich následný prodej.

Další možností je zachování, případná rekonstrukce stávajících oken a doplnění přístavby stejnými typy oken, které už jsou v domě nainstalovány. Což lze udělat buď tak, že si necháte vyrobit přesné repliky původních oken v množství, které potřebujete doplnit, nebo se pokusíte sehnat na trhu stejný typ oken, která už máte. Což není vůbec vyloučené, protože tradiční typy oken se stále vyrábí a dost často jsou na prodej například i před lety vyrobená a nikdy nepoužitá okna, nebo případně zachovalá demontovaná okna ze staveb, na nichž byla nahrazena novými. Hledání dá dost práce a ne vždy se vám podaří sehnat vyhovující typ oken v počtu, jaký potřebujete. Ale zároveň můžete nakoupit velmi výhodně, při troše štěstí lze „ulovit“ nové či velmi zachovalé okno za zlomek ceny, kterou byste zaplatili za výrobu repliky.

Špaletová nebo kastlová

Má však při současné nabídce moderních okenních konstrukcí vůbec smysl uvažovat o tradičních typech oken tam, kde vám to například nenařizují památkáři?

Například původně velmi často používaná špaletová okna mají více než stoletou tradici a řadu dodnes zajímavých vlastností. Bývají většinou dvoukřídlá a nahoře mohou být doplněna nadsvětlíkem. Venkovní křídla špaletových oken se otevírají ven, vnitřní křídla pak do místnosti. Každé okno mívá svůj vlastní rám. Mezi vnějšími a vnitřními křídly špaletových oken bývá obvykle dřevěné ostění. Mnoho truhlářů i stavařů považuje tato okna za kvalitnější než moderní typy oken především kvůli jejich akustickým, ale i tepelně izolačním vlastnostem.

Modernější, byť také letitou a tradiční variantou špaletových oken jsou okna kastlová. Od špaletových oken se liší tím, že vnitřní i venkovní křídlo se otevírá do místnosti. Vnitřní a vnější křídla okna jsou spojena rámem po celém obvodu okna, tedy „kastlí“. Izolační schopnost špaletových i kastlových oken je možné zvýšit osazením izolačního dvojskla do vnitřního křídla.

Dřevěná okna

Pokud nejste při výběru oken omezeni nutností přizpůsobit nová okna těm původním, budete nejčastěji vybírat mezi dřevěnými eurookny a plastovými okny. Kromě toho připadá v úvahu například volba oken dřevohliníkových nebo hliníkových.

Je důležité vědět, že součinitel tepelné prostupnosti rámu oken se u dřevěných i plastových oken nijak výrazně neliší. Tepelně izolační vlastnosti okna ovlivňuje především druh použitého skla a těsnicího profilu. Plastová okna i dřevěná okna jsou zcela srovnatelná také z hlediska zvukově izolačních schopností.

Dřevěné eurookno tvoří tzv. eurohranol, lepený obvykle ze tří nebo čtyř vrstev dřeva, což zcela vylučuje kroucení a zaručuje tvarovou stálost. Vícevrstvá lepená lamela se někdy označuje jako nekonečný profil. Hranoly (lamely) musí být vyrobeny z absolutně čistého radiálního řeziva bez jakýchkoliv viditelných vad. Do eurooken jsou osazovány tzv. termookapnice. Zamezí vytvoření tepelného mostu mezi okapnicí a křídlem. Systém ošetření dřeva u eurooken spočívá ve třístupňovém ošetření lazurami (dvojí ponoření a finální vysokotlaký nástřik) nebo krycími ekologickými barvami.

Obecně patří k základním výhodám dřevěných oken velmi dobré tepelně technické vlastnosti plynoucí z přirozených fyzikálních vlastností dřeva. Při pobytu v místnosti jsou dřevěné otvorové výplně pro většinu lidí pocitově příjemnější. Výhodou je i velká variabilita zpracování dřeva, díky které lze vyrobit i netradiční typy a tvary. Odborníci poukazují také na výhodu bezproblémové úpravy hloubky zasklívací spáry, což vede k eliminaci vzniku tepelného mostu v tomto místě.

Případná poškození povrchu, ať mechanická, nebo vzniklá vlivem účinku chemikálií, je možné poměrně jednoduše opravovat, snadno lze také regenerovat vzhled dřevěných oken pomocí povrchových nátěrů.

K nevýhodám patří vyšší cena oproti základním typům plastových oken. Další nevýhody pramení zejména z přirozené reakce dřeva na zvýšenou vlhkost vzduchu. Problematická bývá zejména relativní vlhkost v interiéru dlouhodobě přesahující hodnotu cca 70 %. To se stává při stavbě budovy, kdy často dochází k poškození dřevěných oken. Narozdíl od oken plastových lze také jen těžko ochránit povrch nových oken při expedici a osazování potažením ochrannou fólií, která by zabránila vzniku drobných poškození plynoucích z manipulace s výrobky.

Dřevěná okna a dveře jsou citlivé i na ultrafialové spektrum slunečního záření, jež způsobuje stárnutí laku a jeho postupnou degradaci. K tomu přispívá i vliv povětrnostních podmínek, především větru a srážkové vlhkosti. Podle intenzity těchto vlivů je tedy třeba dřevěná okna udržovat a obnovovat jejich povrchovou úpravu v intervalu mezi pěti až deseti lety. Zanedbání této údržby prohlubuje škody a prodražuje jejich odstraňování, což lze považovat za další relativní nevýhodu oken ze dřeva.

Plastová okna

Plastová okna mají řadu výhod. Nejčastěji (ne vždy) je to jejich nižší cena oproti dřevěným či kovovým oknům a nulové nároky na údržbu. Plastová okna mohou být i při  více násobném zasklení výrazně lehčí, což je někdy podstatný argument pro jejich použití vzhledem k zátěži stavby.

Technologie jejich výroby je navíc flexibilnější z hlediska možných tvarů včetně různých netradičních profilů. U dražších typů od renomovaných výrobců navíc odpadá argument o jejich nestálobarevnosti, protože plasty jsou probarvovány do hloubky už při výrobě. A design některých plastových imitací dřeva je na první pohled téměř k nerozeznání od pravého dřeva.

Pro plastová okna tedy nejvíce hovoříc jejich snadná údržba, obvykle spočívající jen v nutnosti promazat jednou ročně kování. K nevýhodám může patřit nižší životnost (u levnějších typů možnost zkřehnutí a praskání). U některých typů přetrvává problém s nestálobarevností. Není ještě spolehlivě ověřena jejich dlouhodobá odolnost proti UV záření. Okna tmavších odstínů mohou trpět také větší tepelnou rozpínavostí.

Klady a zápory různých typů oken

Uložit

Klady a zápory různých typů oken